Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Oslo

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 30 522 19,6 42 600 20,1 73 122 20,0 -12,0 0,0 12 -8
H 37 213 23,9 55 620 26,2 92 833 25,4 -6,4 0,0 15 -4
Frp 8 680 5,6 10 592 5,0 19 272 5,3 -0,8 0,0 3 -1
SV 13 980 9,0 19 278 9,1 33 258 9,1 3,7 0,0 6 3
Sp 3 071 2,0 4 909 2,3 7 980 2,2 1,6 0,0 1 1
KrF 2 405 1,5 3 941 1,9 6 346 1,7 -0,7 0,0 1 0
V 6 866 4,4 14 244 6,7 21 110 5,8 -1,1 0,0 4 0
MDG 26 431 17,0 29 341 13,8 55 772 15,3 7,1 0,0 9 4
R 12 455 8,0 13 847 6,5 26 302 7,2 2,1 0,0 4 1
Andre (vis) 13 790 8,9 15 682 7,4 29 472 8,1 6,5 0,0 4 4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
86 459 55,6 109 975 51,9 196 434 53,8 2,5 0,0 32 1
H+Frp+
KrF+V
55 164 35,5 84 397 39,8 139 561 38,2 -9,0 0,0 23 -5
Nærmest til å vinne mandat: H (655 stemmer), tape mandat: V (148 stemmer)
Fremmøte: 67,6 % Stemmeberettigede: 545 506 Opptalte stemmer: 367 389
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:30 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 20,0 25,4 5,3 9,1 2,2 1,7 5,8 15,3 7,2 8,1
14:25 20,0 25,4 5,3 9,1 2,2 1,7 5,8 15,3 7,2 8,1
16:56 20,0 25,4 5,3 9,1 2,2 1,7 5,8 15,3 7,2 8,1
16:01 20,1 25,4 5,3 9,1 2,2 1,7 5,8 15,2 7,2 8,2
16:01 20,1 25,4 5,3 9,1 2,2 1,7 5,8 15,2 7,2 8,2
07:01 20,1 25,4 5,3 9,1 2,2 1,7 5,8 15,2 7,2 8,2
07:01 20,1 25,4 5,3 9,1 2,2 1,7 5,8 15,2 7,2 8,2
07:01 20,1 25,4 5,3 9,1 2,2 1,7 5,8 15,2 7,2 8,2
06:46 20,1 25,4 5,3 9,1 2,2 1,7 5,8 15,2 7,2 8,2
06:41 20,1 25,4 5,3 9,1 2,2 1,7 5,7 15,2 7,2 8,2

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 32,0 (20) 31,8 (19) 6,0 (4) 5,4 (3) 0,6 (0) 2,4 (1) 6,9 (4) 8,1 (5) 5,0 (3) 1,7 (0)
Poll of polls (brutt ned) 23,5 (15) 27,6 (17) 5,2 (3) 8,7 (5) 1,0 (0) 1,8 (1) 5,0 (3) 14,1 (9) 10,4 (6) 2,8 (0)
Siste lokale målings 22,2 (13) 24,1 (14) 4,9 (3) 9,2 (6) 2,7 (2) 2,0 (1) 5,9 (4) 14,0 (8) 8,5 (5) 6,4 (3)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,0 (13) 28,8 (17) 5,2 (3) 11,1 (7) 1,0 (0) 1,8 (1) 4,2 (3) 16,7 (10) 9,0 (5) 2,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 23,6 (14) 27,0 (17) 4,7 (3) 9,2 (6) 1,1 (0) 1,8 (1) 4,4 (3) 14,5 (9) 9,8 (6) 2,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 45,6 (28) 46,3 (29) 45,4 (27) 49,8 (30) 47,3 (29) SV, Ap, MDG
Borgerlige 47,1 (28) 39,6 (24) 36,9 (22) 40,0 (24) 37,9 (24) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 51,2 (31) 57,7 (35) 56,6 (34) 59,8 (35) 58,2 (35) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 9,9 (5) 7,8 (4) 10,6 (7) 7,0 (4) 7,3 (4) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 32,0 (20) 31,8 (19) 6,0 (4) 5,4 (3) 0,6 (0) 2,4 (1) 6,9 (4) 8,1 (5) 5,0 (3) 1,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 30 3 48 33
Høyre 65 10 42 51
KrF 65 2 47 43
Venstre 65 4 43 52
Sp 63 2 47 46
Ap 65 10 40 51
SV 64 8 43 52
Rødt 65 10 44 55
MDG 65 10 39 52
Alliansen 11 0 51 9
Demokratene 8 1 59 13
Feministisk Initiativ 29 0 37 86
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 21 7 48 48
Helsepartiet 9 2 55 67
Partiet De Kristne 25 0 62 32
Kystpartiet 13 0 60 23
Liberalistene 65 5 36 9
Norges Kommunistiske Parti 11 0 44 27
Piratpartiet 12 0 46 0
Pensjonistpartiet 18 1 74 33
Selvstendighetspartiet 7 0 48 29
Sum 776 75 45 44
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 33 3 49 45
Høyre 65 10 44 40
KrF 57 2 49 46
Venstre 65 4 42 55
Sp 52 1 47 42
Ap 65 10 41 49
SV 55 10 42 55
Rødt 64 10 45 59
Demokratene i Norge 8 0 69 38
Feministisk Initiativ 28 5 33 82
Partiet De Kristne 18 2 54 33
Kystpartiet 18 0 63 22
Liberalistene Oslo 7 0 33 0
Miljøpartiet De Grønne 65 10 40 51
Norges Kommunistiske Parti 13 0 48 23
Piratpartiet 21 0 40 14
Pensjonistpartiet 24 1 75 46
Sum 658 68 46 47
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 52 10 45 31
Høyre 65 10 40 42
KrF 55 2 44 40
Venstre 65 4 43 51
Sp 57 3 49 42
Ap 65 10 42 49
SV 57 8 44 51
Rødt 62 10 43 53
Demokratene i Norge 28 0 55 29
Det Liberale Folkepartiet 10 0 38 0
Kristent Samlingsparti 8 4 49 38
Kystpartiet 20 0 50 35
Miljøpartiet De Grønne 65 7 41 49
Norges Kommunistiske Parti 15 0 47 20
Pensjonistpartiet 32 1 72 44
Sum 656 69 46 43
| Last ned

Siste lokale måling om bystyrevalget - brutt ned på bydeler

Oppslutning i prosent.

Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg til bydelsutvalgene

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Oslo
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 629 313
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 320 423
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,8 %
K-2015 62,7 %
S-2013 80,0 %
K-2011 65,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 59 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2015.
Marianne Borgen, SV (2015-)
Fabian Stang, H (2007-2015)

Byrådsledere siden 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2011.

Raymond Johansen, Ap (2015-)
Stian Berger Røsland, H (2009-2015)
Erling Lae, H (2007-2009)

Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 V, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Kantar / TV2 7/9-2019 22,2 (13) 24,1 (14) 4,9 (3) 9,2 (6) 2,7 (2) 2,0 (1) 5,9 (4) 14,0 (8) 8,5 (5) 6,4 (3)
Norstat / NRK / Aftenp 5/9-2019 21,2 (13) 26,4 (16) 4,3 (3) 9,0 (5) 1,9 (1) 1,0 (0) 5,8 (3) 15,8 (10) 7,6 (5) 7,0 (3)
Sentio / NA / Amedia 4/9-2019 17,9 (11) 23,4 (14) 4,2 (2) 7,9 (5) 3,2 (2) 2,5 (2) 7,0 (4) 20,3 (12) 8,1 (5) 5,4 (2)
Kantar / TV2 4/9-2019 21,4 (13) 23,8 (14) 4,3 (3) 9,6 (6) 2,4 (1) 1,4 (1) 4,5 (3) 14,4 (8) 10,7 (6) 7,5 (4)
Kantar / TV2 29/8-2019 19,6 (12) 23,3 (14) 6,1 (4) 9,0 (5) 2,6 (2) 1,6 (1) 3,5 (2) 16,0 (9) 9,1 (5) 9,1 (5)
Respons / VG 28/8-2019 19,6 (12) 24,9 (15) 6,7 (4) 8,1 (5) 2,1 (1) 1,4 (1) 5,0 (3) 18,6 (11) 7,9 (5) 4,7 (2)
Norstat / NRK / Aftenp 23/8-2019 24,5 (15) 27,0 (16) 4,7 (3) 7,4 (5) 1,0 (0) 1,8 (1) 5,5 (3) 13,2 (8) 7,0 (4) 7,9 (4)
Opinion / DA / FF / FB 19/8-2019 24,3 (15) 25,0 (15) 2,9 (2) 6,6 (4) 3,1 (2) 2,0 (1) 4,9 (3) 15,2 (9) 6,9 (4) 9,3 (4)
Sentio / KK 21/6-2019 19,8 (12) 27,1 (16) 5,2 (3) 9,7 (6) 1,5 (1) 1,1 (0) 4,7 (3) 13,7 (8) 7,6 (4) 9,6 (6)
Norstat / NRK / Aftenp 13/6-2019 19,9 (12) 27,5 (17) 5,2 (3) 5,8 (3) 1,4 (1) 2,0 (1) 4,3 (3) 16,7 (10) 7,1 (4) 10,0 (5)
Respons / VG 8/6-2019 19,6 (12) 23,0 (14) 7,7 (5) 8,5 (5) 1,7 (1) 1,0 (0) 5,2 (3) 13,9 (8) 9,1 (6) 10,3 (5)
Norstat / NRK / Aftenp 12/4-2019 27,8 (17) 30,9 (18) 5,7 (3) 9,2 (5) 2,6 (2) 1,9 (1) 4,5 (3) 9,6 (6) 7,4 (4) 0,3 (0)
Opinion / DA / FF / FB 9/4-2019 26,8 (16) 31,4 (18) 3,0 (2) 8,1 (5) 2,1 (1) 3,1 (2) 7,4 (4) 9,5 (6) 8,5 (5) 0,1 (0)
Respons / VG 15/3-2019 24,2 (14) 31,4 (19) 4,8 (3) 9,6 (6) 1,9 (1) 1,8 (1) 5,8 (3) 9,8 (6) 9,2 (6) 1,5 (0)
Norstat / NRK / Aftenp 14/2-2019 26,5 (16) 33,6 (20) 5,9 (4) 8,0 (5) 0,9 (0) 2,2 (1) 4,6 (3) 10,7 (6) 7,4 (4) 0,2 (0)
Respons / VG 7/9-2018 25,5 (15) 28,5 (17) 9,4 (6) 9,9 (6) 0,9 (0) 1,7 (1) 7,9 (5) 7,8 (5) 6,9 (4) 1,5 (0)
Respons / Høyre 26/6-2018 19,4 (12) 35,8 (21) 6,7 (4) 8,9 (5) 0,7 (0) 1,5 (1) 5,2 (3) 9,3 (6) 11,8 (7) 0,7 (0)
Respons / VG 30/5-2018 22,3 (13) 33,1 (20) 8,5 (5) 8,4 (5) 1,2 (1) 1,9 (1) 7,8 (5) 7,1 (4) 8,7 (5) 1,0 (0)
Sentio / Ap 13/5-2018 25,0 (15) 32,2 (19) 7,0 (4) 7,1 (4) 1,4 (1) 3,0 (2) 7,5 (4) 6,3 (4) 9,3 (6) 1,1 (0)
Respons / H / V 15/12-2017 23,8 (14) 35,4 (21) 6,8 (4) 9,5 (6) 1,3 (1) 1,7 (1) 6,3 (4) 7,2 (4) 7,0 (4) 1,0 (0)
Respons / Aftenp 23/6-2017 26,7 (16) 34,8 (20) 9,1 (5) 6,0 (4) 1,5 (1) 2,1 (1) 4,9 (3) 8,2 (5) 6,1 (4) 0,6 (0)
Respons / Aftenp 23/3-2017 26,6 (16) 34,4 (20) 8,6 (5) 5,7 (3) 1,9 (1) 2,7 (2) 5,0 (3) 7,6 (5) 6,5 (4) 1,0 (0)
Respons / Aftenp 19/12-2016 26,8 (16) 36,6 (22) 6,1 (4) 6,9 (4) 0,9 (0) 2,2 (1) 6,9 (4) 7,9 (5) 5,7 (3) 0,0 (0)
Respons / Aftenp 26/9-2016 30,0 (18) 33,8 (20) 7,9 (5) 5,9 (4) 0,9 (0) 2,3 (1) 6,1 (4) 7,5 (4) 4,9 (3) 0,7 (0)
Respons / Høyre 21/6-2016 27,3 (16) 34,8 (21) 7,5 (5) 5,7 (3) 0,7 (0) 3,7 (2) 7,1 (4) 7,8 (5) 4,4 (3) 1,0 (0)
Respons / Aftenp. 10/11-2015 32,2 (19) 32,7 (20) 6,3 (4) 6,0 (4) 0,5 (0) 2,4 (1) 6,4 (4) 7,0 (4) 5,6 (3) 1,1 (0)
Kantar / TV2 12/9-2015 30,4 (19) 31,3 (19) 6,5 (4) 5,7 (3) 0,6 (0) 1,8 (1) 6,3 (4) 10,0 (6) 5,6 (3) 1,7 (0)
InFact / VG 12/9-2015 31,3 (19) 29,6 (18) 7,5 (5) 7,3 (4) 0,5 (0) 3,3 (2) 5,7 (3) 8,1 (5) 5,6 (3) 1,2 (0)
Norfakta / Høyre 11/9-2015 31,7 (19) 33,0 (20) 6,4 (4) 5,8 (3) 0,1 (0) 1,6 (1) 5,9 (3) 10,3 (6) 4,9 (3) 0,2 (0)
Kantar / TV2 10/9-2015 30,7 (19) 32,3 (19) 5,9 (4) 4,9 (3) 0,5 (0) 2,1 (1) 6,0 (4) 10,6 (6) 5,1 (3) 1,8 (0)
Respons / Aftenp. 9/9-2015 30,5 (18) 29,1 (17) 6,8 (4) 6,1 (4) 0,4 (0) 2,5 (2) 8,0 (5) 9,7 (6) 5,1 (3) 1,8 (0)
InFact / VG 7/9-2015 32,1 (19) 29,8 (18) 9,2 (5) 5,2 (3) 0,5 (0) 2,8 (2) 5,9 (4) 8,9 (5) 4,8 (3) 0,9 (0)
Sentio / KK 7/9-2015 27,2 (16) 33,0 (19) 5,9 (4) 7,8 (5) 0,5 (0) 2,0 (1) 6,2 (4) 11,0 (7) 4,6 (3) 0,0 (0)
Kantar / TV2 6/9-2015 29,7 (18) 33,4 (21) 5,0 (3) 5,3 (3) 0,4 (0) 2,4 (1) 6,4 (4) 9,7 (6) 5,5 (3) 2,3 (0)
Ipsos / Dagbladet 21/8-2015 31,2 (19) 32,1 (19) 5,4 (3) 6,0 (4) 0,5 (0) 2,7 (2) 5,9 (3) 10,9 (6) 4,8 (3) 0,0 (0)
InFact / VG 20/8-2015 31,4 (19) 29,3 (18) 9,1 (5) 4,7 (3) 0,6 (0) 2,8 (2) 6,9 (4) 7,7 (5) 5,0 (3) 2,6 (0)
Sentio / KK 19/8-2015 30,2 (18) 34,9 (21) 6,8 (4) 4,9 (3) 0,3 (0) 2,9 (2) 7,0 (4) 7,5 (5) 4,1 (2) 0,0 (0)
Respons / Aftenp 19/8-2015 30,7 (19) 31,1 (19) 8,1 (5) 4,9 (3) 0,5 (0) 2,2 (1) 7,4 (4) 8,7 (5) 4,4 (3) 2,0 (0)
Norfakta / Høyre 8/7-2015 35,4 (21) 31,0 (19) 6,6 (4) 4,9 (3) 0,7 (0) 2,0 (1) 7,9 (5) 7,4 (0) 3,7 (2) 0,0 (4)
Ipsos / Dagbladet 28/6-2015 30,2 (19) 32,1 (19) 8,9 (5) 5,6 (4) 1,1 (0) 2,1 (1) 4,8 (3) 7,3 (0) 6,5 (4) 1,4 (4)
InFact / Ap 26/6-2015 32,7 (20) 28,5 (17) 10,3 (6) 5,7 (3) 0,3 (0) 3,0 (2) 5,2 (3) 9,4 (0) 3,8 (2) 1,1 (6)
Respons / Aftenp. 18/6-2015 32,4 (19) 33,8 (20) 7,6 (5) 5,3 (3) 0,5 (0) 1,5 (1) 6,6 (4) 8,4 (0) 3,0 (2) 0,9 (5)
Sentio / KK 10/6-2015 36,7 (22) 30,3 (19) 6,7 (4) 5,4 (3) 0,8 (0) 2,4 (1) 5,6 (3) 8,4 (0) 3,6 (2) 0,0 (5)
Sentio / KK 16/4-2015 39,4 (24) 29,9 (18) 4,7 (3) 5,7 (3) 0,9 (0) 2,3 (1) 7,3 (4) 7,0 (0) 2,6 (2) 0,3 (3)
Respons / Aftenp. 25/3-2015 39,8 (23) 28,1 (17) 6,2 (4) 6,6 (4) 0,7 (0) 2,1 (1) 7,4 (4) 6,5 (0) 2,6 (2) 0,0 (4)
Respons / Aftenp. 18/12-2014 36,9 (22) 25,5 (15) 9,2 (6) 5,8 (3) 0,8 (0) 2,6 (2) 8,9 (5) 6,4 (0) 3,9 (2) 0,0 (4)
InFact / Ap 14/11-2014 36,0 (22) 23,4 (14) 8,2 (5) 6,2 (4) 1,1 (0) 2,5 (2) 10,6 (6) 7,5 (0) 3,8 (2) 0,8 (4)
Sentio / KK 13/9-2014 33,9 (20) 33,4 (20) 7,6 (4) 7,1 (4) 0,6 (0) 2,0 (1) 7,7 (5) 4,3 (0) 3,3 (2) 0,0 (3)
Respons / Aftenp. 5/9-2014 31,4 (19) 32,8 (20) 9,1 (5) 6,5 (4) 0,5 (0) 2,4 (1) 8,8 (5) 5,1 (0) 3,1 (2) 0,3 (3)
Sentio / Venstre 1/5-2014 31,8 (19) 34,5 (21) 5,8 (3) 5,2 (3) 1,5 (1) 1,9 (1) 8,4 (5) 7,0 (0) 3,6 (2) 0,3 (4)
Respons / Høyre 15/3-2014 32,7 (19) 33,7 (20) 9,0 (5) 6,0 (4) 0,1 (0) 3,0 (2) 8,6 (5) 3,6 (0) 3,3 (2) 0,0 (2)
InFact / Ap 15/2-2014 30,8 (18) 31,3 (19) 8,5 (5) 6,5 (4) 0,8 (0) 2,7 (2) 8,9 (5) 5,6 (0) 4,3 (3) 0,8 (3)
Respons / Aftenp 7/1-2014 32,7 (20) 32,6 (20) 9,0 (5) 7,3 (4) 0,4 (0) 2,2 (1) 8,1 (5) 5,1 (0) 2,3 (1) 0,3 (3)
InFact / VG 11/9-2011 30,6 (19) 32,0 (19) 10,5 (6) 7,6 (5) 0,6 (0) 2,3 (1) 8,7 (5) 0,0 (0) 4,6 (3) 2,9 (1)
Respons / Aftenp. 8/9-2011 32,2 (19) 30,3 (18) 11,3 (7) 7,1 (4) 0,7 (0) 3,2 (2) 8,1 (5) 0,0 (0) 5,1 (3) 2,0 (1)
InFact / VG 3/9-2011 36,5 (22) 28,4 (17) 10,2 (6) 6,3 (4) 0,4 (0) 2,9 (2) 6,7 (4) 0,0 (0) 5,5 (3) 3,0 (1)
Respons / Aftenp. 30/8-2011 30,2 (18) 32,3 (19) 11,9 (7) 7,5 (5) 0,6 (0) 2,9 (2) 7,3 (4) 0,0 (0) 5,3 (3) 2,0 (1)
InFact / Høyre 20/8-2011 34,0 (20) 32,8 (19) 9,6 (6) 6,8 (4) 0,8 (0) 3,1 (2) 6,5 (4) 0,0 (0) 5,1 (3) 1,3 (1)
Respons / Aftenp. 16/8-2011 33,7 (20) 29,5 (18) 14,0 (8) 8,0 (5) 1,1 (0) 1,6 (1) 6,4 (4) 0,0 (0) 3,8 (2) 1,9 (1)
InFact / VG 13/8-2011 35,1 (21) 29,9 (18) 11,2 (7) 6,2 (4) 0,2 (0) 3,9 (2) 6,7 (4) 0,0 (0) 5,4 (3) 1,5 (0)
Respons / Aftenp. 28/6-2011 30,7 (18) 32,4 (19) 11,0 (7) 9,5 (6) 0,5 (0) 3,6 (2) 7,0 (4) 0,0 (0) 3,6 (2) 1,7 (1)
Respons / Aftenp. 23/3-2011 27,9 (17) 32,1 (19) 12,8 (8) 10,2 (6) 0,7 (0) 2,7 (2) 7,4 (4) 0,0 (0) 4,1 (3) 1,9 (0)
Respons / Aftenp. 16/12-2010 30,7 (18) 28,4 (17) 15,9 (10) 9,4 (6) 1,1 (0) 2,4 (1) 6,9 (4) 0,0 (0) 4,4 (3) 0,8 (0)
Respons / Aftenp. 15/9-2010 28,8 (17) 32,5 (19) 13,1 (8) 10,0 (6) 0,8 (0) 2,8 (2) 7,6 (5) 0,0 (0) 3,8 (2) 0,8 (0)
Respons / Aftenp. 23/6-2010 28,8 (17) 31,2 (18) 14,5 (9) 8,5 (5) 1,3 (1) 2,7 (2) 7,6 (4) 0,0 (0) 4,8 (3) 0,6 (0)
Respons / Aftenp. 18/3-2010 31,4 (18) 27,6 (16) 15,2 (9) 11,7 (6) 0,9 (0) 2,3 (2) 6,5 (5) 0,0 (0) 3,5 (3) 0,8 (0)
Respons / Aftenp. 17/12-2009 31,0 (18) 27,9 (17) 15,3 (9) 9,5 (6) 1,0 (0) 2,7 (2) 8,0 (5) 0,0 (0) 3,5 (2) 1,1 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,0 31,8 6,0 5,4 0,6 2,4 6,9 8,1 5,0 1,7
2011 33,1 35,7 7,0 6,3 0,5 2,4 8,2 2,5 3,6 0,7
2007 29,9 25,2 14,3 10,6 0,8 3,1 8,7 0,6 5,2 1,6
2003 25,2 25,0 16,5 20,3 0,0 3,0 4,2 0,0 3,1 2,8
1999 26,7 28,6 16,6 12,8 0,6 5,2 3,2 0,5 4,3 1,6
1995 31,0 25,9 20,2 7,5 1,5 3,7 3,7 0,5 3,0 3,1
1991 30,3 31,4 8,8 14,4 2,2 3,5 1,5 0,6 4,1 3,2
1987 30,9 32,1 18,4 6,8 0,7 3,7 0,0 0,0 3,0 4,4
1983 34,8 37,2 9,5 6,7 0,7 4,4 2,9 0,0 2,7 1,0
1979 33,5 43,3 4,6 5,6 0,8 5,4 3,5 0,0 1,8 1,3
1975 37,7 39,5 0,0 6,3 1,6 7,3 2,1 0,0 1,3 4,2
1971 40,2 34,9 0,0 8,6 2,6 6,3 3,7 0,0 0,0 3,7
1967 42,5 37,9 0,0 7,7 1,1 4,6 5,1 0,0 0,0 1,1
1963 44,6 39,2 0,0 5,1 0,8 4,3 4,3 0,0 0,0 1,7
1959 44,6 40,0 0,0 0,0 0,0 5,2 4,7 0,0 0,0 5,5
1955 41,8 39,7 0,0 0,0 0,0 5,9 5,4 0,0 0,0 7,2
1951 41,0 38,5 0,0 0,0 0,0 6,4 6,3 0,0 0,0 7,8
1947 37,1 37,4 0,0 0,0 0,0 7,2 4,7 0,0 0,0 13,5
1945 42,8 26,3 0,0 0,0 0,0 11,6 3,3 0,0 0,0 15,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2011 33,1 35,7 7,0 6,3 0,5 2,4 8,2 2,5 3,6 0,7
2007 29,9 25,2 14,3 10,6 0,8 3,1 8,7 0,0 5,2 2,3
2003 25,2 25,0 16,5 20,3 0,0 3,0 4,2 0,0 3,1 2,8
1999 26,7 28,6 16,6 12,8 0,6 5,2 3,2 0,5 4,3 1,6
1995 31,0 25,9 20,2 7,5 1,5 3,7 3,7 0,5 3,0 3,1
1991 30,3 31,4 8,8 14,4 2,2 3,5 1,5 0,6 4,1 3,2
1987 30,9 32,1 18,4 6,8 0,7 3,7 0,0 0,0 3,0 4,4
1983 34,8 37,2 9,5 6,7 0,7 4,4 2,9 0,0 2,7 1,0
1979 33,5 43,3 4,6 5,6 0,8 5,4 3,5 0,0 1,8 1,3
1975 37,7 39,5 0,0 6,3 1,6 7,3 2,1 0,0 1,3 4,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 28,4 26,4 9,5 9,3 2,1 2,1 8,4 6,0 6,3 1,5
2013 30,4 29,8 11,7 6,3 0,9 2,8 8,2 5,6 3,2 1,2
2009 35,0 21,7 17,6 10,3 1,0 2,7 6,4 0,6 4,0 0,7
2005 31,5 19,8 17,3 13,4 1,1 3,6 9,3 0,2 3,0 0,9
2001 22,4 29,1 13,0 16,9 0,7 6,1 5,9 0,2 3,0 2,8
1997 33,4 21,7 17,9 8,8 1,3 6,8 4,2 0,4 4,0 1,4
1993 36,8 27,6 8,4 7,2 4,4 3,6 3,5 0,2 5,2 3,1
1989 29,8 31,9 15,0 11,6 0,7 3,8 2,7 0,6 0,0 4,0
1985 34,0 43,0 5,1 7,0 0,8 4,0 2,8 0,0 1,7 1,5
1981 33,0 42,4 7,0 6,7 0,7 4,8 2,8 0,0 1,7 1,0
1977 40,0 39,0 2,0 5,7 0,0 0,0 2,4 0,0 1,5 9,5
1973 33,6 30,1 6,4 13,5 0,0 7,4 0,0 0,0 0,9 8,1
1969 44,5 36,2 0,0 4,7 0,0 7,3 6,0 0,0 0,0 1,3
1965 40,2 38,6 0,0 7,8 0,0 5,1 6,8 0,0 0,0 1,5
1961 42,8 38,5 0,0 6,3 0,0 5,3 4,5 0,0 0,0 2,6
1957 46,5 38,2 0,0 0,0 0,0 5,4 5,8 0,0 0,0 4,2
1953 43,0 38,0 0,0 0,0 0,0 6,1 6,5 0,0 0,0 6,3
1949 43,5 36,1 0,0 0,0 0,0 5,4 6,9 0,0 0,0 8,1
1945 40,2 29,9 0,0 0,0 0,0 9,6 3,7 0,0 0,0 16,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 33.2 30.5 6.8 5 0.6 2.2 5.4 8.9 5.2 2.3
Valgting 31,4 32,5 5,6 5,7 0,6 2,6 7,6 7,8 5,0 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned