Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,7 27,4 -5,7 41 49 -8 40 42
Høyre 27,9 25,0 2,9 51 45 6 52 51
Frp 10,9 15,2 -4,3 20 27 -7 20 20
SV 7,5 6,0 1,4 14 11 3 14 13
Sp 13,2 10,3 2,9 24 19 5 25 24
KrF 4,0 4,2 -0,2 7 8 -1 7 7
Venstre 4,0 4,4 -0,4 7 8 -1 7 7
MDG 4,0 3,2 0,8 3 1 2 2 3
Rødt 3,8 2,4 1,4 2 1 1 2 2
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 7+1 2 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 5 6 1 2 0+1 0 2 1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 2 1 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2 1 0+1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0+1 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0+1 0 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0+1 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,598951 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,516120 Mandat tildelt
3 Sp Vestfold 0,482520 Mandat tildelt
4 H Hordaland 0,461842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Frp Oppland 0,440000 Mandat tildelt
6 SV Finnmark 0,437842 Mandat tildelt
7 SV Oslo 0,436735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Hordaland 0,434817 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Oslo 0,434447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Buskerud 0,434378 Mandat tildelt
11 SV Østfold 0,433677 Mandat tildelt
12 H Oslo 0,430816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Hedmark 0,425386 Mandat tildelt
14 V Rogaland 0,419393 Mandat tildelt
15 Sp Rogaland 0,418099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Vest-Agder 0,415433 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Akershus 0,414517 Mandat tildelt
18 Sp Sør-Trøndelag 0,410653 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Møre og Romsdal 0,409484 Mandat tildelt
20 KrF Akershus 0,399172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Akershus 0,393938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Akershus 0,389558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Oslo 0,386986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Nordland 0,382456 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Troms 0,381630 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Sogn og Fjordane 0,380641 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Rogaland 0,378749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Møre og Romsdal 0,373729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Telemark 0,372900 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Aust-Agder 0,372638 Mandat tildelt
31 H Møre og Romsdal 0,368521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Vestfold 0,368032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Rogaland 0,368006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Nordland 0,359770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Akershus 0,356089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Rogaland 0,347018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Hedmark 0,341150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Hedmark 0,341059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Møre og Romsdal 0,339038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Østfold 0,335862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Sør-Trøndelag 0,334611 Mandat tildelt
42 Frp Nord-Trøndelag 0,330485 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Hordaland 0,325382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Østfold 0,323044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Buskerud 0,322431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Troms 0,320047 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Aust-Agder 0,319748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Nordland 0,315419 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Oppland 0,310968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Vest-Agder 0,310742 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Telemark 0,306967 Mandat tildelt
52 H Østfold 0,303082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Buskerud 0,299562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Sør-Trøndelag 0,297326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Østfold 0,296431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Oslo 0,293068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Hordaland 0,291041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Buskerud 0,290350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Vestfold 0,287977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Oppland 0,287097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Sør-Trøndelag 0,286409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Aust-Agder 0,280474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Akershus 0,276899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Telemark 0,274793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Oppland 0,271668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Vest-Agder 0,265911 Mandat tildelt
67 KrF Hordaland 0,263616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Finnmark 0,254371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Sør-Trøndelag 0,252019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Nord-Trøndelag 0,250545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Nord-Trøndelag 0,249688 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vestfold 0,242725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Telemark 0,237439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Buskerud 0,235286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Sør-Trøndelag 0,234758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Møre og Romsdal 0,232620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Nordland 0,231358 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Møre og Romsdal 0,221818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Nord-Trøndelag 0,219235 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Troms 0,218403 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Finnmark 0,213901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Sogn og Fjordane 0,213513 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Rogaland 0,211569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Vestfold 0,210923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Vestfold 0,210880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Troms 0,208905 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Sogn og Fjordane 0,207590 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Vest-Agder 0,205091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Vest-Agder 0,200634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Telemark 0,198021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Nordland 0,190116 Mandat tildelt
92 KrF Nordland 0,185264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Østfold 0,176545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Buskerud 0,174733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Finnmark 0,172265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Aust-Agder 0,171526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Hedmark 0,168548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Sogn og Fjordane 0,166388 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Vest-Agder 0,165618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Finnmark 0,154720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Aust-Agder 0,146999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Troms 0,134347 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Hedmark 0,128015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Troms 0,126057 Mandat tildelt
105 KrF Sogn og Fjordane 0,123511 Mandat tildelt
106 V Telemark 0,122384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Oppland 0,117097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Sogn og Fjordane 0,111875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Nord-Trøndelag 0,102834 Mandat tildelt