Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,7 26,3 -4,6 41 48 -7 43 41
Høyre 27,9 20,4 7,6 53 36 17 51 53
Frp 10,9 11,6 -0,7 21 21 0 20 21
SV 7,5 7,6 -0,2 14 13 1 14 14
Sp 13,2 13,5 -0,3 25 28 -3 27 25
KrF 3,8 3,8 0,0 3 3 0 3 3
Venstre 4,0 4,6 -0,6 3 8 -5 2 2
MDG 4,5 3,9 0,5 8 3 5 8 9
Rødt 3,8 4,7 -0,9 1 8 -7 1 1
Andre 0,0 3,6 -3,6 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Akershus 4+1 8 2 1 2 0 1 1 0 0 0
Oslo 4 6+1 1 3 0 0 2 2 1 0 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 5 2+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Hordaland 3 5+1 2 1 2 1 0 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2+1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0 0 1 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,586221 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
2 Sp Vest-Agder 0,505906 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 MDG Sør-Trøndelag 0,491598 Mandat tildelt
4 SV Østfold 0,474626 Mandat tildelt
5 H Oslo 0,471794 Mandat tildelt
6 H Hordaland 0,457757 Mandat tildelt
7 Ap Akershus 0,450151 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,442091 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Hordaland 0,432643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Møre og Romsdal 0,430065 Mandat tildelt
11 SV Akershus 0,421389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Akershus 0,419882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Vestfold 0,412276 Mandat tildelt
14 Frp Rogaland 0,409814 Mandat tildelt
15 H Sør-Trøndelag 0,406711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Oppland 0,403199 Mandat tildelt
17 Ap Hordaland 0,402054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Hedmark 0,401960 Mandat tildelt
19 Ap Oslo 0,400347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Møre og Romsdal 0,388590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,388131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Buskerud 0,385056 Mandat tildelt
23 Ap Nordland 0,380094 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,374283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Aust-Agder 0,374072 Mandat tildelt
26 Ap Troms 0,373656 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Nord-Trøndelag 0,369662 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Østfold 0,368747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Buskerud 0,368600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Oslo 0,367130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Vestfold 0,365212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Telemark 0,358460 Mandat tildelt
33 Frp Oslo 0,357559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Hordaland 0,356593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Rogaland 0,351882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Oslo 0,351688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Rogaland 0,343452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Akershus 0,340131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Nordland 0,335644 Mandat tildelt
40 Sp Nordland 0,332437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Hedmark 0,329708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Hedmark 0,328270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Buskerud 0,327900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Akershus 0,327612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Østfold 0,317998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Sør-Trøndelag 0,316623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Møre og Romsdal 0,312083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Troms 0,311725 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Troms 0,308003 Mandat tildelt
50 Frp Finnmark 0,305441 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Nordland 0,305291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Buskerud 0,302369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Nord-Trøndelag 0,301711 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Telemark 0,298834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Østfold 0,292477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Vest-Agder 0,291627 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Møre og Romsdal 0,290537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Hedmark 0,290434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Hordaland 0,290379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Oppland 0,289223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Østfold 0,287677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Vest-Agder 0,285962 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Oppland 0,285489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Finnmark 0,281123 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Sogn og Fjordane 0,278293 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Aust-Agder 0,277163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Oppland 0,272499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Østfold 0,269111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Telemark 0,268978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Buskerud 0,268577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Vestfold 0,267425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Sør-Trøndelag 0,267247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Vestfold 0,266778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Sør-Trøndelag 0,266325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Sogn og Fjordane 0,262298 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Vest-Agder 0,260633 Mandat tildelt
77 Ap Telemark 0,254659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Oppland 0,254417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Sør-Trøndelag 0,243121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Møre og Romsdal 0,239729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Buskerud 0,236905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Vestfold 0,233664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Nord-Trøndelag 0,225899 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Hordaland 0,224057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Nord-Trøndelag 0,223582 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Troms 0,219771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Sogn og Fjordane 0,218517 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Rogaland 0,216693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Nordland 0,213011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Vest-Agder 0,206043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Ap Aust-Agder 0,202552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Telemark 0,198913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Møre og Romsdal 0,198619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Vestfold 0,194135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Nord-Trøndelag 0,193747 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Sogn og Fjordane 0,188412 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Nordland 0,186548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Finnmark 0,181387 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Vest-Agder 0,180365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Finnmark 0,179873 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Troms 0,175997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Sogn og Fjordane 0,173335 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Troms 0,170046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Aust-Agder 0,162087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Telemark 0,160355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Hedmark 0,158411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Ap Finnmark 0,155437 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Hedmark 0,141387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Sp Aust-Agder 0,132559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Oppland 0,132119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Aust-Agder 0,102529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Sogn og Fjordane 0,084856 Mandat tildelt
113 MDG Nord-Trøndelag 0,084652 Mandat tildelt
114 MDG Finnmark 0,078188 Mandat tildelt