Poll of polls

VG – byene: H+R+Sp+SV+Bomlistene opp

Publisert 22. mars 2019. Sist endret 22. mars 2019.

1) Stor honnør til VG for at avisen har målt seks byer – dels alene, dels med samarbeidende aviser. VG gir med det et viktig bidrag for å øke interessen for kommunevalget:

Oslo, Trondheim, Tromsø: Respons/VG

Bergen: Respons/VG/BT

Stavanger: Respons/VG/Stvgr Aftenblad

Kristiansand: Respons/VG/Fædrelandsvennen

3) Sum oppslutning i disse seks byene iht VGs målinger og forutsatt samme antall godkjente stemmer som i kvlg 2015 (sum disse byene i k-15 i parentes):

Ap 24,5 (33,4)

H 29,6 (26,9)

Frp 7.0 (7,5)

SV 9,7 (5,7)

Sp 4,0 (1,6)

KrF 3,0 (4,5)

V 4,3 (6,3)

MDG 6,7 (7,0)

R 7,4 (4,1)

Andre 3,8 (2,9)

4) Sum godkjente stemmer i disse seks byene i k-15 var 684.884. Vi takker Jon Aabye for beregningen.

5) Venstre gjør det relativt sett bedre i disse byene enn nasjonalt. Landstendens med vår beregningsmåte for Skei Grandes parti blir 3,8.

6) Senterpartiets vekst i disse seks byene er tydelig med 4,0 pst mot 1,6 i 2015.

7) Arbeiderpartiet og MDG er samlet ned 9,2 prosentpoeng, men kompenseres av SV (+4) og Sp (+2,4) og Rødt (+3,3). Kompensasjonen er bare marginalt mer enn summen av minuset for Ap+MDG.

8) MDG gjør det skarpt i Oslo, men mer ujevnt i de øvrige byene. MDG i 2019 iht målingene fra VG (k-15 i parentes):

Oslo 9,8 (8,1)

Bergen 3,4 (6,0)

Stavanger 3,8 (5,2)

Trondheim 4,5 (7,7)

Tromsø 2,7 (4,4)

Kristiansand 5,2 (4,9)

9) Veksten for gruppen "andre" skyldes delvis nei til bompenger. Dette partiet gjør det særlig skarpt i Bergen. Da ser vi motsetningene i velgermassen: Skoleelever som streiker for klima, mens deler av foreldregenerasjonen ser mot anti-bompenge-listene, og viser at viljen til å betale for klimatiltak (utbygging av kollektiv transport) er begrenset. Det illustrerer også polariseringen i velgermassen.

10) Arbeiderpartiets stemme-minus mot 2015 i disse seks byene er 61.000 med vår beregningsmåte (167.605 i 2019 vs 228.955 i 2015). Høyres vekst er 18.000 (202.921 i 2019 vs 184.481 i 2015).

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner