Poll of polls

Er Frp+H overvurdert?

Publisert 2. april 2012. Sist endret 2. april 2012.

Tolv landsomfattende stortingsvalgmålinger ble publisert i mars.

1) Snittet gir regjeringspartiene og Rødt 75 mandater etter 2009-ordningen og 74 mandater etter den sannsynlige 2013-ordningen.

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
Mars 2012 61 77 86 79 87 0 0 47 75 84 83 64 92 55
Februar 2012 64 80 88 80 89 0 0 47 72 80 81 64 89 56
Januar 2012 64 79 88 81 89 0 0 50 73 82 81 67 90 58
Desember 2011 60 75 84 77 85 0 0 49 77 86 85 66 94 57
November 2011 60 76 84 77 86 0 0 48 76 84 85 65 93 57
Oktober 2011 63 79 88 80 88 0 0 50 73 82 81 67 90 58
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

2) Regjeringen er foran skjema med sikte på gjenvalg i 2013 - sammenlignet med månedssnittet på tilsvarende tidspunkt før 2009-valget, i mars 2008. Etter dette snittet hadde regjeringen 73 mandater etter 2009-ordningen.

3) Arbeiderpartiets snitt i mars 2012 (32,9 pst) gir 59 mandater etter 2009-ordningen og 56 etter den sannsynlige 2013-ordningen. En så stor forskjell - minus tre - forekommer bare unntaksvis. To av de tre mandatene Ap er i minus gitt 2013, tilfaller venstresiden (SV og Rødt). Det tredje tilfaller Høyre.

4) Mars-snittet nedbrutt på fylkene gir utjevningsmandater til Solhjell, Torkildsen og Lysbakken (SV) etter 2009-ordningen. Forutsatt ny fordeling av distriktsmandater i 2013, vinner Solhjell distriktsmandat i Akershus. Torkildsen og Lysbakken er et stykke unna distriktsmandat, og må håpe på utjevning - forutsatt nedbrutt nasjonalt snitt på Vestfold og Hordaland (SVs snitt 4,5 pst). På den annen side ville Lysbakken med knapp margin forsvart sitt distriktsmandat hvis fylkesmålingen for Hordaland (Respons/BT 5. mars) skulle svare til valgresultatet.

5) Sp-leder Navarsete beholder sitt distriktsmandat også når Sogn og Fjordane trolig går fra fire til tre distriktsmandater i 2013 - gitt Sp's nasjonale snitt på 5,3 pst brutt ned på fjordfylket.

Gjennomsnitt stortingsvalgmålinger mars

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt februar 34,4 27,9 14,4 4,8 5,1 5,1 5,3 0,0 1,3 1,6
Snitt mars 32,9 27,9 16,3 4,5 5,3 5,4 4,6 0,2 1,3 1,7
Endring -1,5 0,0 1,8 -0,4 0,2 0,3 -0,7 0,2 0,0 0,0
Sterkeste 36,5 32,5 19,7 5,6 6,3 6,5 7,1 1,0 2,0 3,0
Svakeste 31,2 23,1 11,0 3,7 4,0 3,1 3,2 0,0 0,7 0,6
Sprik 5,3 9,4 8,7 1,9 2,3 3,4 3,9 1,0 1,3 2,4

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i februar og i mars.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Sentio / SMP -0,6 -1,0 1,8 -0,4 -0,6 1,0 -0,7 0,0 -0,2 1,0 1/3-2012
InFact / VG 0,3 0,2 1,1 -0,1 0,2 0,3 -1,1 0,0 -0,4 -0,4 6/3-2012
Verian / TV2 0,7 1,0 -2,4 -1,1 -1,0 0,5 0,6 0,9 -0,2 0,6 6/3-2012
Norstat / NRK -1,0 -1,1 3,1 1,4 -0,7 0,6 -3,2 0,0 0,5 0,5 8/3-2012
Norfakta / Nat. / KK -2,5 0,2 1,1 -0,7 1,2 1,1 -0,7 0,0 -0,2 0,5 10/3-2012
Sentio / DN 0,1 -2,2 1,6 0,6 -0,7 0,4 0,1 0,0 0,5 -1,1 16/3-2012
Respons / Aftenp -2,4 2,5 -0,5 -1,9 1,7 1,1 -1,8 1,0 0,8 -0,5 20/3-2012
Opinion / ANB -1,9 1,3 6,3 -2,4 0,7 -3,1 -0,3 0,0 0,2 -1,1 22/3-2012
Norstat / VL -3,7 0,0 0,0 0,8 -0,1 0,9 2,4 0,0 0,0 -0,3 24/3-2012
Sentio / SMP -1,1 1,8 0,7 -0,2 1,0 -0,6 -1,3 0,0 0,1 -0,5 30/3-2012
Ipsos / Dagbladet -2,5 -0,9 -0,1 0,7 0,7 0,1 0,4 0,0 0,3 1,4 31/3-2012
Snitt disse målingene -1,3 0,2 1,2 -0,3 0,2 0,2 -0,5 0,2 0,1 0,0

6) Fremskrittspartiet har størst pluss mot snittet i februar med 1,9 - fra 14,4 pst til 16,3.

7) Høyres snitt er uendret fra februar med 27,9.

8) Til tross for at Frp's snitt økte fra februar til mars, er pollofpolls.no usikker på styrken i partiets mulige vekst. Bakgrunnen er for det første at vi ennå ikke har fått dokumentert at byråene har en vekst i Fremskrittspartiets råtall som - relativt sett - i grove trekk svarer til veksten i barometertallene. Aftenposten/Respons og ANB/Opinion har vist en prisverdig åpenhet, ved å gi samtykke til publisering av råtall for de nasjonale stortingsmålingene i mars - med Frp på 9,5 pst hos Respons og 9,6 pst hos Opinion.

9) For det andre er Fremskrittspartiets vekst så langt i hovedsak bare registrert av byråer som veier mot 2009 (Norfakta, Norstat, Opinion, Sentio), og i mindre grad av byråer som veier mot 2011 (InFact, Respons). Frp's snitt hos 2009-byråene i mars var 17,6 pst. Snittet hos 2011-byråene var mer enn fem prosentpoeng lavere - 12,3 pst. Se tabeller under.

10) Respons er byrået som har publisert flest målinger i mars 2012 - landsomfattende og seks fylkesmålinger. Frp var ikke i pluss mot kommunevalget i Respons' landsmåling. Fylkesmålingene samlet antyder rundt 12,5 pst for partiet.

Respons mars 2012 - målinger Fremskrittspartiet

Respons veier mot kommunevalget 2011
Målinger med spørsmål om stemmegivning ved stortingsvalg

Stv.måling K-2011 Forskjell Medium og publiseringsdag
Hordaland 11,6 12,9 -1,3 Bergens Tidende 5. mars
Sogn og Fjordane 10,7 5,9 4,8 Bergens Tidende 14. mars
Landsomfattende 11 11,4 -0,4 Aftenposten 20. mars
Oslo 7,9 7 0,9 Aften 28. mars
Aust-Agder 15,4 12,2 3,2 Fædrelandsvennen 30. mars
Vest-Agder 15 15 0 Fædrelandsvennen 30. mars
Rogaland 17,6 15,6 2 Hgsd Avis/Stvgr Aftenblad 31. mars

11) Fordi Fremskrittspartiet måles høyere hos byråer som veier mot 2009, har disse byråene også høyere noteringer for Frp og Høyre samlet enn byråene som veier mot 2011. Ser vi på oktober, desember, januar og mars, er forskjellen knapt 1,5 prosentpoeng. De nevnte byråene som veier mot 2009 har i denne perioden snitt Frp og Høyre på 44,2 pst. 2011-byråene har i denne perioden snitt for disse to samlet på 42,8 pst.

Byråer som veier mot S-2009 vs K-2011 - Høyre

Snitt landsomfattende stortingsvalgmålinger

Snitt Norfakta, Norstat, Opinion, Sentio (2009) Snitt InFact og Respons (2011)
okt.2011 29,7 29,7
des.2011 28,4 31,1
jan.2012 28,5 31,7
mar.2012 27,2 31,6
Snitt disse fire måneder 28,5 31

Byråer som veier mot S-2009 vs K-2011 - Fremskrittspartiet

Snitt landsomfattende stortingsvalgmålinger

Snitt Norfakta, Norstat, Opinion, Sentio (2009) Snitt InFact og Respons (2011) Forskjell i prosentpoeng Forskjell i prosent
okt.2011 14 12,6 1,4 11
des.2011 16,1 12 4,1 34
jan.2012 15,1 10,3 4,8 47
mar.2012 17,6 12,3 5,3 43
Snitt disse fire måneder 15,7 11,8 3,9 33

12) Denne forskjellen reiser spørsmålet om summen av Frp og Høyre kan være overvurdert hos byråene som veier mot 2009, og dermed også i månedssnittet samlet sett. Spørsmålet får neppe et autoritativt svar før valgnatten 2013. Men forskjellen mellom 2009- og 2011-byråene er såvidt stor at den kan ha betydning for politiske analyser, bl.a. om Frp og Høyre kan få flertall med enten KrF eller Venstre.

Sum Høyre og Fremskrittspartiet - basert på nevnte snitt

Snitt Norfakta, Norstat, Opinion, Sentio (2009) Snitt InFact og Respons (2011)
okt.2011 43,7 42,3
des.2011 44,5 43,1
jan.2012 43,6 42
mar.2012 44,8 43,9
Snitt disse fire måneder 44,2 42,8

13) I pollofpolls.no antar vi at valgnatten neste år blir en thriller. Slik sett ser vi ikke bort fra at byråene som veier mot 2011 kan være nærmest når det gjelder summen av Frp og Høyre.

Byråer som veier mot S-2009 vs K-2011 - Arbeiderpartiet

Snitt Norfakta, Norstat, Opinion, Sentio (2009) Snitt InFact og Respons (2011)
okt.2011 33,5 34,9
des.2011 33,5 31,5
jan.2012 34,9 35,3
mar.2012 32,8 31,7
Snitt disse fire måneder 33,7 33,4

14) Arbeiderpartiet og regjeringen er - trolig - nærmere gjenvalg enn målingene halvannet år før valget kan tyde på. Lykkes statsministeren i å øke Ap's lojalitet og redusere lekkasjen til Høyre, vil vi raskt se andre tall enn målingene mars 2012.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode