Poll of polls

TV2: Høyres lojalitet opp

Publisert 6. september 2016. Sist endret 6. september 2016.

Fakta om målingen
Verian for TV2.
OEEV
Ap33,6-0,47,3
H26,9-0,26,5
Frp14,81,63,2
SV4,2-0,2-3,4
Sp7,41,3-6,1
KrF3,7-0,9-0,1
V4,91,10,3
MDG2,1-1,3-1,8
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 964 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – TNS Gallup for TV2 – publisert 5. september 2016.

1) Journalist Kjetil Løset i TV2 opplyser at Høyres lojalitet på denne målingen er 75. Dette er den sterkeste lojaliteten TNS Gallup har notert for Høyre så langt i år.

2) Lojalitet på (rundt) 75 er et nivå som ofte vil føre til at et parti holder andelen fra forrige valg. Det så vi bl.a. hos Norstat for Vårt Land den 1. sept der Frp med lojalitet på 74 ble målt to promille sterkere enn valget 2013, og Høyre på denne hos TV2 med lojalitet 75 og måling en promille over valget for tre år siden.

3) Journalist Kjetil Løset opplyser også at Høyre iht TNS Gallup var større enn Arbeiderpartiet i Oslo og Akershus. Prosentandeler ble ikke nevnt. Oslo og Akershus leverte 24 pst av stemmene nasjonalt i stv 2013.

4) Sett i lys av (i) at Høyre i 2013 fikk 31,8 i Oslo og Akershus samlet mot Ap 29,5 – (ii) TV2s nasjonale tall i september i lys av valget 2013 nasjonalt – (iii) det vi kan anta om stemmefordelingen i regionene (landsdelstall Norfakta/Nat/KK og Respons/Aftp/BT utlagt på dette nettstedet), er en antagelse at Ap og Høyre er i intervallet 30–35 pst i Oslo og Akershus hos TNS Gallup, men med Høyre høyere i dette intervallet enn Arbeiderpartiet.

5) Merk at usikkerheten ved regiontall er (klart) større enn for målingen som helhet.

6) TNS Gallup for TV2 var byrået med Høyres sterkeste måling i august (27,1). Høyres snitt i august var lavere (24,8). Relasjonen mellom TNS Gallup og snittet i september vet vi mer om i løpet av de nærmeste ukene.

7) Regjeringspartiene (Frp+H) vant 75 mandater hos TV2 iht kanalens beregning (27+48). Fallet mot stv 2013 er to mandater. Regjeringspartiene ble av TNS Gallup målt til 41,7 pst (14,8+26,9). Fallet mot 2013 er minus 1,45 prosentpoeng. Målt i prosent er fallet i overkant av tre prosent.

8) Regjeringspartiene (Frp+H) fikk 1.223.792 stemmer i 2013 – som svarte til 43,15 pst av 2.836.029 godkjente stemmer. Gitt 41,7 pst hos TNS Gallup, blir stemmetapet ved inngangen til år fire av stortingsperioden på 41.000. Regjeringspartiene fikk 41,3 pst på forrige måling (Norstat for Vårt Land 1. sep) og 39,2 pst på snittet av målingene i august.

9) Mandatberegningsprogrammet på dette nettstedet ville gitt regjeringen 76 mandater (49+27). Venstre vinner ni mandater iht TV2 mot åtte hos oss.

10) TV2s beregning er annerledes enn vår beregning, der forutsetningen er samme relative endring i alle fylker. TV2 (ved Kjetil Løset og Terje Sørensen) tar i større grad hensyn til (mulige) regionale variasjoner i endringene etter 2013.

11) Senterpartiet har en solid inngang til det siste året av stortingsperioden. Snittet på de to første målingene i september er over syv pst. Slagsvold Vedum kan glede seg over solide matriser med høy lojalitet og pluss i mange segmenter.

12) Senterpartiets sterkeste måling i år er fra InFact for VG (8,4 i mai), vektet mot partiets sterke lokalvalg i 2015. De øvrige byråene vekter mot stv 2013 da Sp fikk 5,5 pst.

13) Kristelig Folkeparti ble målt til 3,7 pst – partiets svakeste landsmåling så langt i 2016. Det gjenstår å se om det lave nivået hos TNS Gallup for TV2 i september innleder en svak periode for KrF, eller om partiet vil ta seg opp igjen.

Arbeiderpartiets sterkeste målinger i 2016

Måling Dato Ap
Ipsos/Dagbladet 21/1-2016 37,1
Sentio/DN 29/8-2016 36,8
Norstat/VL 3/6-2016 36,6
Opinion/ANB 11/8-2016 36,4
Norfakta/Nat. / KK 6/8-2016 36,2
Respons/Aftenp. / BT 18/8-2016 36,1
Norfakta/Nat. / KK 7/5-2016 36,0
Verian/TV2 2/5-2016 35,9
Verian/TV2 5/4-2016 35,8
Norfakta/Nat. / KK 9/4-2016 35,3
Norstat/VL 30/6-2016 35,3
Opinion/ANB 15/6-2016 35,3
Norfakta/Nat. / KK 11/6-2016 35,0
Verian/TV2 6/6-2016 34,9
Ipsos/Dagbladet 27/5-2016 34,8
| Last ned

Høyres sterkeste målinger i 2016

Måling Dato H
Verian/TV2 8/8-2016 27,1
Verian/TV2 5/9-2016 26,9
Opinion/ANB 16/3-2016 26,6
Norfakta/Nat. / KK 6/2-2016 26,5
Norfakta/Nat. / KK 6/8-2016 26,4
Ipsos/Dagbladet 17/3-2016 26,3
Opinion/ANB 20/4-2016 26,1
Norstat/VL 6/5-2016 26,1
Norfakta/Nat. / KK 9/7-2016 25,9
Norstat/VL 3/3-2016 25,9
Norstat/VL 4/2-2016 25,7
Respons/Aftenp 13/5-2016 25,5
Opinion/ANB 18/5-2016 25,4
Opinion/ANB 11/8-2016 25,4
Opinion/ANB 20/1-2016 25,3
| Last ned

Senterpartiets sterkeste målinger i 2016

Måling Dato Sp
InFact/VG 28/5-2016 8,4
Norfakta/Nat. / KK 9/7-2016 7,7
Sentio/DN 27/5-2016 7,5
Sentio/DN 29/8-2016 7,5
Verian/TV2 5/9-2016 7,4
InFact/VG 29/2-2016 7,4
InFact/VG 1/2-2016 7,4
InFact/VG 8/4-2016 7,2
Norstat/NRK 8/6-2016 7,1
Norstat/NRK 17/8-2016 7,1
Ipsos/Dagbladet 17/3-2016 7,1
Verian/TV2 4/7-2016 7,0
Norfakta/Nat. / KK 6/8-2016 6,9
Sentio/DN 29/4-2016 6,9
Norstat/VL 30/6-2016 6,8
| Last ned

Arbeiderpartiet lojalitet

Tabellene gjelder målinger vektet mot stv 2013

sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16
Gallup/TV2 79 78 78 75 82 82 79 71
Norfakta/Nat/KK 80 73 79 81 78 76 72
Norstat/NRK 85 77 77 79 79 80
Respons/Aftp/BT 82 80 77 79 77 77
Opinion/ANB 83 79 79 75 82 77
Sentio/DN 78 78
Norstat/VL 82 81 82 74 85 72 80
Snitt 79 82 77 79 78 79 78 76

Høyre lojalitet

sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16
Gallup/TV2 75 64 70 66 73 71 73 68
Norfakta/Nat/KK 70 74 61 64 70 71 71
Norstat/NRK 68 63 73 71 69 68
Respons/Aftp/BT 70 72 75 71 67 76
Opinion/ANB 69 72 72 73 76 68
Sentio/DN 65 77
Norstat/VL 68 68 61 77 69 71 76
Snitt 75 68 71 66 72 72 71 71

Fremskrittspartiet lojalitet

sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16
Gallup/TV2 69 63 64 60 69 81 79 66
Norfakta/Nat/KK 58 64 66 77 68 76 69
Norstat/NRK 72 76 78 81 81 82
Respons/Aftp/BT 68 82 63 75 69 81
Opinion/ANB 67 57 57 73 80 75
Sentio/DN 80 76
Norstat/VL 74 68 75 83 82 71 66
Snitt 69 67 65 71 71 77 76 73

Kristelig Folkeparti lojalitet

sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16
Gallup/TV2 68 61 66 70 65 64 73
Norfakta/Nat/KK 71 66 65 76 74 62 70
Norstat/NRK 79 78 79 80 79 72
Respons/Aftp/BT 73 75 77 76 73 62
Opinion/ANB 75 76 76 74 62 76
Sentio/DN
Norstat/VL 67 78 77 78 70 85
Snitt 68 72 66 74 76 75 68 73

Venstre lojalitet

Målinger der vi kjenner Venstres lojalitet

sep.16 aug.16 jul.16 jun.16 mai.16 apr.16
Gallup/TV2 52 50 58 50 30
Norfakta/Nat/KK 48 50 63 56 69
Norstat/NRK 46 45 53 48
Respons/Aftp/BT 57 54 48 62
Norstat/VL 58 53
Snitt 52 52 54 54 52 52

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H