Poll of polls

Sidelengs også for Ap?

Publisert 28. januar 2011. Sist endret 28. januar 2011.

Såvidt pollofpolls.no har registrert, er det til nå målt 43 kommuner der Arbeiderpartiet stilte liste i 2007. Av disse 43 viser målingene pluss for Ap i 13 kommuner, uendret i en kommune og minus i 29 kommuner.

Et veiet snitt for alle kommunene ("poll of polls") viser for Ap et fall fra 29,6 til 28,1 - som svarer til et minus på 5 prosent (-1,5 prosentpoeng).

Spørsmålet for Arbeiderpartiet blir om partiet makter et sidelengs valg, dvs holde stillingen mot 2007. Lokale målinger så langt utelukker ikke dette. På den annen side kan deler av materialet tyde på at Ap har større utfordringer desto mindre urbanisert en kommune er. Foreløpig er slike kommuner underrepresentert med målinger. Dessuten antyder de siste nasjonale kommunevalgmålingene at Ap kanskje har større problemer enn et veiet snitt av lokale målinger kan tyde på. Ap fikk 25,9 hos Landslaget for lokalaviser/Norfakta og 25,4 hos TV2/TNS Gallup, publisert hhv uke 48 og uke 49 i 2010.

Oversikten nedenfor angir relativ endring (i prosent, ikke prosentpoeng) i de 43 kommunene som er målt, og der Ap stilte liste i 2007. De for Ap relativt sett beste kommunene er plassert øverst.

Lokale målinger har ofte høye feilmarginer pga et ofte lavt antall spurte, sammenlignet med landsmålingene hvor antall spurte som regel er 900-1000. Feilmarginene betyr at de absolutte nivåene som er angitt nedenfor må leses med varsomhet. Men oversikten kan trolig antyde kommunetyper hvor Arbeiderpartiet så langt har gjort det relativt bra, og motsatt.

Arbeiderpartiet 2010 / 2011 vs 2007

Relativ endring i kommuner der Ap stilte liste i 2007, og som er målt 2010/2011. Dvs endring i prosent, ikke i prosentpoeng.
I kommuner som er målt to eller flere ganger, er sist publiserte måling lagt til grunn.
Rangert med relativt sett beste måling øverst.
Medium/byrå og publiseringstidspunkt for de enkelte målingene fremgår av Poll of polls uke 4.

Kommune Endring prosent
Fredrikstad 23
Hamar 22
Nittedal 16
Askøy 15
Stavanger 14
Kristiansand 13
Eidsvoll 7
Steinkjer 7
Vestvågøy 6
Haugesund 5
Oslo 3
Bergen 2
Fauske 2
Andøy 0
Drammen -1
Klæbu -1
Stord -3
Oppdal -3
Flora -4
Skedsmo -7
Sauda -7
Bø (Telem) -11
Hadsel -13
Kvinnherad -14
Øksnes -14
Ullensaker -15
Lørenskog -17
Lillehammer -17
Odda -17
Meråker -18
Nes (Akh) -19
Moskenes -19
Halden -20
Trondheim -26
Sandnes -27
Ullensvang -27
Sortland -27
Fitjar -30
Moss -31
Eidfjord -31
Tromsø -35
Voss -39
Molde -73
Poll of polls -5

Målinger som ikke er lagt inn i den nasjonale poll of polls

Relativ endring Arbeiderpartiet.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap