Poll of polls

Ap opp i blå-blått Horten

Publisert 22. desember 2010. Sist endret 22. desember 2010.

Arbeiderpartiet har iflg Gjengangeren / Analysebyrået SMI vokst i Horten fra knapt 20 i september til 24 i undersøkelsen som ble utført blant medlemmer av "Hortenstinget" 17. desember 2010. Respondentene ble spurt om stemmegivning hvis kommunevalg.

Horten har i alle fire undersøkelser Gjengangeren / Analysebyrået SMI har utført denne høsten hatt blå-blått flertall pga Høyres fremgang. Fremskrittspartiet har i alle undersøkelsene hatt lavere nivåer enn partiets resultat i Horten K-2007.

Se nærmere Gjengangeren 21. desember 2010 side 2-3. Se også disse nettsakene:

pollofpolls.no vil fordi utvalget synes forhåndsrekruttert ikke legge denne undersøkelsen inn i vår nasjonale poll of polls, jmf tidligere kommentarer.

Horten 2007 - 2010

K 2007 F 2007 S 2009 Gjg sep 10 Gjg okt 10 Gjg nov 10 Gjg des 10
A 37 36,6 33,7 19,6 21,3 21,7 24
Sp 2,5 2,3 3,2 2,9 1,9 0,9 0,9
SV 4,9 5,5 6,5 9,3 4,9 6,2 4
R 6,4 6,3 0,6 4 4,5 4,9 5,7
Frp 19,1 20,5 27,2 17,8 13,5 13,8 13
H 20,7 19,3 19,6 35,6 40,5 39,8 39,9
KrF 3,5 4 4,7 3,4 3,2 1,2 0,7
V 2,7 2,7 3 4,7 3,6 2,3 2,5
Verdipolitisk parti 3,3 6,2 8,2 9,2
A+Sp+SV 44,4 44,4 43,4 31,8 28,1 28,8 28,9
F+H+K+V 46 46,5 54,5 61,5 60,8 57,1 56,1

Gjg hhv sep/okt/nov/des 10 = Gjengangeren / Analysebyrået SMI. Spm om stemmegivning hvis kommunestyrevalg i morgen.
I K-2007 leverte Horten 11.485 stemmer - 11% av stemmene i Vestfold.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner