Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Alta

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 901 23,9 1 153 22,6 2 054 23,8 -6,6 23,8 9 -2
H 285 7,6 409 8,0 694 8,1 -3,0 8,1 3 -1
Frp 651 17,3 995 19,5 1 646 19,1 -1,8 19,1 7 0
SV 414 11,0 430 8,4 844 9,8 0,1 9,8 4 1
Sp 552 14,6 688 13,5 1 240 14,4 12,4 14,4 5 4
KrF 130 3,5 203 4,0 333 3,9 -0,6 3,9 1 -1
V 322 8,5 452 8,8 774 9,0 -3,4 9,0 3 -1
MDG 186 4,9 169 3,3 355 4,1 0,4 4,1 1 0
R 289 7,7 303 5,9 592 6,9 6,9 6,9 2 2
Andre (vis) 38 1,0 49 1,0 87 1,0 0,4 1,0 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 342 62,2 2 743 53,6 5 085 59,0 13,2 59,0 21 5
H+Frp+
KrF+V
1 388 36,8 2 059 40,3 3 447 40,1 -8,8 40,1 14 -3
Nærmest til å vinne mandat: MDG (7 stemmer), tape mandat: SV (16 stemmer)
Fremmøte: 56,2 % Stemmeberettigede: 15 862 Opptalte stemmer: 8 881
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 23,8 8,1 19,1 9,8 14,4 3,9 9,0 4,1 6,9 1,0
24/9 - 13:38 23,8 8,1 19,1 9,8 14,4 3,9 9,0 4,1 6,9 1,0
24/9 - 13:38 23,8 8,1 19,1 9,8 14,4 3,9 9,0 4,1 6,9 1,0
24/9 - 13:38 23,8 8,1 19,1 9,8 14,4 3,9 9,0 4,1 6,9 1,0
24/9 - 13:38 23,8 8,1 19,1 9,8 14,4 3,9 9,0 4,1 6,9 1,0
24/9 - 13:01 23,8 8,1 19,1 9,8 14,4 3,9 9,0 4,1 6,9 1,0
24/9 - 13:01 23,8 8,1 19,1 9,8 14,4 3,9 9,0 4,1 6,9 1,0
12/9 - 14:25 23,8 8,1 19,1 9,8 14,4 3,9 9,0 4,1 6,9 1,0
12/9 - 14:25 23,8 8,1 19,1 9,8 14,4 3,9 9,0 4,1 6,9 1,0
10/9 - 19:37 23,8 8,1 19,1 9,8 14,4 3,9 9,0 4,1 6,9 1,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 30,4 (11) 11,0 (4) 20,9 (7) 9,7 (3) 2,0 (1) 4,5 (2) 12,4 (4) 3,7 (1) 0,0 (0) 5,5 (2)
Poll of polls (brutt ned) 22,4 (8) 9,6 (4) 17,9 (7) 15,4 (6) 3,4 (1) 3,3 (1) 9,1 (3) 6,4 (2) 0,0 (0) 9,2 (3)
Siste lokale målings 30,9 (11) 15,5 (5) 15,6 (5) 7,6 (3) 3,1 (1) 5,8 (2) 12,9 (5) 4,0 (1) 0,0 (0) 4,4 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 20,9 (8) 10,0 (4) 17,9 (6) 19,7 (7) 3,4 (1) 3,4 (1) 7,6 (3) 7,5 (3) 0,0 (0) 6,5 (2)
K-snitt september (brutt ned) 22,5 (9) 9,3 (4) 16,3 (6) 16,4 (6) 3,5 (1) 3,3 (1) 8,0 (3) 6,6 (2) 0,0 (0) 8,9 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 48,2 (17) 47,5 (17) 48,3 (17) 51,5 (19) 48,8 (18) SV, Ap, KrF, MDG
Borgerlige 48,7 (17) 39,9 (15) 49,8 (17) 38,9 (14) 36,9 (14) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 45,8 (16) 47,6 (17) 45,6 (16) 51,5 (19) 49,0 (18) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 18,8 (7) 15,8 (5) 21,8 (8) 14,4 (5) 14,8 (5) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 30,4 (11) 11,0 (4) 20,9 (7) 9,7 (3) 2,0 (1) 4,5 (2) 12,4 (4) 3,7 (1) 0,0 (0) 5,5 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 41 1 49 29
Høyre 28 1 53 29
KrF 33 2 47 45
Venstre 40 2 45 45
Sp 36 1 48 28
Ap 40 5 49 50
SV 29 3 42 55
Rødt 17 5 46 59
MDG 14 3 47 50
Partiet De Kristne 7 0 37 43
Liberalistene 7 2 31 0
Sum 292 25 47 41
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 37 1 52 22
Høyre 41 2 52 22
KrF 40 1 48 50
Venstre 38 2 42 39
Sp 20 2 49 40
Ap 40 5 50 48
SV 28 3 46 68
Partiet De Kristne 7 2 48 57
Kystpartiet 22 2 45 59
Miljøpartiet De Grønne 13 2 35 31
Sum 286 22 48 42
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 4 49 26
Høyre 41 3 47 32
KrF 38 1 51 50
Venstre 20 3 50 35
Sp 28 1 50 32
Ap 41 5 47 49
SV 20 2 52 45
Kystpartiet 23 2 41 61
Samefolkets Parti 24 2 46 46
Sum 258 23 48 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 2012).
Fylke Troms og Finnmark
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 19 738
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 8 278
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 73,1 %
F-2015 51,9 %
K-2015 55,6 %
S-2013 70,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 35 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Monica Nielsen, Ap (2015-)
Davidsen Laila, H (2011-2015)
Geir Ove Bakken, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, KrF, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 V, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / AP 9/9-2015 30,9 (11) 15,5 (5) 15,6 (5) 7,6 (3) 3,1 (1) 5,8 (2) 12,9 (5) 4,0 (1) 0,0 (0) 4,4 (2)
InFact / NTB 30/8-2011 28,3 (10) 21,8 (8) 18,8 (7) 9,0 (3) 1,5 (0) 5,8 (2) 7,0 (3) 0,0 (0) 1,0 (0) 6,8 (2)
InFact / NTB 20/6-2011 30,5 (11) 21,8 (8) 23,5 (8) 7,7 (3) 3,2 (1) 4,2 (2) 3,5 (1) 0,0 (0) 1,4 (0) 4,2 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,4 11,0 20,9 9,7 2,0 4,5 12,4 3,7 0,0 5,5
2011 29,0 26,9 11,5 7,6 1,8 4,1 7,5 0,0 0,0 11,6
2007 39,6 6,6 23,1 10,1 4,0 4,9 4,6 0,0 1,6 5,6
2003 39,2 7,6 13,6 17,3 4,5 6,4 3,1 0,0 3,3 4,9
1999 34,3 14,6 10,8 11,0 4,3 10,4 5,6 0,0 0,0 9,1
1995 40,7 12,3 0,0 13,8 8,5 10,3 6,4 0,0 6,1 1,9
1991 37,2 15,0 0,0 17,6 8,6 8,3 6,6 0,0 5,1 1,7
1987 54,7 12,1 5,4 7,1 2,5 6,1 6,4 0,0 3,1 2,6
1983 43,0 15,9 2,8 7,9 2,6 9,1 8,3 0,0 1,5 8,9
1979 34,2 18,3 1,0 6,9 5,9 11,7 15,6 0,0 0,0 6,4
1975 38,7 12,0 0,0 18,3 8,8 14,1 8,1 0,0 0,0 0,0
1971 39,6 9,9 0,0 0,0 4,8 9,3 7,5 0,0 0,0 29,0
1967 51,3 10,3 0,0 6,3 4,7 6,4 7,8 0,0 0,0 13,2
1963 53,5 12,9 0,0 0,0 0,0 9,5 6,5 0,0 0,0 17,6
1959 42,6 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 34,2
1955 44,4 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 32,8
1951 38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,9
1947 35,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 58,6
1945 28,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,0 10,7 22,4 7,4 2,2 4,2 10,9 3,9 0,8 5,5
2011 27,9 26,3 12,3 6,4 1,6 5,0 6,0 0,9 0,6 13,1
2007 38,5 7,1 23,2 11,0 3,8 5,1 4,2 0,0 0,0 7,1
2003 35,2 10,8 14,1 18,3 3,9 7,0 3,2 0,0 2,2 5,3
1999 25,6 23,2 12,4 13,3 3,2 9,4 5,6 0,0 0,0 7,4
1995 36,6 13,5 3,0 12,0 9,1 9,9 9,2 0,0 2,9 3,8
1991 33,8 15,0 2,3 19,2 8,4 8,4 7,5 0,0 2,2 3,2
1987 47,2 15,3 7,5 8,1 2,2 7,3 7,5 0,0 1,6 3,3
1983 44,0 18,5 3,0 8,8 3,0 8,1 7,5 0,0 1,0 6,1
1979 34,3 19,2 1,2 6,9 6,1 12,3 12,4 0,0 0,0 7,5
1975 38,3 12,1 0,7 17,8 9,0 13,7 7,1 0,0 0,0 1,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 16,1 9,7 32,4 6,7 14,2 3,1 11,4 2,6 2,0 1,8
2013 32,4 19,3 20,9 4,4 2,4 3,8 6,0 2,4 1,0 7,4
2009 38,4 8,8 27,2 8,9 4,7 3,9 2,0 0,3 0,7 5,4
2005 30,5 8,7 19,8 21,6 5,8 6,0 2,7 0,0 0,9 4,0
2001 20,8 14,5 11,1 27,2 2,5 14,1 1,7 0,1 0,7 7,2
1997 25,2 7,6 9,3 32,2 6,1 15,4 2,4 0,3 0,9 0,5
1993 36,0 12,2 2,0 20,2 17,3 6,1 4,6 0,0 0,7 1,0
1989 32,3 12,5 8,5 14,7 1,4 6,2 2,0 0,4 0,0 22,3
1985 49,2 21,5 1,7 9,6 2,6 7,8 5,2 0,0 0,6 1,8
1981 38,4 22,6 1,5 11,5 0,0 0,0 9,5 0,0 0,6 16,0
1977 46,4 15,6 1,2 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 27,8
1973 32,0 9,5 3,8 27,1 0,0 10,6 0,0 0,0 0,3 16,6
1969 55,8 13,2 0,0 5,8 4,0 6,5 5,3 0,0 0,0 9,3
1965 50,3 15,4 0,0 8,3 0,0 7,3 6,6 0,0 0,0 12,1
1961 50,2 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 28,0
1957 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 46,7
1953 40,2 13,0 0,0 0,0 0,0 4,8 6,9 0,0 0,0 35,1
1949 43,4 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 36,4
1945 33,3 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 49,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 31.6 10.7 20.7 9.7 2.2 4.2 10.6 4.6 0 5.8
Valgting 29,5 11,2 21,1 9,6 1,8 4,7 13,8 3,0 0,0 5,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned