Poll of polls

Sp-pluss i Gudbrandsdalen

illustrasjon

Publisert 19. juli 2023. Sist endret 19. juli 2023.

Norfakta for Dølen – målinger i juli i Midt-Gudbrandsdal – Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron – tre kommuner i en vakker dal i vårt vakre land.

Disse tre kommunene leverte 6.685 godkjente stemmer i kvlg 2019, svarende til 30 pst av stemmene i Gudbrandsdalen som helhet.

All ære til Dølen, som med sine målinger bidrar til å øke vår felles kunnskap om velgernes vandringer.

Kvam i Nord-Fron var 25. og 26. april 1940 åsted for harde kamper mellom britiske og tyske styrker. Alle som vil lære mer om denne viktige delen av vårt lands historie, om heltemot og offervilje, oppfordres til å besøke Gudbrandsdal Krigsminnesamling på Kvam.

Arbeiderpartiets sekretær Kjersti Stenseng er fra Kvam i Nord-Fron.

1) Sum oppslutning i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron iht målingene og hvis kommunene leverer samme antall godkjente stemmer som i kvlg 2019 (parentes sum oppslutning disse kommunene i kvlg 2019):

a. Ap 42,8 (52,0) – lister i alle tre kommuner

b. H 13,3 (3,8) – lister i alle tre kommuner i 2023

c. Frp 1,8 (1,4) – bare liste i Nord-Fron

d. SV 0 – ingen lister

e. Sp 34,5 (32,9) – lister i alle tre kommuner

f. KrF 1,0 (1,1) – bare liste i Nord-Fron

g. V 0 – ingen lister

h. MDG 1,6 (1,3) – bare liste i Ringebu

i. R 1,3 (0,6) – bare liste i Nord-Fron

j. Andre 3,7 (7,0)

k. Høyre og Venstre stilte i 2019 fellesliste i Ringebu. Felleslister er på våre nettsider registrert under «andre». Høyre har i år egen liste i alle tre kommuner.

2) Senterpartiet er i pluss mot 2019.

3) Skulle tendensen bli den samme i den øvrige Gudbrandsdalen som i sum Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, vil Senterpartiet bli største parti i dalen som helhet.

4) Gudbrandsdalen er et nytt eksempel på regioner der Ap+Sp har tunge tradisjoner, og der regjeringspartiene har mer trofaste velgere enn i byene.

5) Hallingdal er et annet eksempel.

6) Ingen må bli overrasket om vi kommer til å se det samme i bl.a. Setesdalen, Numedal og Østerdalen.

7) Vil noen sammenligne sum Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron med fylkestingsvalget 2019 i disse tre kommunene samlet, var nivåene:

a. Ap 42,3

b. H 6,2

c. Frp 3,8

d. SV 1,7

e. Sp 38,3

f. KrF 0,9

g. V 0,6

h. MDG 2,9

i. R 1,6

j. Andre 1,8

8) Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron har alle under 10.000 innbyggere. Vi har f.t. målinger i 37 kommuner med under 10.000 innbyggere. Sum oppslutning disse kommunene iht målingene (sum oppslutning disse 37 kommunene i kvlg 2019):

a. Ap 25,8 (25,8) – holder stemmeandelen i de minste kommunene

b. H 21,5 (13,2)

c. Frp 8,0 (6,8)

d. SV 5,4 (3,9)

e. Sp 21,1 (31,9)

f. KrF 4,2 (4,5)

g. V 4,2 (4,9)

h. MDG 1,5 (2,0)

i. R 2,0 (1,4)

j. Andre 6,3 (5,6)

k. Senterpartiet er ned over ti prosentpoeng. Landstendensen i de minste kommunene er tross det på f.t. 9,5 pst, som er markert bedre enn i små og mellomstore byer der Sp hadde sterk vekst 2017–2021.

9) Så langt er 110 kommuner målt. Disse leverte 74 pst av stemmene i kvlg 2019.

10) For Senterpartiet dekker de 110 målte kommunene bare 54 pst av partiets stemmer i kvlg 2019. For Vedums oppslutning vil det derfor ha stor betydning hvordan partiet lykkes i de 247 kommunene som f.t. ikke er målt.

11) For Høyre dekker de 110 målte kommunene 80 pst av partiets stemmer i 2019.

12) For Arbeiderpartiet dekker de 110 målte kommunene 70 pst av partiets stemmer i 2019.

13) Landstendensen basert på målte kommuner må leses med den reservasjon at særlig Senterpartiet kan ha et potensiale i umålte kommuner som er (klart) bedre enn i kommunene som er målt, fordi små kommuner er underrepresentert.

14) Landstendens 18. juli iht 110 målte kommuner:

a. Ap 21,0

b. H 29,8

c. Frp 10,2

d. SV 7,5

e. Sp 7,4 – årsbeste på denne beregningen

f. KrF 3,9

g. V 4,4

h. MDG 4,2

i. R 4,4

15) Takk til Jon Aabye for beregningene.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner