Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Nord-Fron

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 537 64,6 1 244 59,4 1 781 61,2 13,9 61,2 15 2
H 58 7,0 136 6,5 194 6,7 -2,5 6,7 2 0
Frp 31 3,7 62 3,0 93 3,2 0,0 3,2 1 0
Sp 188 22,6 581 27,7 769 26,4 -8,6 26,4 7 -2
KrF 17 2,0 54 2,6 71 2,4 0,1 2,4 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
725 87,2 1 825 87,2 2 550 87,6 5,3 87,6 22 0
H+Frp+
KrF+V
106 12,8 252 12,0 358 12,3 -2,4 12,3 3 0
Nærmest til å vinne mandat: KrF (12 stemmer), tape mandat: Frp (13 stemmer)
Fremmøte: 63,1 % Stemmeberettigede: 4 667 Opptalte stemmer: 2 925
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 61,2 6,7 3,2 0,0 26,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 61,2 6,7 3,2 0,0 26,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 61,2 6,7 3,2 0,0 26,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 18:21 61,2 6,7 3,2 0,0 26,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 61,2 6,7 3,2 0,0 26,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 61,2 6,7 3,2 0,0 26,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:13 61,2 6,7 3,2 0,0 26,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0
9/9 - 22:55 61,3 6,7 3,2 0,0 26,4 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0
9/9 - 22:55 61,3 6,7 3,2 0,0 26,4 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0
9/9 - 12:52 64,7 7,1 3,8 0,0 22,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 47,4 (13) 9,2 (2) 3,2 (1) 1,6 (0) 35,1 (9) 2,4 (0) 1,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 34,9 (8) 8,0 (2) 2,8 (0) 2,5 (0) 59,8 (15) 1,8 (0) 0,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 56,1 (15) 5,7 (1) 3,4 (1) 0,0 (0) 32,1 (8) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 32,6 (8) 8,3 (2) 2,8 (0) 3,2 (1) 60,7 (14) 1,8 (0) 0,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 35,0 (8) 7,8 (2) 2,5 (0) 2,7 (0) 62,7 (15) 1,7 (0) 0,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 16,0 (3) 13,5 (2) 11,8 (2) 13,6 (2) 12,8 (2) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 84,0 (22) 97,2 (23) 88,2 (23) 96,5 (23) 100,4 (23) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 38,6 (9) 62,5 (15) 34,8 (8) 63,2 (14) 65,2 (15) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 47,4 (13) 9,2 (2) 3,2 (1) 1,6 (0) 35,1 (9) 2,4 (0) 1,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 2 49 29
Høyre 14 4 49 29
KrF 9 1 51 78
Sp 23 2 51 43
Ap 31 6 47 48
Sum 84 15 49 45
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 1 46 14
Høyre 21 1 48 33
KrF 15 1 57 67
Venstre 9 2 51 11
Sp 25 4 46 40
Ap 31 5 43 48
SV 9 1 58 67
Sum 117 15 48 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 4 48 18
Høyre 16 2 52 31
KrF 13 4 58 54
Venstre 24 4 40 54
Sp 23 2 52 35
Ap 31 6 44 48
SV 15 1 57 60
Sum 133 23 49 44
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 516).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 791
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 701
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 73,9 %
F-2015 52,1 %
K-2015 58,9 %
S-2013 73,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Rune Støstad, Ap (2015-)
Olav Røssum, Sp (2011-2015)
Tove Haugli, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / GD 12/8-2019 56,1 (15) 5,7 (1) 3,4 (1) 0,0 (0) 32,1 (8) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / GD 20/6-2019 49,0 (12) 9,8 (2) 3,5 (1) 0,0 (0) 37,7 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 47,4 9,2 3,2 1,6 35,1 2,4 1,2 0,0 0,0 0,0
2011 38,0 12,1 5,0 2,1 29,3 3,6 9,9 0,0 0,0 0,0
2007 47,2 10,1 0,0 4,6 27,5 3,3 7,4 0,0 0,0 0,0
2003 55,9 6,7 0,0 8,8 23,9 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 57,8 8,5 0,0 5,6 19,8 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 56,3 7,5 0,0 4,8 24,9 4,5 0,0 0,0 0,0 2,1
1991 50,4 8,6 0,0 11,5 25,1 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 61,6 11,2 0,0 5,9 16,4 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 61,3 10,8 0,0 5,5 15,9 4,3 2,3 0,0 0,0 0,0
1979 56,9 12,1 0,0 3,8 18,5 5,4 3,2 0,0 0,0 0,0
1963 69,6 0,0 0,0 0,0 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7
1959 48,6 0,0 0,0 0,0 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 26,6
1955 57,4 8,4 0,0 0,0 15,3 0,0 12,0 0,0 0,0 6,9
1951 45,2 0,0 0,0 0,0 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 33,2
1947 48,8 0,0 0,0 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7
1945 53,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 50,1 10,0 4,0 1,5 27,3 2,3 1,2 2,0 0,3 1,3
2011 44,8 12,6 7,0 2,6 21,6 3,4 5,6 0,5 0,7 1,3
2007 47,5 7,1 9,7 5,6 21,6 2,6 4,4 0,4 0,5 0,7
2003 50,9 5,6 7,6 8,6 21,0 3,1 1,4 0,1 0,2 1,6
1999 51,8 8,0 6,1 6,0 17,8 7,1 1,4 0,4 0,4 1,1
1995 53,1 7,4 4,4 5,0 24,0 4,2 1,4 0,2 0,2 0,1
1991 48,8 8,4 2,0 11,0 24,0 4,0 1,4 0,0 0,4 0,0
1987 58,4 9,5 6,0 4,9 14,7 3,8 2,3 0,0 0,2 0,2
1983 61,2 10,3 1,5 4,6 15,2 4,2 2,5 0,0 0,2 0,3
1979 56,6 11,8 0,5 4,0 18,4 5,0 3,2 0,0 0,0 0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 40,4 13,8 10,6 2,5 27,3 1,7 1,4 0,8 0,5 1,2
2013 45,5 16,0 11,1 1,9 18,5 2,7 2,1 0,9 0,3 1,0
2009 49,5 8,8 16,5 3,7 16,4 2,1 2,0 0,3 0,3 0,5
2005 49,6 5,6 14,7 6,4 16,8 3,3 2,6 0,1 0,3 0,6
2001 43,6 8,8 10,3 9,3 15,1 8,4 1,6 0,2 0,1 2,6
1997 52,8 6,4 8,4 4,1 16,4 9,0 1,9 0,1 0,3 0,7
1993 50,0 6,7 2,2 7,5 28,0 3,1 1,0 0,1 0,1 1,3
1989 54,4 9,2 7,6 8,6 14,5 3,7 1,4 0,3 0,0 0,3
1985 64,5 12,2 1,0 3,2 13,4 3,7 1,8 0,0 0,1 0,3
1981 58,4 14,0 0,9 3,7 0,0 4,8 0,0 0,0 0,1 18,1
1977 61,4 6,4 0,5 3,0 19,7 6,9 1,4 0,0 0,1 0,5
1961 70,4 1,8 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 24,3
1957 71,0 1,9 0,0 0,0 18,3 6,1 0,6 0,0 0,0 2,1
1953 67,3 2,4 0,0 0,0 19,2 5,5 2,1 0,0 0,0 3,5
1949 65,6 0,0 0,0 0,0 17,4 6,7 6,8 0,0 0,0 3,5
1945 67,8 0,1 0,0 0,0 19,8 0,0 5,4 0,0 0,0 6,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 52.4 9 3.9 1.2 30 2.5 1 0 0 0
Valgting 46,0 9,2 3,0 1,7 36,5 2,3 1,2 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned