Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,6 26,3 -3,6 42 48 -6 42 42
Høyre 26,5 20,4 6,1 49 36 13 49 50
Frp 11,7 11,6 0,1 22 21 1 22 22
SV 7,4 7,6 -0,2 14 13 1 14 14
Sp 13,7 13,5 0,2 26 28 -2 27 26
KrF 3,6 3,8 -0,2 3 3 0 3 3
Venstre 4,0 4,6 -0,6 3 8 -5 3 2
MDG 4,6 3,9 0,7 9 3 6 8 9
Rødt 3,9 4,7 -0,9 1 8 -7 1 1
Andre 0,0 3,6 -3,6 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Akershus 5 7+1 2 1 2 0 1 1 0 0 0
Oslo 4 6+1 1 3 0 0 2 2 1 0 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4+1 2 1 2 1 0 0 0 0 0
Hordaland 3 5+1 2 1 2 1 0 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 1+1 1 2 0 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,608847 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
2 Sp Vest-Agder 0,525402 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 SV Troms 0,523730 Mandat tildelt
4 MDG Sør-Trøndelag 0,503661 Mandat tildelt
5 SV Østfold 0,470821 Mandat tildelt
6 H Akershus 0,451826 Mandat tildelt
7 H Rogaland 0,450417 Mandat tildelt
8 H Oslo 0,447959 Mandat tildelt
9 Frp Rogaland 0,440207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Hordaland 0,434633 Mandat tildelt
11 Frp Oppland 0,433099 Mandat tildelt
12 SV Hordaland 0,429166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Møre og Romsdal 0,426622 Mandat tildelt
14 Ap Hordaland 0,419297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Akershus 0,418002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Oslo 0,417522 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Møre og Romsdal 0,405271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Akershus 0,402052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Aust-Agder 0,401823 Mandat tildelt
20 SV Hedmark 0,398728 Mandat tildelt
21 Ap Nordland 0,396400 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Vestfold 0,391450 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Sør-Trøndelag 0,386162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Nord-Trøndelag 0,385528 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Akershus 0,384108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Oslo 0,384090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Hordaland 0,383037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Østfold 0,382962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Buskerud 0,382822 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Buskerud 0,381925 Mandat tildelt
31 MDG Oslo 0,376121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Vestfold 0,362278 Mandat tildelt
33 MDG Rogaland 0,360469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Rogaland 0,358188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Oslo 0,348856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Akershus 0,348461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Nordland 0,345251 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Hedmark 0,342413 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Hedmark 0,342351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Buskerud 0,341971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Østfold 0,341602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Telemark 0,340350 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Akershus 0,340234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Sør-Trøndelag 0,330203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Finnmark 0,328066 Mandat tildelt
46 Frp Nordland 0,327920 Mandat tildelt
47 Frp Nord-Trøndelag 0,324048 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Troms 0,323734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Nordland 0,318694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Møre og Romsdal 0,312092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Oppland 0,301629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Hordaland 0,301580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Østfold 0,300016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Vest-Agder 0,298230 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Telemark 0,296461 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Møre og Romsdal 0,296320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Troms 0,292453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Sogn og Fjordane 0,289021 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Buskerud 0,288490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Buskerud 0,287097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sogn og Fjordane 0,281724 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Telemark 0,279349 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Vestfold 0,278896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Østfold 0,277702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Vest-Agder 0,276895 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Sør-Trøndelag 0,276590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Hedmark 0,275755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Østfold 0,275733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Rogaland 0,275479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Vestfold 0,273337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Oppland 0,271063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Oppland 0,270269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Finnmark 0,266963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Telemark 0,265587 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Sør-Trøndelag 0,265105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Oppland 0,264218 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Aust-Agder 0,263158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Sør-Trøndelag 0,261161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vest-Agder 0,258540 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Vestfold 0,250998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Møre og Romsdal 0,248974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Buskerud 0,242678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Troms 0,236077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Nord-Trøndelag 0,234605 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Troms 0,233815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Hordaland 0,229543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Sogn og Fjordane 0,227876 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Nord-Trøndelag 0,221808 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Vest-Agder 0,221323 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Nordland 0,218196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Rogaland 0,214936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Telemark 0,213669 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Ap Aust-Agder 0,211240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Møre og Romsdal 0,203477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Vestfold 0,201630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Finnmark 0,186799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Nordland 0,185058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Vest-Agder 0,184787 Mandat tildelt
99 H Nord-Trøndelag 0,183970 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Finnmark 0,179925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Sogn og Fjordane 0,178892 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Troms 0,174199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Sogn og Fjordane 0,171934 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Hedmark 0,170171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Telemark 0,164276 Mandat tildelt
106 Ap Finnmark 0,162101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Aust-Agder 0,160766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Hedmark 0,144826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Sp Aust-Agder 0,137662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Oppland 0,135363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Aust-Agder 0,105081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Sogn og Fjordane 0,086933 Mandat tildelt
113 MDG Nord-Trøndelag 0,086740 Mandat tildelt