Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan ()
Poll of polls (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Siste lokale målings 22,9 (6) 15,3 (4) 16,9 (5) 1,4 (0) 27,6 (7) 8,9 (2) 4,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,4 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
K-snitt september (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Vestfold
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 9 059
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,1 %
K-2015 58,6 %
F-2015 55,6 %
S-2013 79,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Thorvald Hillestad, Sp (2007-2019)
Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / TB 9/9-2011 22,9 (6) 15,3 (4) 16,9 (5) 1,4 (0) 27,6 (7) 8,9 (2) 4,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,4 (0)
Sentio / TB 1/6-2011 17,1 (3) 20,1 (4) 17,0 (3) 4,4 (1) 28,0 (6) 8,9 (2) 3,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,2 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 22,1 15,8 16,5 4,7 24,5 8,5 3,0 4,8 0,0 0,0
2011 17,2 0,0 14,4 3,1 38,2 0,0 3,6 0,0 0,0 23,5
2007 17,2 10,2 20,8 3,9 32,5 9,5 3,8 0,0 0,0 2,0
2003 17,0 12,7 21,7 8,0 27,2 9,9 3,5 0,0 0,0 0,0
1999 24,8 18,1 12,1 0,0 28,2 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 23,9 24,3 0,0 0,0 36,7 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 24,2 28,5 0,0 0,0 31,9 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 30,1 33,2 0,0 0,0 25,3 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 28,9 37,4 0,0 0,0 22,5 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 26,6 35,4 0,0 0,0 26,2 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 28,7 22,9 0,0 0,0 35,7 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 33,1 20,0 0,0 0,0 40,1 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1967 33,1 23,1 0,0 0,0 38,4 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1963 34,4 21,2 0,0 0,0 37,4 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1959 29,8 21,4 0,0 0,0 41,1 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1955 47,2 32,9 0,0 0,0 13,1 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0
1951 32,2 24,3 0,0 0,0 43,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1947 27,1 19,1 0,0 0,0 48,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1
1945 30,1 0,0 0,0 0,0 42,4 0,0 3,4 0,0 0,0 24,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 25,3 18,5 15,9 2,9 19,5 8,7 2,7 4,9 0,6 1,1
2011 24,6 21,5 15,4 2,7 20,4 8,5 3,3 0,5 0,4 2,7
2007 22,8 12,9 20,9 3,4 22,3 10,2 3,2 0,5 0,7 3,0
2003 17,2 13,9 22,0 8,7 21,0 10,2 2,0 0,2 1,0 3,8
1999 21,4 19,6 12,3 4,4 22,2 16,1 1,4 0,0 0,9 1,6
1995 21,7 21,6 11,2 2,5 27,4 12,5 0,9 0,9 1,0 0,3
1991 21,2 25,0 6,2 6,3 26,3 12,8 1,2 0,6 0,6 0,0
1987 26,4 27,7 10,5 1,6 19,9 11,2 2,0 0,0 0,3 0,3
1983 27,0 34,3 4,6 1,1 19,4 11,1 2,3 0,0 0,3 0,0
1979 25,8 34,2 1,8 1,1 23,5 11,6 1,7 0,0 0,1 0,1
1975 26,2 22,5 1,5 1,5 33,5 12,6 1,0 0,0 0,0 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 22,9 24,0 17,8 3,9 17,9 6,1 2,2 2,6 1,2 1,5
2013 25,1 24,2 18,5 2,9 14,3 7,8 3,5 1,6 0,4 1,6
2009 27,9 14,5 25,7 5,0 14,6 8,1 2,5 0,2 0,3 1,1
2005 22,9 11,8 27,3 6,3 14,0 10,6 5,5 0,2 0,3 1,1
2001 18,7 20,2 16,7 7,7 12,1 19,9 2,1 0,2 0,4 2,0
1997 26,0 13,9 16,6 2,4 18,1 20,0 1,8 0,2 0,6 0,4
1993 25,7 18,4 6,2 3,9 31,3 11,2 1,4 0,2 0,3 1,4
1989 24,7 26,1 13,2 4,5 16,6 12,1 2,0 0,3 0,0 0,6
1985 28,1 38,9 3,0 1,8 16,0 10,5 1,4 0,0 0,2 0,0
1981 25,8 39,3 3,7 1,3 0,0 13,0 0,0 0,0 0,4 16,4
1977 28,5 26,2 1,2 1,3 27,1 13,6 1,2 0,0 0,1 0,7
1973 25,9 18,7 4,5 4,8 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 33,2
1969 31,1 23,3 0,0 1,3 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 41,0
1965 31,8 23,9 0,0 1,7 39,2 0,0 3,3 0,0 0,0 0,1
1961 34,1 21,0 0,0 0,0 36,4 6,7 1,5 0,0 0,0 0,4
1957 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 2,9 0,0 0,0 55,3
1953 31,9 23,9 0,0 0,0 35,0 6,6 1,8 0,0 0,0 0,8
1949 32,2 25,4 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 35,3
1945 31,0 21,9 0,0 0,0 40,4 0,0 4,0 0,0 0,0 2,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Valgting n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned