Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Vefsn

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 754 28,2 1 014 24,1 1 768 25,8 -8,1 25,8 8 -2
H 279 10,4 481 11,4 760 11,1 -5,0 11,1 3 -2
Frp 188 7,0 364 8,7 552 8,1 0,3 8,1 2 0
SV 158 5,9 210 5,0 368 5,4 1,5 5,4 2 1
Sp 755 28,2 1 413 33,6 2 168 31,7 23,3 31,7 10 8
KrF 51 1,9 63 1,5 114 1,7 -0,5 1,7 0 0
V 52 1,9 48 1,1 100 1,5 -4,7 1,5 0 -2
MDG 82 3,1 67 1,6 149 2,2 2,2 2,2 0 0
R 249 9,3 327 7,8 576 8,4 -3,3 8,4 3 -1
Andre (vis) 109 4,1 180 4,3 289 4,2 -5,3 4,2 1 -2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 998 74,6 3 031 72,1 5 029 73,5 15,6 73,5 23 6
H+Frp+
KrF+V
570 21,3 956 22,7 1 526 22,4 -9,9 22,4 5 -4
Nærmest til å vinne mandat: MDG (11 stemmer), tape mandat: R (24 stemmer)
Fremmøte: 64,2 % Stemmeberettigede: 10 739 Opptalte stemmer: 6 882
Oppdatert: 13/9 kl 14:34:05 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:34 25,8 11,1 8,1 5,4 31,7 1,7 1,5 2,2 8,4 4,2
14:25 25,8 11,1 8,1 5,4 31,7 1,7 1,5 2,2 8,4 4,2
14:25 25,8 11,1 8,1 5,4 31,7 1,7 1,5 2,2 8,4 4,2
17:19 25,8 11,1 8,1 5,4 31,7 1,7 1,5 2,2 8,4 4,2
00:52 25,9 11,1 8,1 5,3 31,8 1,7 1,4 2,3 8,3 4,2
22:19 25,9 11,1 8,1 5,3 31,8 1,6 1,4 2,3 8,3 4,2
21:54 25,7 9,8 7,7 4,9 32,0 1,7 1,5 2,8 8,9 4,8
21:54 25,7 9,8 7,7 4,9 32,0 1,7 1,5 2,8 8,9 4,8
21:35 25,7 9,8 7,6 4,9 32,0 1,7 1,5 2,8 8,9 4,9
21:35 25,7 9,8 7,6 4,9 32,0 1,7 1,5 2,8 8,9 4,9

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 33,9 (10) 16,1 (5) 7,8 (2) 3,9 (1) 8,4 (2) 2,2 (0) 6,2 (2) 0,0 (0) 11,7 (4) 9,8 (3)
Poll of polls (brutt ned) 25,0 (6) 14,0 (4) 6,6 (2) 6,2 (2) 14,2 (4) 1,6 (0) 4,6 (1) 0,0 (0) 24,3 (6) 16,5 (4)
Siste lokale målings 20,1 (6) 15,6 (5) 6,9 (2) 4,6 (1) 27,5 (8) 2,3 (0) 3,5 (1) 4,6 (1) 9,5 (3) 5,5 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 23,3 (7) 14,6 (4) 6,6 (2) 7,9 (2) 14,5 (4) 1,6 (0) 3,8 (1) 0,0 (0) 20,9 (6) 11,6 (3)
K-snitt september (brutt ned) 25,0 (6) 13,7 (4) 6,1 (2) 6,6 (2) 14,9 (4) 1,6 (0) 4,0 (1) 0,0 (0) 22,9 (6) 16,0 (4)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 21,4 (6) 12,1 (3) 9,4 (3) 6,5 (2) 19,1 (6) 2,5 (1) 2,7 (1) 0,0 (0) 16,2 (5) 5,5 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 32,3 (9) 26,8 (7) 28,3 (8) 26,6 (7) 25,4 (7) 26,7 (8) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 57,9 (17) 69,7 (18) 66,3 (19) 66,6 (19) 69,4 (18) 63,2 (19) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 16,7 (4) 20,4 (5) 33,3 (9) 19,9 (5) 20,5 (5) 24,3 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 33,9 (10) 16,1 (5) 7,8 (2) 3,9 (1) 8,4 (2) 2,2 (0) 6,2 (2) 0,0 (0) 11,7 (4) 9,8 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 28 3 55 29
Høyre 18 3 50 33
KrF 9 1 55 33
Venstre 16 3 53 50
Sp 35 2 49 40
Ap 29 2 48 45
SV 21 2 51 52
Rødt 25 4 49 48
MDG 9 1 29 67
Vefsn tverrpolitiske parti 23 4 48 39
Sum 213 25 50 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 25 2 45 24
Høyre 23 2 58 26
KrF 11 1 50 18
Venstre 19 1 54 53
Sp 30 2 48 40
Ap 35 2 51 49
SV 19 2 52 68
Rødt 22 3 47 45
Partiet De Kristne 9 0 65 44
Vefsn tverrpolitiske parti 25 2 47 28
Sum 218 17 51 40
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 30 2 42 23
Høyre 30 2 50 33
KrF 22 2 55 45
Venstre 18 3 52 56
Sp 30 2 49 37
Ap 39 2 50 46
SV 26 2 50 62
Rødt 19 3 45 42
Sum 214 18 49 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 13 266
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 6 179
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 72,9 %
F-2015 50,5 %
K-2015 58,3 %
S-2013 73,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 29 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Jann-Arne Løvdal, Ap (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2011-2015 R, SV, Ap, Sp, V, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 R, SV, Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Helg. 3/9-2019 20,1 (6) 15,6 (5) 6,9 (2) 4,6 (1) 27,5 (8) 2,3 (0) 3,5 (1) 4,6 (1) 9,5 (3) 5,5 (2)
InFact / NRK / LP / Amedia 10/9-2015 30,4 (9) 11,9 (4) 15,0 (5) 3,1 (1) 7,8 (2) 1,7 (0) 8,2 (2) 0,0 (0) 9,9 (3) 11,3 (3)
InFact / NRK / AN / Frem. / Helg. / LP / RB 21/8-2015 35,6 (11) 16,9 (5) 14,0 (4) 2,1 (0) 8,1 (2) 2,5 (1) 4,7 (1) 0,0 (0) 9,7 (3) 6,4 (2)
InFact / NRK / AN / Frem. / Helg. / LP / RB 20/6-2015 37,5 (11) 14,5 (4) 12,1 (4) 6,0 (2) 5,6 (2) 2,4 (0) 2,4 (0) 0,0 (0) 10,5 (3) 8,9 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,9 16,1 7,8 3,9 8,4 2,2 6,2 0,0 11,7 9,8
2011 43,8 12,0 15,9 3,5 7,3 2,8 5,5 0,0 9,3 0,0
2007 45,4 4,9 16,8 8,4 8,4 3,3 3,6 0,0 9,3 0,0
2003 43,5 4,9 16,7 13,9 9,3 2,8 2,6 0,0 6,3 0,0
1999 37,5 14,5 10,6 12,6 11,5 6,5 3,3 0,0 3,5 0,0
1995 44,3 12,2 6,7 9,5 14,8 5,5 5,5 0,0 1,6 0,0
1991 42,8 14,6 0,0 20,3 12,1 4,8 3,2 0,0 2,1 0,0
1987 58,2 16,6 0,0 8,0 7,1 4,5 4,1 0,0 1,5 0,0
1983 58,0 0,0 0,0 7,8 17,5 9,6 5,7 0,0 1,4 0,0
1979 49,8 21,8 0,0 0,0 10,8 7,0 7,4 0,0 2,8 0,5
1975 49,9 12,4 0,0 7,6 16,0 7,9 6,2 0,0 0,0 0,0
1971 52,4 8,4 0,0 8,9 17,0 5,7 7,7 0,0 0,0 0,0
1967 50,4 9,6 0,0 9,2 15,0 4,2 11,6 0,0 0,0 0,0
1963 52,9 11,6 0,0 4,6 15,3 5,0 10,6 0,0 0,0 0,0
1959 51,1 6,1 0,0 0,0 29,6 3,6 5,8 0,0 0,0 3,8
1955 55,3 0,0 0,0 0,0 28,4 0,0 9,7 0,0 0,0 6,6
1951 61,1 0,0 0,0 0,0 27,4 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0
1947 55,1 0,0 0,0 0,0 29,5 0,0 9,1 0,0 0,0 6,2
1945 59,8 0,0 0,0 0,0 29,4 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 37,9 9,5 15,5 4,3 11,7 2,2 3,3 2,3 10,5 2,8
2011 40,8 12,9 16,1 4,5 8,2 2,7 4,4 0,5 7,6 2,3
2007 47,8 5,8 16,1 6,5 9,7 3,1 3,6 0,3 5,8 1,4
2003 40,8 5,1 19,9 15,3 8,3 3,0 1,8 0,3 3,7 1,8
1999 38,0 14,2 10,9 12,6 10,6 6,6 3,1 0,0 2,5 1,6
1995 43,1 12,2 6,8 9,8 14,4 5,0 6,1 0,0 1,5 1,0
1991 42,4 13,2 3,2 19,3 12,3 4,6 3,6 0,0 1,3 0,0
1987 55,5 14,7 5,1 8,1 6,4 4,4 3,9 0,0 1,2 0,7
1983 55,3 16,2 1,3 7,8 7,2 5,4 4,9 0,0 1,1 0,8
1979 47,9 20,9 0,9 3,9 10,2 7,2 6,2 0,0 1,7 1,1
1975 49,6 11,3 0,7 7,1 16,0 7,5 5,6 0,0 0,8 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 31,8 15,1 16,8 5,8 19,2 1,7 2,0 1,8 4,4 1,4
2013 39,7 17,3 19,1 3,5 7,7 2,8 3,3 1,6 3,4 1,7
2009 45,9 9,0 22,4 6,5 8,5 2,9 1,9 0,2 2,2 0,5
2005 43,3 6,3 20,3 11,6 9,4 3,9 2,2 0,1 1,4 1,5
2001 32,9 11,7 13,0 13,6 8,7 9,2 1,8 0,0 1,1 7,9
1997 45,5 7,8 11,6 6,9 10,5 10,1 3,0 0,1 1,1 3,5
1993 45,5 9,6 3,7 12,1 20,3 4,4 2,8 0,1 0,5 0,9
1989 48,2 15,1 8,6 13,2 6,6 4,5 2,2 0,0 0,0 1,6
1985 53,9 19,0 1,1 11,7 6,7 4,3 2,5 0,0 0,4 0,4
1981 50,0 22,5 1,7 6,5 8,0 5,5 4,3 0,0 0,9 0,5
1977 56,3 13,5 0,9 4,9 11,1 7,2 4,5 0,0 0,8 0,9
1973 44,9 8,8 3,1 13,7 14,3 7,7 4,9 0,0 0,9 1,7
1969 54,7 8,7 0,0 5,9 16,4 4,1 9,6 0,0 0,0 0,6
1965 46,2 9,5 0,0 10,6 11,9 4,6 16,6 0,0 0,0 0,7
1961 53,8 7,0 0,0 6,2 21,9 4,1 5,8 0,0 0,0 1,2
1957 54,8 5,5 0,0 0,0 25,9 4,4 6,5 0,0 0,0 2,9
1953 59,0 4,6 0,0 0,0 23,8 4,2 6,6 0,0 0,0 1,9
1949 58,5 3,8 0,0 0,0 23,2 3,6 7,3 0,0 0,0 3,5
1945 55,7 2,6 0,0 0,0 21,6 0,0 11,3 0,0 0,0 8,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 38.9 15.2 6.8 4 7.7 2.9 6.6 0 11.1 6.8
Valgting 32,1 16,5 8,1 3,8 8,6 1,9 6,0 0,0 12,0 10,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned