Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Tromsø

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 29,8 (13) 20,3 (9) 10,8 (5) 7,9 (4) 2,2 (1) 3,1 (1) 4,9 (2) 4,4 (2) 14,4 (6) 2,1 (0)
Poll of polls (brutt ned) 22,0 (0) 17,6 (0) 9,2 (0) 12,7 (0) 3,7 (0) 2,3 (0) 3,6 (0) 7,6 (0) 29,7 (0) 3,5 (0)
Siste lokale målings 26,8 (12) 19,2 (8) 12,5 (5) 8,2 (4) 2,2 (1) 3,1 (1) 5,1 (2) 4,0 (2) 17,2 (8) 1,7 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 20,5 (0) 18,4 (0) 9,2 (0) 16,2 (0) 3,8 (0) 2,4 (0) 3,0 (0) 9,1 (0) 25,5 (0) 2,4 (0)
K-snitt september (brutt ned) 22,0 (0) 17,2 (0) 8,4 (0) 13,4 (0) 3,9 (0) 2,3 (0) 3,2 (0) 7,9 (0) 28,0 (0) 3,3 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 26,7 (0) 23,9 (0) 18,1 (0) 8,6 (0) 2,1 (0) 3,0 (0) 4,4 (0) 0,0 (0) 7,2 (0) 1,8 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 52,1 (23) 64,4 (0) 52,2 (24) 62,2 (0) 63,4 (0) 42,5 (0) R, SV, Ap
Borgerlige 39,2 (17) 32,7 (0) 39,9 (16) 33,0 (0) 31,1 (0) 49,4 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 58,8 (26) 75,7 (0) 58,4 (27) 75,1 (0) 75,2 (0) 44,6 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 10,2 (4) 9,6 (0) 10,4 (4) 9,2 (0) 9,4 (0) 9,5 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 29,8 (13) 20,3 (9) 10,8 (5) 7,9 (4) 2,2 (1) 3,1 (1) 4,9 (2) 4,4 (2) 14,4 (6) 2,1 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 41 6 52 32
Høyre 49 6 46 45
KrF 19 2 46 53
Venstre 49 4 47 43
Sp 18 0 36 39
Ap 49 6 44 51
SV 49 4 48 51
Rødt 46 6 53 50
By- og land-lista 16 1 48 38
Kystpartiet 10 4 46 10
Miljøpartiet De Grønne 31 2 42 52
Sum 377 41 47 45
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 49 6 46 33
Høyre 49 4 48 41
KrF 18 3 53 50
Venstre 49 4 52 45
Sp 22 4 53 41
Ap 49 6 48 49
SV 39 6 48 51
Rødt 49 6 52 53
Kystpartiet 11 1 47 9
Miljøpartiet De Grønne 12 2 43 42
Norges Kommunistiske Parti 7 4 48 29
Sum 354 46 49 44
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Troms
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 71 019
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 33 348
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,2 %
F-2015 56,4 %
K-2015 59,6 %
S-2013 76,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 43 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Kristin Røymo, Ap (2016-)
Jarle Aabakke, Ap (2015-2016)
Jens Johan Hjort, H (2011-2015)
Arild Hausberg, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 R, SV, Ap
Partier i posisjon 2011-2015 V, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Nordlys 11/9-2015 26,8 (12) 19,2 (8) 12,5 (5) 8,2 (4) 2,2 (1) 3,1 (1) 5,1 (2) 4,0 (2) 17,2 (8) 1,7 (0)
InFact / Nordlys 7/9-2015 25,8 (11) 18,8 (8) 11,7 (5) 8,3 (4) 1,4 (0) 3,7 (2) 5,4 (2) 3,8 (2) 18,2 (8) 2,2 (1)
Norfakta / iTr. / NRK / Nordl. 3/9-2015 31,0 (13) 23,4 (10) 10,9 (5) 5,5 (2) 3,9 (2) 3,9 (2) 3,4 (1) 3,6 (2) 13,0 (6) 1,5 (0)
InFact / VG 31/8-2015 25,5 (11) 18,0 (8) 13,4 (6) 9,4 (4) 2,2 (1) 3,2 (1) 5,8 (3) 5,3 (2) 15,0 (7) 2,3 (0)
InFact / Nordlys 26/8-2015 33,2 (14) 17,3 (8) 14,3 (6) 6,5 (3) 2,4 (1) 2,4 (1) 4,2 (2) 4,9 (2) 12,4 (5) 2,5 (1)
InFact / Nordlys 8/8-2015 35,5 (16) 19,0 (8) 12,6 (6) 6,3 (3) 1,5 (0) 2,4 (1) 3,9 (2) 5,4 (2) 11,5 (5) 2,0 (0)
InFact / Nordlys 13/6-2015 36,7 (16) 18,1 (8) 10,6 (5) 7,0 (3) 1,9 (1) 3,4 (2) 3,3 (1) 5,2 (0) 10,6 (5) 3,1 (2)
Norfakta / iTromsø / NRK 5/6-2015 35,5 (15) 20,8 (9) 11,8 (5) 6,7 (3) 1,8 (1) 2,9 (1) 4,0 (2) 4,9 (0) 10,6 (5) 0,3 (2)
InFact / Nordlys 5/3-2015 40,9 (18) 16,6 (7) 12,1 (5) 7,3 (3) 2,1 (1) 2,4 (1) 3,9 (2) 4,7 (0) 8,6 (4) 1,3 (2)
Norfakta / iTromsø 5/2-2015 39,6 (18) 23,7 (10) 9,2 (4) 7,7 (3) 1,9 (1) 2,9 (1) 4,0 (2) 2,8 (0) 7,8 (3) 0,5 (1)
InFact / Nordlys 25/1-2015 40,3 (18) 18,6 (8) 10,1 (4) 8,4 (4) 1,6 (0) 2,4 (1) 5,4 (2) 3,6 (0) 8,8 (4) 0,7 (2)
InFact / Nordlys 23/1-2015 42,1 (18) 24,3 (11) 9,3 (4) 6,5 (3) 0,9 (0) 2,3 (1) 3,5 (2) 2,8 (0) 7,5 (3) 0,7 (1)
InFact / Nordlys 7/11-2014 33,7 (14) 26,9 (11) 12,3 (5) 6,5 (3) 2,2 (1) 1,7 (1) 3,9 (2) 4,8 (0) 6,3 (3) 1,7 (3)
Norfakta / iTromsø 16/9-2014 30,6 (13) 34,9 (15) 10,5 (5) 5,7 (3) 1,6 (1) 2,7 (1) 5,1 (2) 2,7 (0) 5,4 (2) 0,5 (1)
InFact / Nordlys 11/9-2014 31,0 (13) 26,8 (12) 12,8 (6) 8,2 (4) 1,2 (0) 3,3 (1) 3,5 (2) 4,5 (0) 7,6 (3) 1,2 (2)
InFact / Nordlys 29/4-2013 25,6 (11) 31,9 (14) 15,4 (7) 6,7 (3) 1,2 (0) 3,0 (1) 4,3 (2) 1,6 (0) 8,3 (4) 2,0 (1)
InFact / Nordlys 22/3-2013 26,6 (11) 30,7 (13) 13,0 (6) 4,5 (2) 4,3 (2) 5,0 (2) 4,8 (2) 3,9 (0) 5,5 (2) 1,8 (3)
InFact / Nordlys 31/1-2013 27,5 (12) 35,0 (15) 11,0 (5) 9,6 (4) 1,6 (1) 3,7 (2) 2,5 (1) 1,1 (0) 7,1 (3) 0,9 (0)
InFact / Nordlys 21/9-2012 25,3 (11) 40,0 (17) 9,3 (4) 6,5 (3) 1,6 (0) 3,8 (2) 3,8 (2) 0,0 (0) 7,9 (3) 1,8 (1)
InFact / Nordlys 7/6-2012 26,9 (12) 38,2 (16) 11,6 (5) 4,5 (2) 2,8 (1) 2,0 (1) 3,0 (1) 0,0 (0) 9,3 (4) 1,8 (1)
Sentio / Nordlys 23/3-2012 29,2 (13) 34,2 (15) 12,6 (5) 5,0 (2) 3,9 (2) 4,8 (2) 2,3 (1) 0,0 (0) 6,4 (3) 1,7 (0)
InFact / NRK 9/3-2012 28,1 (12) 35,1 (15) 8,5 (4) 6,5 (3) 2,4 (1) 3,6 (1) 3,9 (2) 0,0 (0) 9,7 (4) 2,2 (1)
InFact / Nordlys 24/12-2011 28,8 (12) 34,7 (15) 11,7 (5) 6,7 (3) 1,9 (1) 1,7 (1) 2,7 (1) 0,0 (0) 9,4 (4) 2,3 (1)
InFact / Nordlys 10/9-2011 27,7 (12) 29,8 (13) 15,6 (7) 7,7 (3) 2,1 (1) 2,9 (1) 4,8 (2) 0,0 (0) 6,7 (3) 2,7 (1)
Norfakta / iTromsø 5/9-2011 34,0 (15) 27,5 (12) 16,4 (7) 5,2 (2) 2,4 (1) 3,0 (1) 1,8 (1) 0,0 (0) 6,3 (3) 3,5 (1)
InFact / VG 5/9-2011 32,0 (14) 26,7 (12) 18,4 (8) 5,7 (2) 2,3 (1) 3,2 (1) 2,5 (1) 0,0 (0) 7,1 (3) 2,1 (1)
InFact / Nordlys 3/9-2011 31,0 (14) 23,8 (10) 19,3 (8) 5,4 (2) 2,8 (1) 3,5 (2) 3,7 (2) 0,0 (0) 8,0 (3) 2,4 (1)
InFact / Nordlys 10/8-2011 34,2 (15) 25,5 (11) 18,5 (8) 5,9 (3) 3,2 (1) 2,3 (1) 2,1 (1) 0,0 (0) 5,7 (3) 2,5 (0)
InFact / Nordlys 14/7-2011 21,3 (9) 36,2 (16) 18,0 (8) 8,4 (4) 1,3 (0) 2,3 (1) 3,3 (1) 0,0 (0) 7,3 (3) 2,0 (0)
Sentio / NRK 29/6-2011 30,6 (14) 25,5 (11) 19,0 (8) 7,0 (3) 2,5 (1) 2,3 (1) 5,7 (3) 0,0 (0) 5,4 (2) 2,0 (0)
InFact / Nordlys 13/5-2011 25,8 (11) 27,6 (11) 20,8 (9) 7,7 (3) 3,8 (2) 2,3 (1) 3,8 (2) 0,0 (0) 6,5 (3) 2,2 (1)
InFact / Nordlys 26/1-2011 25,5 (11) 29,6 (13) 19,4 (8) 10,6 (4) 1,9 (1) 3,6 (2) 3,2 (1) 0,0 (0) 4,3 (2) 1,9 (1)
InFact / Nordlys 24/9-2010 22,6 (10) 24,5 (11) 25,8 (11) 9,5 (4) 2,9 (1) 3,6 (2) 4,4 (2) 0,0 (0) 5,2 (2) 1,5 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 29,8 20,3 10,8 7,9 2,2 3,1 4,9 4,4 14,4 2,1
2011 26,4 36,0 13,0 5,7 2,4 3,1 3,8 1,8 7,2 0,6
2007 39,5 11,7 20,9 7,3 3,1 3,7 4,2 0,7 7,9 0,9
2003 28,6 12,5 18,4 22,3 2,7 3,7 3,4 0,0 2,6 5,9
1999 38,1 18,3 11,0 12,1 3,8 6,3 3,8 0,6 3,7 2,3
1995 29,1 21,4 7,0 11,3 6,6 5,9 3,9 1,7 6,5 6,6
1991 24,5 34,6 3,2 19,2 6,6 5,2 2,9 0,0 3,7 0,0
1987 31,4 34,4 8,1 8,8 1,6 5,3 3,6 0,0 6,2 0,6
1983 34,5 31,6 4,9 8,5 2,6 6,6 4,6 0,0 5,6 1,2
1979 30,7 33,0 2,2 7,3 5,2 8,3 6,9 0,0 4,1 2,3
1975 35,4 20,6 1,4 8,9 8,5 11,3 7,3 0,0 2,1 4,5
1971 43,4 14,1 0,0 7,3 8,3 5,6 16,9 0,0 0,0 4,4
1967 51,6 14,5 0,0 5,7 3,1 3,7 18,8 0,0 0,0 2,7
1963 50,2 16,7 0,0 3,5 2,0 5,1 20,0 0,0 0,0 2,5
1959 47,9 18,1 0,0 0,0 0,0 5,1 23,4 0,0 0,0 5,5
1955 43,8 14,3 0,0 0,0 0,0 6,4 26,7 0,0 0,0 8,8
1951 44,7 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4 0,0 0,0 8,2
1947 41,8 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7 0,0 0,0 12,6
1945 45,1 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 0,0 0,0 16,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,0 20,6 10,3 8,2 4,3 3,5 4,8 5,2 9,8 1,2
2011 28,9 31,5 12,5 7,0 3,8 3,3 4,0 2,1 5,1 1,7
2007 36,5 12,0 19,2 9,5 5,2 4,2 4,1 1,2 5,8 2,2
2003 25,0 12,3 16,4 19,4 8,6 5,9 2,9 1,0 3,1 5,4
1999 31,9 16,4 10,8 13,0 9,5 6,8 3,7 0,8 4,4 2,5
1995 32,9 17,3 7,2 9,6 7,3 5,6 4,1 1,5 8,8 5,7
1991 32,3 26,6 3,8 18,7 7,1 5,3 3,3 0,0 2,7 0,2
1987 33,3 30,7 8,7 9,1 1,8 5,5 4,0 0,0 5,8 1,1
1983 34,9 30,6 5,1 8,3 2,8 6,6 4,0 0,0 6,4 1,2
1979 30,9 33,1 2,3 7,3 4,9 8,0 6,9 0,0 4,2 2,5
1975 35,9 20,7 1,5 9,1 8,2 11,4 6,4 0,0 2,0 4,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 23,0 22,3 15,9 14,8 8,6 2,4 4,1 3,9 3,4 1,6
2013 30,5 24,2 16,1 9,5 2,9 3,7 5,3 3,3 2,9 1,6
2009 36,5 14,6 22,7 10,2 5,3 3,4 3,3 0,4 2,5 1,1
2005 32,6 10,4 22,3 12,6 4,2 4,3 3,8 0,2 1,9 7,8
2001 21,6 17,2 13,2 19,5 3,5 10,4 3,1 0,2 1,3 10,2
1997 34,5 12,7 12,9 9,8 7,2 12,9 3,7 0,4 5,5 0,4
1993 35,3 14,6 4,9 15,7 16,8 5,7 3,9 0,0 2,5 0,7
1989 33,3 21,9 12,1 18,7 2,0 6,0 3,3 0,5 0,0 2,1
1985 42,9 30,8 2,8 9,2 3,1 5,6 2,9 0,0 2,0 0,7
1981 35,5 34,3 3,5 7,8 3,4 6,8 4,3 0,0 3,5 1,0
1977 41,1 25,5 2,1 6,6 5,1 10,9 3,4 0,0 2,3 3,0
1973 32,6 16,0 6,7 17,6 0,0 9,0 0,0 0,0 1,1 17,0
1969 53,3 14,6 0,0 4,3 0,0 0,0 18,7 0,0 0,0 9,0
1965 44,9 17,4 0,0 6,6 6,7 0,0 22,5 0,0 0,0 1,9
1961 49,0 19,1 0,0 0,0 0,8 4,7 22,8 0,0 0,0 3,7
1957 49,9 16,1 0,0 0,0 0,2 6,5 22,8 0,0 0,0 4,5
1953 46,9 12,4 0,0 0,0 0,0 6,1 27,8 0,0 0,0 6,8
1949 48,1 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 30,3 0,0 0,0 8,4
1945 42,3 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4 0,0 0,0 15,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 29.3 19.1 11 7.5 1.6 2.4 4.3 5.4 17.7 1.6
Valgting 30,0 20,8 10,7 8,1 2,4 3,4 5,1 4,1 13,2 2,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned