Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sør-Fron

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 124 36,2 387 31,5 511 32,8 -14,5 32,8 6 -3
H 10 2,9 47 3,8 57 3,7 0,6 3,7 1 1
Sp 178 51,9 640 52,1 818 52,4 14,3 52,4 10 2
R 11 3,2 26 2,1 37 2,4 2,4 2,4 0 0
Andre (vis) 20 5,8 117 9,5 137 8,8 -2,8 8,8 2 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
313 91,3 1 053 85,7 1 366 87,6 2,2 87,6 16 -1
H+Frp+
KrF+V
10 2,9 47 3,8 57 3,7 0,6 3,7 1 1
Nærmest til å vinne mandat: Ap (19 stemmer), tape mandat: H (2 stemmer)
Fremmøte: 63,6 % Stemmeberettigede: 2 487 Opptalte stemmer: 1 572
Oppdatert: 13/9 kl 08:29:58 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
08:29 32,8 3,7 0,0 0,0 52,4 0,0 0,0 0,0 2,4 8,8
14:25 32,8 3,7 0,0 0,0 52,4 0,0 0,0 0,0 2,4 8,8
14:25 32,8 3,7 0,0 0,0 52,4 0,0 0,0 0,0 2,4 8,8
17:51 32,8 3,7 0,0 0,0 52,4 0,0 0,0 0,0 2,4 8,8
17:51 32,8 3,7 0,0 0,0 52,4 0,0 0,0 0,0 2,4 8,8
23:37 32,9 3,6 0,0 0,0 52,3 0,0 0,0 0,0 2,4 8,8
19:34 36,7 2,8 0,0 0,0 51,1 0,0 0,0 0,0 3,4 6,1

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 47,2 (9) 3,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 38,1 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 11,6 (2)
Poll of polls (brutt ned) 34,8 (6) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 65,0 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 19,4 (3)
Siste lokale målings 32,5 (6) 8,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 50,9 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,9 (0) 5,8 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 32,5 (6) 2,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 66,0 (11) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 13,6 (2)
K-snitt september (brutt ned) 34,8 (5) 2,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 68,2 (11) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,8 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 49,7 (10) 84,4 (13) 56,7 (11) 79,6 (13) 87,0 (14) Sp, And
Borgerlige 3,1 (0) 2,7 (0) 8,8 (2) 2,8 (0) 2,6 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 85,4 (17) 99,8 (16) 85,3 (16) 98,5 (17) 103,0 (16) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 38,1 (8) 65,0 (10) 50,9 (10) 66,0 (11) 68,2 (11) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 47,2 (9) 3,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 38,1 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 11,6 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 7 2 66 57
Sp 25 1 43 36
Ap 19 2 44 47
Rødt 7 2 51 57
Sør-Fron Bygdaliste 13 2 50 46
Sum 71 9 48 45
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 7 2 65 43
Sp 23 1 46 35
Ap 20 2 44 50
Sør-Fron Bygdaliste 13 2 56 46
Sum 63 7 50 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 8 2 62 25
Sp 20 2 46 40
Ap 23 2 45 48
Sør-Fron Bygdaliste 25 2 51 44
Sum 76 8 49 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 519).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 205
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 495
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,8 %
F-2015 53,4 %
K-2015 59,5 %
S-2013 72,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 19 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ole Tvete Muriteigen, Sp (2011-)
Aksel Eng, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, A
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, H, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / GD 21/8-2019 32,5 (6) 8,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 50,9 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,9 (0) 5,8 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 47,2 3,1 0,0 0,0 38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6
2011 46,6 4,5 0,0 0,0 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6
2007 62,5 8,0 0,0 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 59,0 8,2 0,0 0,0 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 49,9 7,7 0,0 0,0 34,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5
1995 55,1 6,6 0,0 0,0 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9
1991 57,7 7,8 0,0 0,0 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7
1987 59,2 8,5 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7
1983 65,1 10,5 0,0 0,0 21,3 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 60,7 11,1 0,0 3,3 19,8 2,9 2,3 0,0 0,0 0,0
1963 65,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1959 63,2 0,0 0,0 0,0 36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1955 50,7 5,8 0,0 0,0 26,4 4,9 8,2 0,0 0,0 4,0
1951 61,3 0,0 0,0 0,0 27,8 0,0 6,3 0,0 0,0 4,6
1947 60,3 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 9,6 0,0 0,0 4,1
1945 58,7 0,0 0,0 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 46,9 6,6 5,4 1,2 33,9 0,8 2,0 2,0 0,4 0,9
2011 49,9 9,7 6,4 1,8 26,6 1,3 2,5 0,5 0,4 1,0
2007 54,5 5,0 9,4 2,8 23,3 1,3 2,0 0,4 0,4 0,9
2003 47,9 4,4 9,3 7,1 26,8 1,4 1,1 0,2 0,5 1,1
1999 45,1 6,4 7,5 3,5 28,3 4,8 2,1 0,3 0,6 1,4
1995 51,6 6,0 6,0 2,9 28,1 2,6 2,0 0,2 0,4 0,4
1991 53,1 7,4 2,4 6,4 27,4 2,2 0,7 0,0 0,3 0,0
1987 59,6 9,9 5,8 2,3 17,6 2,7 1,7 0,0 0,2 0,3
1983 61,4 10,5 2,6 1,7 17,8 3,0 2,2 0,0 0,4 0,3
1979 59,4 11,5 0,6 3,7 19,0 2,7 2,5 0,0 0,0 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 40,6 9,8 9,8 2,5 33,4 0,5 1,4 0,7 0,6 0,7
2013 47,0 11,7 10,4 1,3 23,2 1,6 2,2 1,1 0,5 1,0
2009 49,2 6,2 14,5 3,4 22,1 1,7 2,4 0,1 0,2 0,3
2005 48,9 4,1 14,0 4,3 22,6 2,1 2,8 0,1 0,2 0,9
2001 41,9 8,1 9,3 7,1 21,5 7,5 1,5 0,1 0,7 2,3
1997 50,8 4,9 8,2 2,6 20,9 10,2 1,8 0,0 0,2 0,5
1993 49,6 5,4 2,0 6,5 32,4 2,0 1,2 0,0 0,1 0,7
1989 56,0 8,7 7,5 5,5 18,5 2,6 1,1 0,1 0,0 0,0
1985 63,0 12,8 1,1 1,9 16,7 3,0 1,3 0,0 0,2 0,1
1981 58,1 13,8 1,8 2,9 0,0 4,1 0,0 0,0 0,1 19,1
1977 61,4 8,3 0,3 2,4 19,4 6,0 1,0 0,0 0,2 0,9
1965 59,8 6,7 0,0 2,2 26,1 2,4 2,2 0,0 0,0 0,6
1961 61,0 3,5 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 30,8
1957 60,0 4,8 0,0 0,0 24,5 4,8 2,7 0,0 0,0 3,2
1953 59,3 3,1 0,0 0,0 27,5 2,7 3,3 0,0 0,0 4,1
1949 60,2 0,0 0,0 0,0 27,3 2,4 5,7 0,0 0,0 4,4
1945 52,2 1,8 0,0 0,0 22,1 0,0 14,2 0,0 0,0 9,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 52.7 5.4 0 0 36.1 0 0 0 0 5.8
Valgting 46,2 2,6 0,0 0,0 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned