Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,6 27,4 -4,8 42 49 -7 42 42
Høyre 26,5 25,0 1,5 49 45 4 49 49
Frp 11,7 15,2 -3,5 22 27 -5 22 22
SV 7,4 6,0 1,4 14 11 3 14 14
Sp 13,7 10,3 3,4 25 19 6 26 26
KrF 3,6 4,2 -0,6 3 8 -5 3 3
Venstre 4,0 4,4 -0,4 3 8 -5 2 2
MDG 4,6 3,2 1,4 9 1 8 9 9
Rødt 3,9 2,4 1,4 2 1 1 2 2
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4+1 7 2 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 5 5 1 2 0+1 0 2 2 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 2 1 1 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5+1 2 1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,536046 Mandat tildelt
2 Sp Vestfold 0,501129 Mandat tildelt
3 MDG Sør-Trøndelag 0,497981 Mandat tildelt
4 H Oslo 0,483423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 MDG Rogaland 0,473856 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,472673 Mandat tildelt
7 Frp Oslo 0,466674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Hordaland 0,438510 Mandat tildelt
9 Ap Akershus 0,434842 Mandat tildelt
10 SV Finnmark 0,434244 Mandat tildelt
11 Sp Rogaland 0,434217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Oslo 0,433226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Vest-Agder 0,431430 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Hordaland 0,431317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Buskerud 0,430845 Mandat tildelt
16 SV Østfold 0,430195 Mandat tildelt
17 SV Hedmark 0,421967 Mandat tildelt
18 Frp Akershus 0,418452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Oslo 0,404645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Hordaland 0,404348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Møre og Romsdal 0,401450 Mandat tildelt
22 Sp Nordland 0,397201 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Sogn og Fjordane 0,395320 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Rogaland 0,395310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Sør-Trøndelag 0,395227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Akershus 0,393578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Akershus 0,390769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Nord-Trøndelag 0,376801 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Vestfold 0,365073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Troms 0,362340 Mandat tildelt
31 Frp Østfold 0,360768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Rogaland 0,359612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Nord-Trøndelag 0,354970 Mandat tildelt
34 Sp Hedmark 0,354309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Telemark 0,354059 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Hedmark 0,352511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Finnmark 0,352206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Møre og Romsdal 0,349907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Hordaland 0,349525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Sør-Trøndelag 0,348317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Rogaland 0,344267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Nordland 0,344149 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Nordland 0,341593 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Nordland 0,338812 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Møre og Romsdal 0,336323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Buskerud 0,334862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Troms 0,332382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Aust-Agder 0,332067 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Troms 0,330863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Buskerud 0,327043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,323825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Oslo 0,321307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Akershus 0,315054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Buskerud 0,311895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Østfold 0,307856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Telemark 0,304490 Mandat tildelt
57 Ap Østfold 0,302642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Hordaland 0,302264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Østfold 0,296182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Oppland 0,295269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vest-Agder 0,295042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Oppland 0,289797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Vest-Agder 0,289684 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Østfold 0,287768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Akershus 0,287570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Telemark 0,285391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Oppland 0,284793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Buskerud 0,284423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Sør-Trøndelag 0,284115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Oppland 0,282138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Vestfold 0,277171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Vestfold 0,273428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Aust-Agder 0,271428 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Sør-Trøndelag 0,270716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Buskerud 0,267948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Finnmark 0,264206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Telemark 0,263826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Vest-Agder 0,263731 Mandat tildelt
79 Frp Vestfold 0,260734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Nord-Trøndelag 0,260206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Sør-Trøndelag 0,255887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Vestfold 0,250157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Hordaland 0,249165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Nord-Trøndelag 0,247698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Møre og Romsdal 0,246767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Nordland 0,246446 Mandat tildelt
87 Sp Møre og Romsdal 0,241594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Troms 0,234600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Nordland 0,229484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Sogn og Fjordane 0,229350 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Vest-Agder 0,220296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Møre og Romsdal 0,214244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Telemark 0,212714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Ap Aust-Agder 0,210217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Rogaland 0,209861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Nord-Trøndelag 0,208149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Troms 0,207222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Vest-Agder 0,204794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Finnmark 0,203072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Ap Sogn og Fjordane 0,202891 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Troms 0,201823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Sogn og Fjordane 0,197097 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Finnmark 0,185047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Hedmark 0,181048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Telemark 0,175395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Oppland 0,166912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Hedmark 0,165463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Sogn og Fjordane 0,165036 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Aust-Agder 0,145841 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Aust-Agder 0,133429 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Finnmark 0,122028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Aust-Agder 0,110272 Mandat tildelt
113 MDG Nord-Trøndelag 0,100436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 MDG Sogn og Fjordane 0,096713 Mandat tildelt