Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,7 27,4 -5,7 41 49 -8 41 42
Høyre 27,9 25,0 2,9 52 45 7 53 52
Frp 10,9 15,2 -4,3 21 27 -6 21 21
SV 7,5 6,0 1,4 14 11 3 14 14
Sp 13,2 10,3 2,9 25 19 6 25 25
KrF 3,8 4,2 -0,4 3 8 -5 3 3
Venstre 4,0 4,4 -0,4 3 8 -5 2 2
MDG 4,5 3,2 1,3 8 1 7 8 8
Rødt 3,8 2,4 1,4 2 1 1 2 2
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4+1 7 2 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 4 6 1 2 0+1 0 2 2 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 2 1 1 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5+1 2 1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,516120 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,486100 Mandat tildelt
3 Sp Vestfold 0,482520 Mandat tildelt
4 Ap Oslo 0,474225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 MDG Rogaland 0,462518 Mandat tildelt
6 H Hordaland 0,461842 Mandat tildelt
7 Frp Oppland 0,440000 Mandat tildelt
8 SV Finnmark 0,437842 Mandat tildelt
9 SV Oslo 0,436735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Hordaland 0,434817 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Oslo 0,434447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Buskerud 0,434378 Mandat tildelt
13 SV Østfold 0,433677 Mandat tildelt
14 H Oslo 0,430816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Hedmark 0,425386 Mandat tildelt
16 Sp Rogaland 0,418099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Akershus 0,416956 Mandat tildelt
18 Sp Vest-Agder 0,415433 Mandat tildelt
19 H Akershus 0,414517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Sør-Trøndelag 0,410653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Akershus 0,393938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Akershus 0,389558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Hordaland 0,387713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Nordland 0,382456 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Troms 0,381630 Mandat tildelt
26 Sp Sogn og Fjordane 0,380641 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Rogaland 0,378749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Møre og Romsdal 0,373729 Mandat tildelt
29 H Telemark 0,372900 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Aust-Agder 0,372638 Mandat tildelt
31 H Møre og Romsdal 0,368521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Vestfold 0,368032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Rogaland 0,368006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Nord-Trøndelag 0,361295 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Nordland 0,359770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Hedmark 0,341150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Hedmark 0,341059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Møre og Romsdal 0,339038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Hedmark 0,338015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Finnmark 0,337711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Østfold 0,335862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Sør-Trøndelag 0,333989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Nord-Trøndelag 0,330485 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Rogaland 0,330111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Nordland 0,329995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Hordaland 0,325382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Buskerud 0,322431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Troms 0,320047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Aust-Agder 0,319748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Troms 0,317265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Nordland 0,315419 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Oslo 0,313616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Buskerud 0,313583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Oppland 0,310968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Vest-Agder 0,310742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Akershus 0,307506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Telemark 0,306967 Mandat tildelt
58 H Østfold 0,303082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Buskerud 0,299562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Sør-Trøndelag 0,297326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Østfold 0,296431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Hordaland 0,291041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Buskerud 0,290350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Østfold 0,290198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Østfold 0,289118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Vestfold 0,287977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Oppland 0,287097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Sør-Trøndelag 0,286409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Oppland 0,277871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Vest-Agder 0,277764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Akershus 0,276899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Telemark 0,274793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Oppland 0,271668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Vest-Agder 0,265911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Vestfold 0,265774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Buskerud 0,261526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Finnmark 0,254371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Telemark 0,252976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Sør-Trøndelag 0,252019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Nord-Trøndelag 0,250545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nord-Trøndelag 0,249688 Mandat tildelt
82 MDG Vestfold 0,244154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Hordaland 0,243204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Vestfold 0,242725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Nordland 0,240529 Mandat tildelt
86 Ap Møre og Romsdal 0,236621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Møre og Romsdal 0,232620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Nordland 0,231358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Nord-Trøndelag 0,219235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Troms 0,218403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Finnmark 0,213901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Sogn og Fjordane 0,213513 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Rogaland 0,211569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Møre og Romsdal 0,209148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Troms 0,208905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Sogn og Fjordane 0,207590 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Vest-Agder 0,205091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Ap Aust-Agder 0,201572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Vest-Agder 0,199891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Telemark 0,198021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Troms 0,196991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Ap Sogn og Fjordane 0,194554 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Finnmark 0,172265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Aust-Agder 0,171526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Telemark 0,171163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Hedmark 0,168548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Sogn og Fjordane 0,166388 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Oppland 0,162903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Hedmark 0,161518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Aust-Agder 0,146999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Finnmark 0,119150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Aust-Agder 0,107632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Nord-Trøndelag 0,098039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 MDG Sogn og Fjordane 0,094396 Mandat tildelt