Poll of polls

Regjerings-krise i Romsdal

Publisert 23. desember 2010. Sist endret 4. februar 2011.

Regjeringspartiene faller på kommunevalgmålingen i ti kommuner fra Romsdals Budstikke / InFact 22. desember, opptatt 20. desember. Målingen gjelder samlet for de ti kommunene Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Sandøy, Aukra, Fræna, Eide og Gjemnes.

Romsdals Budstikke publiserte samme dag måling for Molde. De spurte i Molde inngikk blant respondentene i målingen for de ti kommunene samlet. I K-2007 leverte Molde 38% av stemmene i disse ti kommunene (11.009 / 28.739).

Skal vi tro målingen i de ti kommunene samlet, har Arbeiderpartiet tapt 54% av sine velgere i 2007. Senterpartiet har tapt 42%. Sosialistisk Venstreparti har falt fra 5,7 til 1,7 på målingen - et tap på 70%.

Høyre går mest frem når disse ti kommunene sees samlet, fra 21 til 36. Dette er mindre ekstremt enn i Molde alene hvor Høyre ble målt til nesten 50.

Fremskrittspartiet har iflg Romsdals Budstikke/InFact stillstand i Molde fra K-2007 til målingen. Frp har derimot øket 10 prosentpoeng i de ti kommunene samlet. Legges dette til grunn, har Frp en særlig sterk (og trolig urealistisk) vekst i de ni kommunene utenfor Molde. Sannheten er kanskje at Frp har hatt vekst i Molde, og noe lavere vekst i de ni kommunene utenfor Molde enn tallene fra Romsdals Budstikke/InFact kan tyde på.

Dette betyr at det for Høyre og særlig for Frermskrittspartiet ikke er godt samsvar mellom tallene fra RB/InFact for Molde og på den annen side for de ti kommunene samlet, sett i lys av at Molde leverte 38% av stemmene i disse kommunene i 2007. Dette er uforklart i presentasjonen av målingen.

Romsdals Budstikke har heller ikke opplyst antall spurte og feilmarginer, verken i Molde eller i de ti kommunene samlet. Dette bidrar også til å svekke etterprøvbarheten av og dermed tilliten til denne undersøkelsen.

Se nærmere om målingen Romsdals Budstikke 22. desember 2010 side 4-5.

Romsdal 2007 - 2010

Målt av Romsdals Budstikke / InFact. Måling for ti kommuner - Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Sandøy, Aukra, Fræna, Eide, Gjemnes.

K 2007 RB/InFact des 2010
A 22,3 10,3
Sp 14,8 8,6
SV 5,7 1,7
A+Sp+SV 42,8 20,6
Frp 17,5 27,4
H 21,1 36,3
KrF 10,5 10
V 6,8 4,5
F+H+K+V 55,9 78,2

RB/InFact des 2010 = Romsdals Budstikke / InFact 22. desember 2010 K-måling Disse ti kommunene leverte 28.739 stemmer i 2007 = 24,9% av stemmene Møre og Romsdal K-2007.
Resultatet for de ti kommunene samlet K-2007 er utarbeidet av pollofpolls.no på grunnlag av SSBs valgstatistikk.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner