Poll of polls

Frp råtall 9,5 pst

Publisert 23. mars 2012. Sist endret 24. mars 2012.

1) Aftenposten publiserte landsomfattende stortingsvalgmåling 20. mars 2012, opptatt av Respons. Aftenposten, ved kommentator Håvard Narum, har gitt pollofpolls.no tillatelse til å legge ut målingens råtall - dvs resultatet av intervjuene før veiing ved spørsmål om stemmegivning dersom det var stortingsvalg i morgen. Vi takker avisen hjerteligst for slik generøsitet.

2) Hvis flere oppdragsgivere for partimålinger viser den åpenhet som Aftenposten her viser, vil kunnskapene stige om både velgernes vandringer og byråenes behandling av materialet. Respons' råtall viste bare små forskjeller til barometertallene, dvs målingen etter veiing.

3) Forskjellene mellom råtall og barometertall er ofte størst for Fremskrittspartiet. Frp veies ofte opp, i noen tilfeller betydelig opp.

Siv Jensen
Storting 2021: 11,6 %
S-snitt mai: 17,0 %
Kommune 2023: 11,3 %

Frp's råtall hos Respons / Aftenposten mars 2012 var 9,5 pst. Respons' veiing førte til et barometertall på 11 pst. Partiets barometertall hos Respons fra og med oktober har variert lite - mellom 9,8 og 12,5 pst. Dette kan tyde på at også Frp's råtall har vært forholdsvis stabile hos Respons i dette tidsrommet.

4) Enkelte byråer har - i motsetning til Respons og InFact - hatt økende noteringer for Fremskrittspartiet de siste månedene - bl.a. Norstat og Sentio. Spørsmålet blir da om de sistnevnte byråene også har registrert økende råtall for Frp.

Oppdragsgiverne til blant andre Norstat og Sentio (NRK, Vårt Land, Dagens Næringsliv, Sunnmørsposten) bør opplyse allmennheten om sterke noteringer for Frp (bl.a. 19,7 pst hos Sentio/DN i mars og 17,3 pst hos Norstat/NRK i mars) har som bakgrunn økning i råtallene for partiet etter kommunevalget - og hvis ja, hvor sterk økning. Slik åpenhet vil bidra til å øke tilliten til undersøkelsene, og vil gi et bedre grunnlag for å etterprøve nivåene for partiene.

5) Vår oppfordring til oppdragsgiverne for partimålinger er at råtall og annet bakgrunnsmateriale legges ut til informasjon for publikum. Norske medier viser med noen hederlige unntak liten vilje til å gi allmennheten slik kunnskap.

Respons for Aftenposten mars 2012 - nasjonal stortingsvalgmåling

Antall spurte: 1.001. Tatt opp 12/3 - 14/3.
Antall som oppga partipreferanse ("valgdeltakelsen"): 800
Råtall: Partienes prosentandel av respondentenes svar - før veiing
Barometertall: Partienes prosentandeler som publisert i Aftenposten 20. mars 2012 - etter veiing (med kommunevalget 2011 som referansevalg)

Respondenter Råtall før veiing Barometertall etter veiing
Ap 251 31,4 32,1
Sp 46 5,8 6,3
SV 38 4,8 3,9
Ap+Sp+SV 335 41,9 42,3
Frp 76 9,5 11
H 267 33,4 32,5
KrF 54 6,8 6
V 40 5 4,3
Frp+H+KrF+V 437 54,6 53,8
R 17 2,1 2
MDG 6 0,8 1
Andre 5 0,6 0,9

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene