Poll of polls

Hjemmesitterne gir venstresiden tre mandater

Publisert 17. september 2016. Sist endret 17. september 2016.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp. / BT.
OEEV
Ap33,7-2,47,4
H24,70,04,3
Frp14,91,23,3
SV3,6-0,6-4,0
Sp5,70,2-7,8
KrF5,20,01,4
V5,20,50,6
MDG3,81,2-0,1
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1001 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – publisert 17. september 2016.

Vi retter en hjertelig takk til Aftenposten og Bergens Tidende for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Nydalen-partiene (Frp+H+KrF+V) vant 92 mandater mot opposisjonen 77 (Ap+Sp+SV+MDG+R).

2) Ser vi på hjemmesitternes betydning, eller mer presist aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013, finner vi at opposisjonen vinner 74 mandater hvis denne gruppen tas ut av matrisen. Nydalen-partiene går fra 92 mandater i målingen til 95 hvis hjemmesitterne tas ut.

3) Forskjellen blir at opposisjonen taper tre mandater ved å ta ut hjemmesitterne, motsatt for Nydalen-partiene. Se tabellen nederst, der vi takker Terje Sørensen for beregningen.

4) Vi mener selvsagt ikke at målingen blir mer treffsikker ved å ta ut hjemmesitterne. Vi gjør denne beregningen bare for å illustrere betydningen av denne (ofte troløse) gruppen.

5) Arbeiderpartiet har på snittet av målingene til Respons i år vunnet 40 pst av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013. Tilsvarende for regjeringspartiene er 30 pst (18 pst Høyre + 12 pst Frp).

6) Venstre gjorde hos Respons i september sin sterkeste landsmåling på tre måneder (etter Norfakta/Nat/KK 11. juni), bl.a. fordi partiet scoret solid blant hjemmesitterne.

7) MDG er ofte overrepresentert blant aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013, slik også på denne målingen.

Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – lojalitet

Alle bakgrunnstall er avrundet til nærmeste hele prosent. Merk særlig store feilmarginer ved bakgrunnstall.

jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 aug.16 sep.16
R 45 92 86 45 50 82 62 72
SV 60 52 59 53 54 69 63 59
Ap 75 77 77 79 77 80 82 83
Sp 79 73 77 76 66 83 80 89
V 70 56 56 62 48 54 57 56
KrF 77 62 73 76 77 75 73 73
H 71 76 67 71 75 72 70 77
Frp 78 81 69 75 63 79 68 71
MDG 83 57 60 66 72 53 61 68

Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – overganger

Mot stv 2013, stemmetall 2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – KrF 158.475 – Sp 155.357 – V 148.275 – SV 116.021 – MDG 79.152

jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 aug.16 sep.16
Ap til H 36000 24000 27000 33000 25000 31000 8000 7000
H til Ap 57000 36000 38000 65000 49000 29000 43000 48000
H til Frp 72000 24000 86000 51000 40000 40000 22000 17000
Frp til H 25000 32000 44000 31000 35000 26000 42000 53000
Ap til Frp 15000 28000 19000 18000 24000 6000 3000 8000
Frp til Ap 9000 18000 18000 6000 29000 19000 19000 7000
H til V 17000 9000 5000 11000 11000 11000 11000 11000
V til H 9000 13000 9000 2000 3000 19000 3000 13000
Ap til V 3000 6000 15000 6000 21000 9000 0 4000
V til Ap 21000 7000 17000 21000 22000 20000 23000 20000
SV til Ap 11000 19000 24000 20000 13000 14000 24000 15000
Ap til SV 29000 21000 6000 20000 18000 11000 17000 19000
SV til MDG 9000 10000 6000 7000 3000 2000 0 3000
MDG til SV 3000 8000 8000 4000 7000 2000 0 0
Ap til MDG 13000 12000 11000 0 6000 7000 3000 13000
MDG til Ap 4000 5000 14000 5000 8000 5000 4000 14000
H til MDG 0 11000 0 0 2000 11000 0 3000
MDG til H 0 0 0 0 4000 0 0 0
V til MDG 0 12000 10000 9000 9000 0 0 2000
MDG til V 0 2000 2000 0 0 3000 2000 8000
Ap til KrF 0 4000 0 0 8000
KrF til Ap 6000 3000 12000 6000 0
Ap til Sp 3000 3000 17000 0 10000
Sp til Ap 6000 9000 10000 4000 6000
H til KrF 8000 5000 8000
KrF til H 7000 6000 11000
Frp til KrF 4000 5000 0
KrF til Frp 0 3000 12000

Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i stv 2013

Tabellen omfatter (i) aktiviserte hjemmesittere fra 2013, (ii) tre årskull førstegangsvelgere, (iii) andre som har fått stemmerett etter 2013.

jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 aug.16 sep.16
SV 4 4 4 6 4 7 3 1
Ap 36 41 44 42 35 33 46 40
Sp 5 5 3 5 5 2 3 2
V 4 6 8 8 8 8 9 8
KrF 2 5 5 7 5 4 3 5
H 19 17 22 13 19 20 22 14
Frp 16 14 8 10 15 18 1 15
MDG 8 6 3 6 3 5 7 10

Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – andel av 2013-velgerne som nå er "ikke sikker"

jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 aug.16 sep.16
SV 14 15 11 10 17 6 16 20
Ap 11 12 11 11 11 9 14 8
Sp 11 10 11 11 20 7 10 4
V 6 18 15 9 23 16 22 14
KrF 8 20 4 10 8 8 15 6
H 9 10 13 11 10 15 19 10
Frp 9 7 16 9 18 9 16 14
MDG 4 11 0 17 0 10 25 4

Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – Ap's netto bytteforhold mot Frp og H

Minus angir negativt bytteforhold for Ap.

Ap vs Frp Ap vs H
sep.15 30000 44000
okt.15 2000 57000
nov.15 2000 26000
des.15 8000 19000
jan.16 -6000 21000
feb.16 -10000 12000
mar.16 -1000 11000
apr.16 -12000 32000
mai.16 5000 24000
jun.16 13000 -2000
aug.16 16000 35000
sep.16 -1000 41000
Snitt 2016 500 22000

Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – Ap's netto bytteforhold

Minus angir negativt bytteforhold for Ap.

Snitt sep.16 aug.16 jun.16 mai.16 apr.16
Ap vs H 26000 41000 35000 -2000 24000 32000
Ap vs Frp 4000 -1000 16000 13000 5000 -12000
Ap vs V 13000 16000 23000 11000 1000 15000
Ap vs SV 0 -4000 7000 3000 -5000 0
Ap vs MDG 1500 1000 1000 -2000 2000 5000
Ap vs Sp 500 -4000 4000 -7000 6000 3000
Ap vs KrF 3000 -8000 6000 12000 -1000 6000
Ap vs R 1000 -1000 -3000 -7000 0 5000
Sum 47000 40000 89000 21000 32000 54000

Respons for Aftenposten (og Bergens Tidende) – råtall

sep.16

Uvektet råtall Vektet barometertall
R 1,3 1,4
SV 4,3 3,6
Ap 32,9 33,7
Sp 7 5,7
V 6,7 5,2
KrF 7 5,2
H 25,6 24,7
Frp 9,8 14,9
MDG 3,6 3,8

Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – svarprosent

sep.16 81
aug.16 72
jun.16 79
mai.16 77
apr.16 78
mar.16 80
feb.16 78
jan.16 81

Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – hvor er KrFs 2013-velgere?

KrF 158.475 stemmer stv 2013.

sep.16 aug.16
Til R 0 0
Til SV 0 0
Til Ap 0 5500
Til Sp 0 4500
Til V 5000 0
Lojale KrF 116000 116000
Til H 10500 5500
Til Frp 11500 3000
Til Pp 0 0
Til MDG 0 0
Til "andre" 5500 0
Ikke sikker 9500 24000

Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – sept 2016 – med og uten hjemmesittere

"Hjemmesittere" = Aktiviserte velgere som ikke stemte stv 2013 ( i hovedsak hjm.sittere + tre årskull førstegangsvelgere).

Barometertall Mandater Uten hj.sittere Mandater
Ap 33,7 62 32,6 60
H 24,7 45 26,1 48
Frp 14,9 27 14,9 28
Sp 5,7 11 6,2 11
V 5,2 10 5 9
KrF 5,2 10 5,3 10
MDG 3,8 2 3 1
SV 3,6 1 3,9 2
R 1,4 1 1,1 0

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger