Poll of polls

E-valg ingen suksess

Publisert 26. september 2011. Sist endret 26. september 2011.

Ti kommuner deltok i forsøket med elektronisk stemmegivning - Tynset, Re, Mandal, Sandnes, Radøy, Bremanger, Ålesund, Bodø, Vefsn, Hammerfest.

pollofpolls.no har summert antall stemmeberettigede og antall godkjente stemmer i kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i disse ti kommunene i 2011, sammenlignet med 2007.

Andelen godkjente stemmer i kommunestyrevalget steg nasjonalt fra 61,15 i 2007 til 63,83 i 2011 - svarende til +2,68. Relativ vekst er 1,044.

Andelen godkjente stemmer i kommunestyrevalget i de ti kommunene som deltok i forsøket med e-valg var - så vidt vi kan se - 61,75 i 2011 mot 59,30 i 2007 - svarende til +2,45. Relativ vekst er 1,041.

Andelen godkjente stemmer i fylkestingsvalget steg nasjonalt fra 57,45 i 2007 til 59,19 i 2011 - svarende til +1,74. Relativ vekst er 1,030.

Andelen godkjente stemmer i fylkestingsvalget i de ti kommunene som deltok i forsøket med e-valg var - så vidt vi kan se - 57,06 i 2011 mot 56,28 i 2007 - svarende til +0,78. Relativ vekst er 1,013.

Veksten i valgdeltakelse var dermed - såvidt vi kan se - både absolutt og relativt marginalt lavere i de ti kommunene som deltok i forsøket med e-valg, sammenlignet med veksten nasjonalt.

Kommunevalget i kommuner som deltok i forsøket med elektronisk stemmegivning

Kilde for godkjente stemmer 2011: KRDs valgsider pr. mandag 28. september 2011

Kommune St.ber 2007 Godkjente stemmer K-2007 Andel godkjente stemmer 2007 St.ber 2011 Godkjente stemmer K-2011 Andel godkjente stemmer 2011
Tynset 4122 2646 64,19 4171 2838 68,04
Re 6273 3902 62,20 6880 4349 63,21
Mandal 10840 6601 60,89 11979 7326 61,16
Sandnes 44805 27304 60,94 48804 30189 61,86
Radøy 3520 2430 69,03 3704 2450 66,14
Bremanger 3010 1959 65,08 2962 1923 64,92
Ålesund 31670 18141 57,28 34606 20464 59,13
Bodø 34749 20328 58,50 36707 23808 64,86
Vefsn 10384 5853 56,37 10481 6123 58,42
Hammerfest 7110 3632 51,08 7772 4308 55,43
SUM 156483 92796 59,3 168066 103778 61,75

Nasjonalt E-valg kommuner
Godkjente stemmer K-2007 61,15 59,3
Godkjente stemmer K-2011 63,83 61,75
Absolutt vekst 2,68 2,45
Relativ vekst 1,044 1,041

Fylkestingsvalget i kommuner som deltok i forsøket med elektronisk stemmegivning

Kommune St.ber 2007 Godkjente stemmer F-2007 Andel godkjente stemmer 2007 St.ber 2011 Godkjente stemmer F-2011 Andel godkjente stemmer 2011
Tynset 4122 2421 58,73 4171 2334 55,96
Re 6273 3652 58,22 6626 3954 59,67
Mandal 10840 5980 55,17 11570 5038 43,54
Sandnes 44805 26445 59,02 48804 29127 59,68
Radøy 3520 2270 64,49 3704 2162 58,37
Bremanger 3010 1796 59,67 2962 1744 58,88
Ålesund 31670 17198 54,30 33528 18719 55,83
Bodø 34749 19503 56,13 36707 22534 61,39
Vefsn 10384 5473 52,71 10481 5419 51,70
Hammerfest 7110 3331 46,85 7522 3727 49,55
SUM 156483 88069 56,28 166075 94758 57,06

Nasjonalt E-valg kommuner
Godkjente stemmer F-2007 57,45 56,28
Godkjente stemmer F-2011 59,19 57,06
Absolutt vekst 1,74 0,78
Relativ vekst 1,03 1,013

Antall stemmeberettigede K-2011 vs F-2011 er ulikt i Re, Mandal, Ålesund og Hammerfest fordi disse kommunene også deltok i forsøket med stemmerett for 16- og 17-åringer i kommunestyrevalget.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner