Poll of polls

Fylkesmålinger aug+sep: Sperren avgjør

Publisert 12. september 2020. Sist endret 12. september 2020.

1) Målinger i 14 fylker i 2020 med 71 pst av stemmene i stv 2017:

Telemark (Sentio/TA 10. feb)

Vestfold (Sentio/TB 12. feb)

Oppland (Sentio/GD 1. juni)

Møre og Romsdal (Respons/SMP/TK 10. juni)

Østfold (Sentio/Høyre 7. juli)

Hordaland (Respons/BT/VG 25. aug)

Oslo (Respons/VG 27. aug)

Buskerud (Sentio/DT 8. sep)

Sør-Trøndelag (Sentio/Trønder-Avisa/Nidaros 8. sep)

Nord-Trøndelag (Sentio/Trønder-Avisa/Nidaros 8. sep)

Troms (InFact/Amedia 10. sep)

Finnmark (InFact/Amedia 10. sep)

Nordland (InFact/Amedia 10. sep)

Hedmark (Sentio/HA 12.sep)

2) Landstendens med vår beregning iht disse 14 fylkene:

Ap 22,61 (42)

H 26,50 (49)

Frp 11,73 (22)

SV 7,40 (14)

Sp 13,74 (25)

KrF 3,64 (3)

V 3,96 (3)

MDG 4,60 (9)

R 3,85 (2)

Sum rødgrønt 92 vs 77.

3) Ser vi på de ni fylkene som er målt i august og september, med 50 pst av stemmene i 2017, blir landstendensen:

Ap 21,68 (41)

H 27,91 (52)

Frp 10,92 (21)

SV 7,46 (14)

Sp 13,23 (25)

KrF 3,76 (3)

V 3,97 (3)

MDG 4,49 (8)

R 3,80 (2)

Sum rødgrønt 90 vs 79.

4) Hvis beregningen bygget på ni fylkesmålinger i august og september justeres slik at KrF+V settes til fire blank og MDG til 3,99 pst, blir fordelingen 85 vs 84 borgerlig.

5) Vi hevder ikke at en slik justert beregning er "riktig". Vi konstaterer kun at disse forutsetningene gir spenning.

6) Merk feilkilder ved både målingene og beregningsmåten.

7) Fylkesmålingene kan synes å være marginalt bedre for borgerlig side enn snittet av landsmålingene. Vi har ingen umiddelbar forklaring på dette, men vi minner om særtrekk ved en beregning bygget på fylkesmålinger: (i) Beregningen bygger ikke på 100 pst av velgerne, (ii) forutsetningen om at fylkene leverer samme antall stemmer som i 2017, vil ikke slå til, (iii) fylkesmålinger har som regel færre spurte enn landsmålinger, (iv) månedssnitt landsmålinger bygger på åtte målinger fra syv byråer, mens tre byråer har levert fylkesmålinger så langt i år, og (v) en beregning bygget på fylkesmålinger går over en lengre tidsperiode.

8) I 2017 traff en beregning bygget på fylkesmålinger nær blink . Vi har ingen garanti for slik treff i 2021.

Landstendens per parti per fylke

Av Jon Aabye

Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R Publisert
Oslo 20,66 29,82 11,14 8,44 9,74 4,32 3,79 4,25 2,84 27.aug
Nordland 21,56 26,01 13,33 8,06 12,42 3,63 3,53 2,53 3,49 10.sep
S-Trøndelag 18,51 25,10 14,01 7,29 14,30 3,37 5,56 4,88 4,74 08.sep
Hedmark 20,55 27,82 11,01 7,15 12,98 4,67 5,06 4,17 8,57 12.sep
Hordaland 26,13 28,84 9,26 5,83 11,87 3,87 3,81 4,71 4,38 25.aug
Oppland 25,25 23,35 12,70 7,69 13,18 2,00 5,02 3,72 2,94 01.jun
Østfold 25,87 27,00 11,08 5,77 15,08 2,81 3,98 2,98 4,95 07.jul
Troms 24,93 22,46 12,55 6,22 14,38 3,50 3,43 3,55 3,61 10.sep
Buskerud 20,63 30,65 6,35 8,13 14,28 2,78 4,76 6,91 6,07 08.sep
N-Trøndelag 21,58 22,92 13,71 9,14 14,30 3,13 1,95 3,83 4,52 08.sep
Møre og Romsdal 21,68 24,69 12,56 10,13 15,01 4,09 2,74 5,12 4,33 10.jun
Vestfold 23,99 20,50 15,86 6,76 17,22 4,06 4,62 6,60 4,13 12.feb
Telemark 25,71 19,09 14,43 5,95 15,25 3,12 3,76 6,69 3,09 10.feb
Finnmark 23,28 18,10 11,75 7,29 16,02 3,44 1,45 6,03 8,10 10.sep

Johan Giertsen

Del på Facebook