Poll of polls

Høyrevind i Vestfold

Publisert 30. oktober 2010. Sist endret 1. november 2010.

Tønsbergs Blad/SMI publiserte 30. oktober målinger for kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Stokke. TB opplyser at 300 er intervjuet via epost i ukene 40, 41, 42. Om det er 300 intervjuede i hver kommune, eller 300 samlet i alle tre kommunene, fremgår ikke. Intervjuer via epost gjør det sannsynlig at utvalget er forhåndsrekruttert. Tønsbergs Blad opplyser ikke om utvalget er forhåndsrekruttert, og hvis ja - hvordan rekrutteringen er skjedd. TB opplyser verken om spørsmålet som er stilt de intervjuede eller om veiing. Slik mangelfull informasjon om undersøkelsen innebærer at pollofpolls.no ikke vil legge disse målingene inn i vår nasjonale poll of polls. Vi har i hovedsak av samme grunn valgt ikke å legge inn målingen i Horten fra Gjengangeren/SMI i vår nasjonale poll of polls.

Høyres fremgang i de tre kommunene samlet er omtrent i samsvar med partiets landstendens.

Frp faller i alle kommunene. Fallet i Tønsberg er trolig mindre enn Frp kunne frykte på bakgrunn av undersøkelsene som knytter seg til tidligere ordfører Per Arne Olsen.

Ap faller i Tønsberg og Stokke, men noterer pluss i Nøtterøy.

I Stokke er Ap-ordfører Aabol truet hvis TB/SMI's tall treffer. I Nøtterøy er Høyre favoritt til å beholde ordførervervet 2011-2015.

I Tønsberg vil største borgerlige parti - Høyre eller Frp - trolig få ordførerkjedet etter K-2011. I øyeblikket har Høyre ledertrøyen, men avstanden til Frp er ikke stor dersom TB/SMI's undersøkelse legges til grunn.

Tønsberg

K 2007 TB/SMI okt 10
R 1,3 1
SV 7,8 10,2
Ap 24,7 20,5
Sp 3,1 1,1
KrF 5,9 4
Bylisten mot bomring 2,8 4,9
V 4,6 4,9
H 20,6 29,2
Frp 28,9 24,6

Nøtterøy

K 2007 TB/SMI okt 10
R/SV fellesl 12,5 6,6
Ap 18,8 22,4
Sp 1,5 0
KrF 5,2 3,9
Nøtterøy-lista mot bomring 4,5 7,2
V 3,7 4,4
H 30,9 37,2
Frp 23,1 18,6

Stokke

K 2007 TB/SMI okt 10
SV 4,4 3,9
Ap 35,6 30
Sp 7,2 7,7
KrF 8,7 5,1
V 3,9 5,8
H 21,5 31,4
Frp 18,7 16,1

TB/SMI okt 10 = Måling Tønsbergs Blad/SMI publisert 30 okt 2010.

Hvis SMIs målinger i Vestfold (for Gjengangeren og Tønsbergs Blad) samlet gir en tendens for fylket som helhet, får Høyre +43%, Frp -14% og Ap -22%. Skulle dette bli utfallet i 2011, vil kommunevalget i Vestfold gi Høyre 37, Frp 18 og Ap 20. Disse tre partiene fikk i Vestfold K-2007 25,9 (H) - 25,6 (Ap) og 21,4 (Frp).

At Høyre i Vestfold skal slå sine konkurrenter så kraftig, er mindre sannsynlig - en normalisering må forventes. På den annen side har Vestfold en tung Høyre-tradisjon - i 1981 var Vestfold et av tre fylker der Høyre så 40-tallet, de andre var Oslo og Akershus.

Fremskrittspartiet er eneste parti av de tre store i Vestfold som har minus på samtlige av SMIs fire målinger - Horten, Tønsberg, Nøtterøy og Stokke. Arbeiderpartiet har pluss i Nøtterøy, minus i de øvrige. Målingen i Horten slår særlig sterkt ut for Ap - der er partiet iflg SMI nesten halvert.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner