Poll of polls

Kommunestyrevalg: Stavanger

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 5 553 24,2 12 637 25,7 18 190 25,4 -1,6 0,0 18 0
H 5 156 22,5 11 348 23,1 16 504 23,1 -5,9 0,0 16 -3
Frp 1 878 8,2 4 467 9,1 6 345 8,9 -2,2 0,0 6 -1
SV 1 236 5,4 2 166 4,4 3 402 4,8 0,4 0,0 3 0
Sp 880 3,8 2 546 5,2 3 426 4,8 2,3 0,0 3 2
KrF 801 3,5 2 360 4,8 3 161 4,4 -1,7 0,0 3 -1
V 962 4,2 2 379 4,8 3 341 4,7 -3,4 0,0 3 -3
MDG 1 878 8,2 2 765 5,6 4 643 6,5 1,4 0,0 4 0
R 1 507 6,6 2 415 4,9 3 922 5,5 4,2 0,0 4 3
Andre (vis) 3 077 13,4 5 541 11,3 8 618 12,0 6,5 0,0 7 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
11 054 48,2 22 529 45,9 33 583 47,0 6,7 0,0 32 5
H+Frp+
KrF+V
8 797 38,4 20 554 41,8 29 351 41,1 -13,2 0,0 28 -8
Nærmest til å vinne mandat: MDG (35 stemmer), tape mandat: Ap (134 stemmer)
Fremmøte: 66,1 % Stemmeberettigede: 109 617 Opptalte stemmer: 72 063
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 25,4 23,1 8,9 4,8 4,8 4,4 4,7 6,5 5,5 12,0
24/9 - 13:01 25,4 23,1 8,9 4,8 4,8 4,4 4,7 6,5 5,5 12,0
24/9 - 13:01 25,4 23,1 8,9 4,8 4,8 4,4 4,7 6,5 5,5 12,0
12/9 - 14:25 25,4 23,1 8,9 4,8 4,8 4,4 4,7 6,5 5,5 12,0
12/9 - 14:25 25,4 23,1 8,9 4,8 4,8 4,4 4,7 6,5 5,5 12,0
10/9 - 17:57 25,4 23,1 8,9 4,8 4,8 4,4 4,7 6,5 5,5 12,0
10/9 - 16:09 25,4 23,1 8,9 4,7 4,8 4,4 4,6 6,4 5,5 12,1
10/9 - 16:09 25,4 23,1 8,9 4,7 4,8 4,4 4,6 6,4 5,5 12,1
10/9 - 16:08 25,4 23,1 8,9 4,7 4,8 4,4 4,6 6,4 5,5 12,1
10/9 - 16:01 25,4 23,1 8,9 4,7 4,8 4,4 4,6 6,4 5,5 12,1

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 26,5 (18) 28,7 (19) 10,8 (7) 4,3 (3) 3,0 (2) 6,7 (4) 8,3 (6) 4,9 (3) 1,2 (1) 5,4 (4)
Poll of polls (brutt ned) 19,5 (14) 24,9 (17) 9,3 (6) 6,8 (5) 5,1 (4) 5,0 (3) 6,1 (4) 8,5 (6) 2,5 (2) 9,1 (6)
Siste lokale målings 23,4 (16) 23,2 (16) 12,3 (8) 5,2 (4) 4,6 (3) 4,8 (3) 6,1 (4) 5,8 (4) 4,7 (3) 9,9 (6)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 18,3 (13) 26,0 (18) 9,3 (6) 8,7 (6) 5,2 (4) 5,1 (3) 5,1 (4) 10,1 (7) 2,2 (2) 6,4 (4)
K-snitt september (brutt ned) 19,6 (14) 24,3 (17) 8,4 (6) 7,2 (5) 5,4 (4) 5,0 (3) 5,4 (4) 8,8 (6) 2,4 (2) 8,8 (6)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 63 8 43 35
Høyre 73 6 46 47
KrF 59 2 51 42
Venstre 70 3 46 39
Sp 73 3 52 38
Ap 73 7 45 51
SV 67 6 53 52
Rødt 28 2 43 57
MDG 73 4 43 51
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 44 1 48 34
Partiet De Kristne 16 2 56 31
Liberalistene 15 2 39 0
Pensjonistpartiet 12 1 77 17
Sum 666 47 48 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 49 1 51 37
Høyre 73 4 46 42
KrF 54 2 48 35
Venstre 73 3 45 42
Sp 51 1 57 37
Ap 67 10 46 49
SV 44 5 49 52
Rødt 21 1 42 52
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 27 4 43 19
Partiet De Kristne 10 2 61 40
Miljøpartiet De Grønne 36 6 42 50
Pensjonistpartiet 13 1 69 23
Sum 518 40 48 42
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 61 2 46 30
Høyre 73 3 45 49
KrF 53 3 49 49
Venstre 73 4 45 47
Sp 46 1 54 39
Ap 71 6 47 51
SV 38 6 47 50
Rødt 23 2 41 48
Demokratene i Norge 7 2 50 14
Miljøpartiet De Grønne 19 5 43 42
Pensjonistpartiet 18 1 72 33
Sum 482 35 48 44
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Stavanger, Finnøy og Rennesøy kommuner.
Mandater i kommunestyret 67 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Christine Sagen Helgø, H (2011-)
Leif Johan Sevland, H (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2019-2023 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, V, KrF, H, Frp, A
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, KrF, H, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, V, KrF, H, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Respons / Aftenbladet / VG 1/9-2019 23,4 (16) 23,2 (16) 12,3 (8) 5,2 (4) 4,6 (3) 4,8 (3) 6,1 (4) 5,8 (4) 4,7 (3) 9,9 (6)
Respons / Aftenbladet / VG 18/6-2019 22,4 (15) 29,1 (20) 6,3 (4) 5,8 (4) 4,2 (3) 4,3 (3) 4,3 (3) 5,6 (4) 4,6 (3) 13,4 (8)
Respons / Aftenbladet / VG 11/3-2019 26,1 (17) 34,0 (23) 8,6 (6) 7,3 (5) 4,4 (3) 4,9 (3) 2,3 (2) 3,8 (3) 4,3 (3) 4,3 (2)
Respons / Aftenbladet 25/2-2019 28,7 (20) 29,5 (20) 10,3 (7) 5,9 (4) 4,5 (3) 4,5 (3) 3,4 (2) 4,3 (3) 4,3 (3) 5,0 (2)
Respons / Aftenbladet 10/9-2018 25,9 (17) 30,8 (21) 16,1 (11) 5,8 (4) 3,9 (3) 3,9 (3) 3,4 (2) 4,1 (3) 3,4 (2) 2,7 (1)
Respons / Høyre 20/4-2018 24,5 (16) 33,6 (22) 12,8 (9) 5,7 (4) 4,2 (3) 6,0 (4) 5,6 (4) 3,1 (2) 2,7 (2) 1,6 (0)
InFact / VG 8/9-2015 25,7 (17) 29,0 (20) 15,6 (11) 4,4 (3) 2,3 (2) 6,2 (4) 6,4 (4) 5,5 (4) 1,5 (1) 3,4 (1)
Respons / Aftenbladet 8/9-2015 27,3 (19) 29,4 (20) 13,1 (9) 4,4 (3) 2,1 (1) 5,0 (3) 9,1 (6) 6,0 (4) 1,0 (1) 2,0 (1)
Respons / Aftenbladet 20/8-2015 27,0 (18) 33,2 (23) 12,2 (8) 3,9 (3) 1,6 (1) 5,7 (4) 8,4 (6) 5,5 (4) 0,8 (0) 1,7 (0)
Respons / Aftenbladet 25/6-2015 30,8 (21) 34,4 (23) 10,6 (7) 4,8 (3) 1,2 (1) 6,2 (4) 6,2 (4) 3,9 (0) 1,6 (1) 0,3 (3)
Respons / Aftenbladet 31/3-2015 31,7 (22) 35,6 (24) 10,2 (7) 4,7 (3) 1,2 (1) 5,0 (3) 5,6 (4) 3,5 (0) 1,1 (1) 1,4 (2)
InFact / Ap 21/12-2014 30,3 (21) 26,9 (18) 18,3 (13) 4,5 (3) 1,2 (1) 6,8 (5) 6,5 (4) 3,2 (0) 1,0 (0) 1,2 (2)
Respons / Aftenbladet 15/9-2014 28,0 (19) 35,5 (24) 13,8 (9) 5,1 (4) 1,9 (1) 5,0 (3) 5,4 (4) 3,8 (0) 0,6 (0) 0,9 (3)
Respons / Aftenbladet 8/2-2013 24,5 (17) 41,7 (28) 11,4 (8) 3,4 (2) 1,8 (1) 5,6 (4) 6,4 (4) 1,9 (0) 1,1 (1) 2,2 (2)
Kantar / RA 10/9-2011 23,6 (16) 38,3 (25) 12,6 (8) 2,5 (2) 1,4 (1) 6,9 (5) 8,9 (6) 0,0 (0) 2,1 (1) 3,6 (3)
Respons / Aftenbladet 8/9-2011 26,9 (18) 32,3 (22) 15,8 (11) 4,4 (3) 1,7 (1) 5,7 (4) 8,2 (6) 0,0 (0) 2,2 (1) 1,3 (1)
InFact / VG 4/9-2011 27,7 (19) 35,5 (24) 14,2 (9) 4,2 (3) 1,1 (1) 6,0 (4) 8,2 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,1 (2)
Respons / Aftenbladet 27/8-2011 29,3 (20) 34,5 (23) 14,3 (10) 4,1 (3) 1,7 (1) 4,7 (3) 8,5 (6) 0,0 (0) 1,4 (1) 1,5 (0)
Respons / Aftenbladet 27/6-2011 25,2 (17) 37,6 (26) 16,5 (11) 5,1 (4) 1,0 (0) 5,7 (4) 7,3 (5) 0,0 (0) 0,7 (0) 0,9 (0)
Kantar / RA 20/6-2011 23,1 (16) 37,7 (25) 13,7 (9) 5,8 (4) 2,5 (2) 5,9 (4) 7,8 (5) 0,0 (0) 1,3 (1) 2,1 (1)
Respons / Aftenbladet 5/4-2011 24,4 (16) 35,1 (24) 17,3 (12) 5,3 (4) 1,1 (1) 6,0 (4) 8,4 (6) 0,0 (0) 1,0 (0) 1,4 (0)
Respons / Aftenbladet 13/9-2010 24,8 (17) 32,6 (23) 19,6 (13) 7,8 (5) 0,8 (0) 5,1 (4) 7,8 (5) 0,0 (0) 0,6 (0) 0,9 (0)
Sentio / Ap 29/6-2010 24,1 (17) 34,3 (23) 21,5 (15) 4,5 (3) 1,1 (1) 6,4 (4) 5,1 (3) 0,0 (0) 1,1 (1) 1,9 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 26,5 28,7 10,8 4,3 3,0 6,7 8,3 4,9 1,2 5,4
2011 28,0 33,6 13,0 3,9 2,9 6,6 7,5 1,2 1,3 2,0
2007 21,1 33,7 15,6 5,4 2,9 8,6 8,9 0,0 1,2 2,5
2003 19,6 26,3 21,1 11,3 2,9 8,0 4,5 0,3 1,5 4,6
1999 21,9 28,8 17,2 5,6 2,6 11,7 4,3 0,0 3,9 4,1
1995 25,1 22,8 16,4 5,2 5,1 11,0 5,8 0,5 1,1 7,0
1991 24,3 24,1 8,6 10,9 6,9 9,5 3,7 0,0 0,6 11,3
1987 29,0 29,1 14,6 5,1 3,1 9,9 6,9 0,0 1,0 1,3
1983 32,9 30,6 9,2 4,7 3,8 9,0 3,9 0,0 0,9 5,0
1979 32,1 36,2 3,4 4,0 3,2 13,5 3,9 0,0 0,6 3,0
1975 35,0 27,4 3,5 4,5 4,6 16,2 1,8 0,0 0,5 6,6
1971 36,3 24,2 0,0 0,0 5,7 14,1 11,4 0,0 0,0 8,3
1967 40,8 23,4 0,0 4,8 4,0 9,5 16,0 0,0 0,0 1,5
1963 44,4 25,2 0,0 3,4 0,6 7,5 14,7 0,0 0,0 4,2
1959 44,3 23,3 0,0 0,0 1,4 8,9 17,1 0,0 0,0 5,0
1955 33,7 17,9 0,0 0,0 8,2 6,7 32,1 0,0 0,0 1,3
1951 45,2 19,8 0,0 0,0 0,0 9,0 16,4 0,0 0,0 9,6
1947 35,9 19,7 0,0 0,0 0,0 6,7 16,6 0,0 0,0 21,1
1945 45,3 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3 0,0 0,0 16,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,0 29,4 12,8 4,2 3,3 6,7 6,9 5,4 1,1 2,2
2011 31,6 31,8 12,4 3,8 2,7 6,5 6,7 1,1 1,1 2,4
2007 26,7 28,8 16,6 5,3 3,1 8,5 7,4 0,7 1,1 1,9
2003 19,9 25,6 20,9 11,7 3,2 7,6 4,6 0,4 1,4 4,8
1999 22,0 28,6 17,1 7,0 3,2 12,1 4,7 0,4 2,6 2,4
1995 25,6 25,2 16,0 6,0 5,6 11,0 5,5 0,6 0,9 3,5
1991 22,2 30,8 7,6 11,6 7,0 9,0 3,7 0,8 0,6 6,7
1987 29,0 30,8 14,0 5,2 2,8 9,5 6,6 0,0 0,7 1,3
1983 33,3 31,4 9,4 5,0 3,6 10,1 4,4 0,0 0,8 2,1
1979 31,4 36,5 3,6 4,3 3,2 13,6 4,1 0,0 0,6 2,9
1975 34,9 26,7 3,6 4,5 4,9 16,4 1,9 0,0 0,5 6,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 26,3 31,1 15,5 5,7 4,0 5,3 5,1 3,6 1,8 1,6
2013 25,3 33,0 15,7 5,1 2,4 6,9 6,3 3,1 0,7 1,5
2009 29,6 23,1 22,1 6,9 3,0 7,4 6,0 0,3 0,6 0,9
2005 28,1 18,5 22,5 8,5 3,3 8,5 8,4 0,2 0,7 1,3
2001 19,8 27,4 15,8 11,6 2,5 14,0 5,1 0,2 1,0 2,5
1997 30,5 18,0 18,6 5,7 3,9 14,5 5,9 0,2 1,4 1,3
1993 33,5 20,5 8,6 8,1 10,3 10,5 5,4 0,1 0,3 2,8
1989 29,1 25,6 15,4 9,5 3,3 10,3 5,5 0,4 0,0 1,0
1985 33,6 35,1 6,0 5,0 3,6 10,2 5,3 0,0 0,3 0,9
1981 31,0 36,8 8,0 4,6 3,2 11,4 3,4 0,0 0,5 1,1
1977 36,7 29,9 3,1 4,3 3,2 16,0 2,1 0,0 0,4 4,2
1973 31,9 19,3 7,9 10,3 5,0 15,5 2,7 0,0 0,3 7,1
1969 40,3 22,5 0,0 2,9 5,0 14,7 13,6 0,0 0,0 1,1
1965 38,0 23,8 0,0 4,6 3,9 11,7 16,8 0,0 0,0 1,3
1961 44,7 24,5 0,0 0,0 2,3 9,8 15,5 0,0 0,0 3,3
1957 46,0 22,0 0,0 0,0 2,1 10,0 16,6 0,0 0,0 3,2
1953 45,3 22,1 0,0 0,0 2,5 10,0 15,8 0,0 0,0 4,3
1949 45,5 19,9 0,0 0,0 0,0 1,3 24,7 0,0 0,0 8,6
1945 42,8 18,0 0,0 0,0 1,5 0,6 23,1 0,0 0,0 14,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 25.7 28.5 10.8 5.1 2.8 6.4 7.8 7.2 1.8 3.9
Valgting 26,7 28,7 10,8 4,1 3,1 6,8 8,4 4,5 1,1 5,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned