Poll of polls

Frp råtall 9,6 pst

Publisert 1. april 2012. Sist endret 1. april 2012.

Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) publiserte torsdag 22. mars 2012 landsomfattende stortingsvalgmåling opptatt av Opinion Perduco. Målingen hadde 1.000 spurte i perioden 13-19 mars.

Siv Jensen
Storting 2021: 11,6 %
S-snitt mai: 17,0 %
Kommune 2023: 11,3 %

ANB (ved politisk redaktør Kjell Werner) og Opinion (ved konsulent Henrik Høidahl) har på anmodning fra pollofpolls.no gitt samtykke til at vi kan legge ut råtallene – før vekting – fra Opinions undersøkelse.

ANB og Opinion viser med dette en prisverdig åpenhet, i tråd med pressens idealer. Denne åpenhet muliggjør en mer kunnskapsbasert debatt om partienes utvikling på målingene.

Vi har tidligere – med samtykke fra Aftenposten og Respons – lagt ut råtallene som lå til grunn for Respons’ nasjonale stortingsvalgmåling i mars.

Opinions råtall fremgår av tabellene under.

Vi ser der at Frp er veiet opp. Arbeiderpartiet og Høyre er veiet ned.

Vårt formål med å legge ut råtall fra medier og byråer som gir oss samtykke, er å øke lesernes mulighet for å etterprøve målingene. Vi vil bl.a. se etter om partier som over tid er i vekst eller fall har en utvikling i råtallene som noenlunde – relativt sett – samsvarer med endringer opp eller ned i barometertallene.

Hvis flere oppdragsgivere for partimålinger og byråer viser samme åpenhet som Aftenposten/Respons og ANB/Opinion, vil kunnskapene stige om både velgernes vandringer og byråenes behandling av materialet.

Vi vil understreke at pollofpolls.no – selvsagt – ikke har noe standpunkt til hvilke byråer som «har rett» eller ikke. Hvem som har «rett» er en skjev spørsmålsstilling, fordi vi forutsetter at alle målinger som legges ut på våre nettsider er opptatt på en faglig forsvarlig måte.

Særlig byråenes behandling av materialet etter at intervjuene er foretatt vil i noen grad bero på skjønn, hvor det ikke er spørsmål om «rett» eller «galt» – men hvor det mellom byråene er ulike syn på hva som er hensiktsmessig innenfor det faglig forsvarlige, f.eks. om referansevalget bør være stortingsvalget 2009 (Norfakta, Norstat, Opinion, Sentio) eller kommunevalget 2011 (InFact, Respons).

Opinion Perduco for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) - landsomfattende stortingsvalgmåling publisert 22. mars 2012

Råtall - før vekting - av alle 1.000 spurte
Ap 25,9
Sp 2,4
SV 3
Ap+Sp+SV 31,3
Frp 6,6
H 22,8
KrF 2,1
V 4,7
Frp+H+KrF+V 36,2
R 1
Ikke sikker 18,2
Vil ikke oppgi 9,7
Ville ikke stemme 2,8
Har ikke stemmerett 0,5
Annet 0,4

Råtall - andel av velgere med partistandpunkt Barometertall - etter vekting på kjønn, alder og stemmegivning ved forrige stortingsvalg
Ap 37,9 33,9
Sp 3,5 5
SV 4,4 3,8
Ap+Sp+SV 45,8 42,7
Frp 9,6 17
H 33,3 30,4
KrF 3,1 3,1
V 6,9 5
Frp+H+KrF+V 52,9 55,5
R 1,5 1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode