Poll of polls

Norstat/NRK retter bakgrunnstall

illustrasjon

Publisert 8. mai 2023. Sist endret 8. mai 2023.

1) Norstat for NRK har målt Hamar (publisert 2. mai) og Lillestrøm (publisert 5. mai).

2) Takk til NRKs Håvard Grønli og Tone Sofie Aglen for bakgrunnstall.

3) By- og bygdelista (BBL) på Hamar ble målt til 31,2 pst (34,2 i kvlg 2019). BBL er Hamars største parti i kommunevalg.

a. Overgangsmatrisen hadde ingen loddrett søyle for BBL. Matrisen opplyste derfor ikke fordelingen av BBLs 2019-velgere i dag – lojale, andel til andre partier, ikke sikker.

b. Overgangsmatrisens horisontale rad for BBL – som skal angi hvor partiets velgere i 2023 stammer fra (lojale, fra andre partier, fra velgere som ikke stemte i 2019) – hadde null i alle segmenter (!)

c. Det var derfor umulig å etterprøve BBLs barometertall, og vi spurte NRK om det var mulig å få en rettet matrise.

4) Vi mottok så en ny matrise fra NRK (ved Norstat) for Hamar:

a. BBL er nå angitt med loddrett søyle som viser fordelingen av partiets 2019-velgere, som viser at 16 pst av BBLs 2019-velgere er ikke sikker og 84 pst er lojale.

b. Matrisen viser også at BBL har null respondenter i avgang til andre partier, og at andre partier og velgere som ikke stemte i 2019 leverer null til BBL.

c. Vi hatt dialog med NRK, som opplyser at Norstat fastholder at 16 pst av BBLs 2019-velgere er usikre og 84 pst lojale.

d. Barometertallene er justert med noen promille, som trolig skyldes at INP var notert med barometerverdi i Norstats første versjon, men INP ble tatt bort fordi partiet ikke stiller liste i Hamar.

5) Målingen i Lillestrøm:

a. Folkets Røst By Og Bygdeliste (FRBBL) fikk 5,1 pst i Lillestrøm i kvlg 2019 og tre representanter i kommunestyret. Bygdelisten var større enn fire stortingspartier (SV+V+R+KrF). Pensjonistpartiet fikk 1,7 pst og en representant.

b. Verken Bygdelisten eller Pp hadde en loddrett søyle i matrisen. Bakgrunnstallene opplyste da ikke hvordan disse partienes 2019-velgere fordeler seg i 2023 på lojale, overganger til andre partier og overgang til «ikke sikker».

c. Det nærmeste vi kom var at matrisen opplyste at 100 pst av 2019-velgerne til «other» er usikre.

d. Matrisens «other» i Lillestrøm må trolig ha vært andre enn stortingspartiene i 2019, dvs. bygdelisten + Pp + Helsepartiet + Demokratene + Liberalistene med samlet 8,7 pst.

e. Gitt bakgrunnstallene, var det ikke mulig å etterprøve Bygdelistens og Pensjonistpartiets nivå, særlig fordi lojaliteten var uavklart.

6) Vi gjorde NRK og Norstat oppmerksom på dette. Norstat har deretter rettet bakgrunnstallene også i Lillestrøm:

a. Lillestrøm er da som Hamar, med en ny matrise med forskjeller fra den første.

b. Barometertallene er uendret, men bygdelisten og Pp er nå skilt ut med bl.a. egne lojalitetstall (hhv. 67,5 og 100). Dette på tross av at «Andre» hadde 0 pst lojalitet i den opprinnelige matrisen.

7) NRK opplyser at kanalen etter rettelsene ikke ser noen grunn til å måle Hamar og Lillestrøm på nytt. NRK opplyser også at kanalen etter presiseringen i Alta heller ikke ser en grunn til å måle kommunen på nytt.

8) Oppsummert: Norstat har både i Hamar og Lillestrøm levert to versjoner av bakgrunnstallene, begge med forskjeller fra opprinnelig til rettet versjon. Rettelsene gjelder i begge tilfeller andre enn stortingspartiene.

9) Takk til NRKs Håvard Grønli for utførlige og raske svar på våre spørsmål. Takk også til Gabriel Steinsbekk og Terje Sørensen for opplysende kontakt om målingene og bakgrunnstallene i Alta, Hamar og Lillestrøm.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner