Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hammerfest

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 71,1 (20) 9,2 (3) 3,9 (1) 10,2 (3) 0,0 (0) 3,0 (1) 0,0 (0) 2,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 52,3 (0) 8,0 (0) 3,3 (0) 16,3 (0) 0,0 (0) 2,2 (0) 0,0 (0) 4,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 48,9 (0) 8,4 (0) 3,3 (0) 20,8 (0) 0,0 (0) 2,2 (0) 0,0 (0) 5,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 52,4 (0) 7,8 (0) 3,0 (0) 17,3 (0) 0,0 (0) 2,2 (0) 0,0 (0) 4,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 52,7 (0) 12,1 (0) 5,6 (0) 12,5 (0) 0,0 (0) 4,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 74,0 (21) 54,5 (0) 51,1 (0) 54,6 (0) 57,0 (0) Ap, KrF
Borgerlige 16,1 (5) 13,5 (0) 13,9 (0) 13,0 (0) 22,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 83,9 (24) 73,1 (0) 75,0 (0) 74,3 (0) 65,2 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 3,0 (1) 2,2 (0) 2,2 (0) 2,2 (0) 4,3 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 71,1 (20) 9,2 (3) 3,9 (1) 10,2 (3) 0,0 (0) 3,0 (1) 0,0 (0) 2,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 1 49 27
Høyre 28 2 38 50
KrF 13 2 48 77
Ap 35 2 44 49
SV 20 2 55 55
Miljøpartiet De Grønne 10 1 43 50
Sum 117 10 45 51
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 25 6 55 36
Høyre 35 2 40 46
KrF 13 1 47 38
Sp 9 2 57 44
Ap 34 2 45 50
SV 21 2 53 48
Kystpartiet 23 4 42 43
Sum 160 19 47 44
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Finnmark
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 10 159
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 913
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 70,8 %
F-2015 45,9 %
K-2015 49,8 %
S-2013 70,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 29 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Alf E. Jakobsen, Ap (2009-)
Kristine Jørstad Bock, Ap (2007-2009)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap
Partier i posisjon 2007-2011 Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 71,1 9,2 3,9 10,2 0,0 3,0 0,0 2,6 0,0 0,0
2011 65,1 16,5 5,0 6,3 1,2 2,3 0,0 0,0 0,0 3,5
2007 50,0 17,2 10,0 10,7 1,4 3,1 0,0 0,0 4,5 3,1
2003 66,8 9,0 6,1 7,4 1,8 1,9 0,0 0,0 6,9 0,0
1999 47,2 28,3 7,7 6,6 1,4 3,1 0,0 0,0 5,8 0,0
1995 35,5 36,7 3,5 7,8 5,4 0,0 0,0 0,0 8,0 3,3
1991 45,7 19,8 0,0 19,4 0,0 3,7 0,0 0,0 3,7 7,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 66,9 10,2 5,2 7,3 1,7 1,7 0,5 3,1 1,3 2,2
2011 55,6 17,0 8,7 5,2 1,4 2,7 1,0 0,9 1,6 5,9
2007 46,2 15,1 15,2 10,1 2,2 3,1 1,7 0,0 0,0 6,3
2003 55,7 14,1 8,0 9,8 2,0 2,2 0,7 0,0 4,6 2,9
1999 37,1 27,0 9,7 8,6 2,0 4,9 1,1 0,0 0,0 9,7
1995 40,0 27,9 5,2 9,6 6,3 2,9 3,4 0,0 3,5 1,1
1991 42,8 18,7 1,6 22,1 5,1 4,3 2,0 0,0 1,7 1,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 45,7 17,6 12,5 10,0 6,4 1,4 1,3 1,8 1,2 2,1
2013 49,7 19,5 15,2 4,4 1,9 2,1 1,5 2,2 1,0 2,5
2009 50,2 11,7 21,5 6,4 2,9 1,9 1,0 0,2 1,0 3,2
2005 46,5 12,6 17,8 9,7 2,8 2,4 1,9 0,0 1,3 4,9
2001 36,3 21,4 9,2 16,5 1,8 6,0 0,8 0,1 1,3 6,5
1997 44,5 13,9 10,5 12,2 5,3 8,8 1,9 0,2 2,1 0,6
1993 46,1 13,7 1,9 18,7 12,3 3,1 2,9 0,0 0,5 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 67.7 10 4.4 11 0 3.2 0 3.8 0 0
Valgting 72,7 8,8 3,7 9,9 0,0 2,9 0,0 2,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned