Poll of polls

Kommunestyrevalg: Lillestrøm

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 3 300 30,7 8 487 29,3 11 787 29,9 -8,0 29,9 16 -24
H 1 991 18,5 5 729 19,8 7 720 19,6 -6,3 19,6 11 -15
Frp 1 046 9,7 3 152 10,9 4 198 10,7 -1,8 10,7 6 -8
SV 623 5,8 1 334 4,6 1 957 5,0 1,6 5,0 3 -1
Sp 1 101 10,2 3 599 12,4 4 700 11,9 7,3 11,9 7 1
KrF 209 1,9 735 2,5 944 2,4 -0,9 2,4 1 -3
V 266 2,5 870 3,0 1 136 2,9 -1,1 2,9 2 -2
MDG 885 8,2 1 635 5,6 2 520 6,4 2,8 6,4 4 0
R 340 3,2 680 2,3 1 020 2,6 2,0 2,6 1 1
Andre (vis) 1 005 9,3 2 424 8,4 3 429 8,7 7,6 8,7 4 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
6 249 58,0 15 735 54,3 21 984 55,8 5,7 55,8 31 -23
H+Frp+
KrF+V
3 512 32,6 10 486 36,2 13 998 35,6 -10,1 35,6 20 -28
Nærmest til å vinne mandat: R (60 stemmer), tape mandat: MDG (20 stemmer)
Fremmøte: 60,6 % Stemmeberettigede: 65 984 Opptalte stemmer: 39 753
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 29,9 19,6 10,7 5,0 11,9 2,4 2,9 6,4 2,6 8,7
24/9 - 13:01 29,9 19,6 10,7 5,0 11,9 2,4 2,9 6,4 2,6 8,7
24/9 - 13:01 29,9 19,6 10,7 5,0 11,9 2,4 2,9 6,4 2,6 8,7
12/9 - 14:25 29,9 19,6 10,7 5,0 11,9 2,4 2,9 6,4 2,6 8,7
12/9 - 14:25 29,9 19,6 10,7 5,0 11,9 2,4 2,9 6,4 2,6 8,7
11/9 - 16:07 29,9 19,6 10,7 5,0 11,9 2,4 2,9 6,4 2,6 8,7
11/9 - 16:07 29,9 19,6 10,7 5,0 11,9 2,4 2,9 6,4 2,6 8,7
10/9 - 20:22 29,9 19,6 10,7 5,0 11,9 2,4 2,9 6,4 2,6 8,7
10/9 - 20:10 30,0 19,7 10,7 4,9 12,0 2,4 2,8 6,3 2,6 8,8
10/9 - 19:55 30,0 19,7 10,7 4,9 12,0 2,4 2,8 6,3 2,6 8,8

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 37,9 (21) 25,9 (14) 12,4 (7) 3,4 (2) 4,6 (3) 3,3 (2) 4,0 (2) 3,6 (2) 0,6 (0) 4,5 (2)
Poll of polls (brutt ned) 27,9 (16) 22,4 (13) 10,6 (6) 5,4 (3) 7,9 (5) 2,4 (1) 3,0 (2) 6,2 (4) 1,2 (1) 7,5 (4)
Siste lokale målings 31,0 (17) 19,6 (11) 11,5 (6) 5,3 (3) 10,8 (6) 2,8 (2) 3,1 (2) 5,5 (3) 3,6 (2) 6,7 (3)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 26,1 (16) 23,4 (14) 10,6 (6) 6,8 (4) 8,0 (5) 2,5 (1) 2,5 (2) 7,4 (4) 1,0 (0) 5,3 (3)
K-snitt september (brutt ned) 27,9 (17) 21,9 (13) 9,7 (6) 5,7 (3) 8,2 (5) 2,4 (1) 2,6 (2) 6,4 (4) 1,1 (0) 7,3 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 26 6 50 23
Høyre 55 10 51 35
KrF 26 3 57 46
Venstre 46 3 43 41
Sp 60 3 53 40
Ap 61 10 50 49
SV 55 3 57 44
Rødt 18 4 45 39
MDG 49 7 48 53
Demokratene 8 0 55 50
Folkets Røst by og bygdeliste 32 1 64 50
Helsepartiet 9 2 49 78
Liberalistene 8 3 39 25
Pensjonistpartiet 8 1 72 38
Sum 461 56 52 43
| Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Sørum, Fet og Skedsmo kommuner.
Mandater i kommunestyret 55 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2019-2023 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / RB 6/9-2019 31,0 (17) 19,6 (11) 11,5 (6) 5,3 (3) 10,8 (6) 2,8 (2) 3,1 (2) 5,5 (3) 3,6 (2) 6,7 (3)
InFact / RB 4/7-2019 31,3 (17) 19,3 (11) 11,7 (6) 5,0 (3) 9,3 (5) 2,8 (2) 2,1 (1) 4,3 (2) 3,5 (2) 10,6 (6)
InFact / RB 28/12-2018 35,7 (20) 22,5 (13) 15,5 (9) 4,8 (3) 6,6 (4) 3,5 (2) 1,8 (1) 2,3 (1) 4,0 (2) 3,2 (0)
InFact / RB 21/9-2018 34,3 (19) 25,9 (14) 14,2 (8) 4,3 (3) 7,7 (4) 2,7 (2) 2,3 (1) 2,7 (2) 3,3 (2) 2,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 37,9 25,9 12,4 3,4 4,6 3,3 4,0 3,6 0,6 4,5
2011 39,9 29,3 12,4 3,5 3,8 2,5 4,0 0,6 0,6 3,4
2007 37,5 21,7 21,5 5,2 5,0 3,6 3,5 0,0 0,8 1,1
2003 36,2 17,1 19,4 12,7 5,4 3,9 2,5 0,0 0,6 2,3
1999 37,4 22,6 15,6 8,6 5,3 6,1 2,2 0,0 0,6 1,5
1995 42,6 19,3 15,3 6,0 8,6 5,2 2,3 0,0 0,6 0,0
1991 38,6 25,0 6,7 14,0 8,7 4,5 1,9 0,0 0,6 0,0
1987 43,4 25,9 11,4 5,7 5,0 4,2 3,4 0,0 0,6 0,5
1983 47,4 28,0 3,8 5,2 5,5 4,6 3,6 0,0 0,6 1,4
1979 44,4 31,0 0,0 5,0 7,1 5,9 4,5 0,0 0,6 1,6
1975 48,3 20,1 0,4 7,4 10,4 7,2 2,7 0,0 0,5 3,0
1971 49,7 14,7 0,0 6,9 11,3 5,4 7,9 0,0 0,0 4,2
1967 53,3 13,8 0,0 7,4 9,5 5,2 8,8 0,0 0,0 1,9
1963 56,6 13,8 0,0 5,2 9,3 5,5 7,1 0,0 0,0 2,5
1959 54,6 10,2 0,0 0,0 13,8 7,5 7,9 0,0 0,0 6,1
1955 54,0 11,6 0,0 0,0 4,5 6,8 8,4 0,0 0,0 14,8
1951 46,3 9,7 0,0 0,0 13,9 9,2 7,2 0,0 0,0 13,7
1947 46,6 7,9 0,0 0,0 9,4 9,4 4,1 0,0 0,0 22,6
1945 47,1 6,0 0,0 0,0 6,9 11,4 3,9 0,0 0,0 24,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 39,5 26,1 12,3 3,1 4,3 3,4 3,9 4,2 1,0 2,2
2011 40,0 29,5 12,5 3,5 3,6 3,1 4,0 0,9 1,0 1,9
2007 36,5 21,0 21,8 5,2 4,6 3,9 3,9 0,5 1,1 1,5
2003 34,6 16,8 20,1 13,0 5,2 4,2 2,3 0,0 0,0 3,9
1999 36,0 22,1 16,1 8,0 5,1 6,7 2,2 0,5 1,1 2,1
1995 41,5 19,0 15,5 5,5 7,8 5,1 2,5 0,5 1,0 1,6
1991 38,5 24,2 6,9 13,0 8,3 4,7 2,0 0,5 1,5 0,4
1987 42,8 24,2 14,1 4,9 4,6 4,0 2,8 0,0 1,2 1,5
1983 47,0 26,6 6,2 5,0 4,8 4,5 3,3 0,0 0,9 1,7
1979 44,4 30,1 2,7 4,7 6,4 5,7 4,2 0,0 0,0 1,8
1975 48,2 20,5 1,4 7,3 9,4 7,1 2,8 0,0 0,7 2,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 32,8 25,9 16,4 4,9 7,2 2,4 4,1 2,4 1,7 2,3
2013 35,5 28,7 18,3 3,1 3,0 3,2 4,3 2,1 0,7 1,3
2009 40,3 17,6 25,3 4,7 3,7 3,1 3,4 0,4 0,7 0,8
2005 36,9 15,0 25,2 7,7 4,6 4,1 4,6 0,1 0,7 1,2
2001 30,4 23,8 16,1 12,6 3,5 8,2 2,5 0,2 0,6 2,0
1997 43,8 14,1 17,3 5,4 5,3 8,9 2,7 0,3 0,9 1,2
1993 48,0 16,8 7,6 7,0 11,6 3,9 2,5 0,1 0,7 1,8
1989 40,7 22,6 13,3 10,7 5,0 4,2 2,0 0,4 0,0 1,1
1985 47,1 31,0 4,3 5,3 4,8 3,9 2,3 0,0 0,4 0,9
1981 44,8 30,5 4,7 5,3 5,0 4,8 2,8 0,0 0,6 1,5
1977 52,8 23,8 1,7 4,4 6,4 6,4 2,4 0,0 0,6 1,6
1973 43,2 14,9 5,4 14,3 7,9 6,7 2,0 0,0 0,4 5,2
1969 56,6 14,9 0,0 4,6 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 14,3
1965 51,8 14,7 0,0 8,1 8,3 4,6 10,5 0,0 0,0 2,0
1961 55,3 12,0 0,0 6,5 11,8 6,1 5,2 0,0 0,0 3,0
1957 57,1 11,6 0,0 0,0 11,8 7,4 7,1 0,0 0,0 4,9
1953 54,9 12,0 0,0 0,0 12,4 8,2 5,5 0,0 0,0 7,0
1949 53,9 11,8 0,0 0,0 13,3 7,8 4,6 0,0 0,0 8,6
1945 47,7 10,1 0,0 0,0 12,7 11,6 2,8 0,0 0,0 15,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 39.6 23.8 12.7 3.6 2.6 2.8 3.3 3.7 0.7 7.1
Valgting 37,4 26,4 12,3 3,3 5,1 3,4 4,2 3,6 0,5 3,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned