Poll of polls

Venstre – mobiliseringspartiet i 2017

Publisert 29. desember 2018. Sist endret 29. desember 2018.

1) Etter at Venstre ble splittet på Røros i 1972, har det vært tolv stortingsvalg. Venstre har vært over fire pst i fire av disse tolv (1997, 2005, 2013, 2017).

2) Trine Skei Grande har vært partileder i to av de fire stortingsvalgene Venstre har hatt over sperregrensen etter partisplittelsen (2013 og 2017).

3) Venstre var på sitt laveste i forrige stortingsperiode i mai 2017 med et snitt på 3,2.

4) Venstres magiske tall var da 0,76 – som var forholdstallet mellom sperregrensen (4,0) og partiets resultat i 2013 (5,23). Enhver måling med forholdstall 0,76 eller bedre ville da gi et positivt bidrag i partiets mobilisering for å komme over sperregrensen.

5) Etter det sannsynlige bunnpunktet i mai 2017, så vi i flommen av fylkesmålinger hvordan Venstre – sakte, men gradvis – fikk målinger som kom nærmere et forholdstall mellom 2017 og 2013 på 0,76. Trine Skei Grandes parti nærmet seg da sperregrensen – promille for promille.

6) Respons hadde på forsommeren 2017 mange fylkesmålinger, og 30. juni 2017 hadde Venstre 4,02 på en poll of polls basert på målinger fra Respons i fjorten fylker publisert fra 23. mai til 30. juni.

7) Få dager senere – 2. juli 2017 – la vi ut en beregning basert på målinger i alle nitten fylker med Venstre på 4,01. Hovedtyngden i målingene i denne beregningen var fra Respons. Avstanden til sperregrensen var 247 stemmer (!).

8) To dager deretter – 4. juli 2017 – var Venstre (marginalt) over sperregrensen basert på sist publiserte måling i hvert fylke – uansett byrå.

9) Det er selvsagt umulig å anslå et partis oppslutning presist ved hjelp av målinger, men poenget her er at Venstre klatret fra et tilsynelatende håpløst utgangspunkt i mai 2017 – til et nivå primo juli samme år som ga en realistisk forventning om at partiet kunne få sitt fjerde valg over sperregrensen etter splittelsen på Røros.

10) Spenningen fortsatte for Venstre i august med fylkesmålinger som antydet høy tre eller lav fire. Fra primo september kom partiet gradvis på tryggere grunn da stadig flere fylkesmålinger pekte mot fire pluss – og et forholdstall bedre enn det nevnte på 0,76. Vår avsluttende beregning av Venstres nivå basert på fylkesmålinger vektet mot 2013 (den 10. september) plasserte Venstre på 4,1 – som viste seg å være nær partiets andel av forhåndsstemmene som også ble 4,1 (Venstre fikk 4,5 på valgtinget).

11) Venstres mobilisering i 2017 kan settes i relieff til partiets situasjon i dag. I fjor løftet partiet seg på hundre dager fra et lavere nivå enn snittet på stortingsmålingene i desember 2018. I skrivende stund er det nesten tusen dager til stortingsvalget 2021.

12) Tabellene har som forutsetning samme antall godkjente stemmer i kommunene og fylkene som i 2015, med stemmetall i 2015 og stemmetallet neste år hvis sist publiserte måling blir resultatet. Landstendensen bygger på vår rendyrkete prosentmetode. Vi minner om feilkildene ved både målingene og beregningsmåten.

13) Vi takker Jon Aabye for beregningene. Tabellene er utarbeidet før målingene i Kristiansund og Lillestrøm i romjulen, men disse fører bare til marginale forskjeller for Venstre.

14) For Oslo bygger tabellene på sist publiserte måling (Rsp/VG i sept) som er Venstres sterkeste i hovedstaden i år. Skulle Venstre bli målt til andre nivåer i Oslo, vil det virke inn på landstendensen.

15) Vi legger også ut en tabell som viser Rogalands andel av Venstres nasjonale stemmetall. Venstre har tunge tradisjoner i Rogaland. Skal Venstre (lang)varig over sperregrensen, kan oljefylket i sørvest bli en nøkkel.

Venstre – kommunevalget

K-2015: 5,5. Målinger i 35 kommuner publisert 15 feb -- 19 des med 1.099.617 stemmer i k-2015 = 46% av 2.392.381 stemmer.

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Austevoll 42 51 6,7 Norfakta/Marst 15.feb
Nye Larvik 917 419 2,5 InFact/ØP 22.mar
Rana 286 291 5,6 InFact/RB 15.mai
Kvinnherad 175 114 3,6 Norfakta/Kvinnher 04.jun
Lillesand 469 311 3,7 InFact/Lilles.p 19.jun
Birkenes 94 39 2,3 InFact/Lilles.p 19.jun
Oslo 21986 25313 6,3 Respons/VG 07.sep
Bodø 721 977 7,5 InFact/AN 08.sep
Nye Sandnes 925 868 5,2 Respons/Stvgr Aften 10.sep
Nye Stavanger 5280 2156 2,2 Respons/Stvgr Aften 10.sep
Nye Kristiansand 2290 1551 3,7 Respons/Fævn 10.sep
Nye Narvik 156 128 4,5 InFact/Fremover 12.sep
Oppdal 520 361 3,8 Norfakta/Opp 20.sep
Nye Lillestrøm 1407 805 3,2 InFact/RB 21.sep
Nye Tønsberg 1119 632 3,1 InFact/TB 02.okt
Færder 931 564 3,3 InFact/TB 02.okt
Ullensaker 523 337 3,6 Norstat/Frp 04.okt
Fredrikstad 1023 827 4,5 Sentio/Ap 09.okt
Tromsø 1644 1067 3,6 InFact/Nordlys 17.okt
Lillehammer 901 395 2,4 Markedsinfo/GD 19.okt
Sarpsborg 372 154 2,3 Sentio/Ap 20.okt
Nordre Follo 1704 1501 4,9 Sentio/ØB 23.okt
Trondheim 4765 3402 3,9 Respons/Adressa 20.nov
Lier 624 311 2,7 Sentio/Lierp. 21.nov
Nye Drammen 1313 795 3,3 Sentio/DT 22.nov
Øvre Eiker 121 53 2,4 Sentio/DT/Eikerbl/Bgdp. 02.des
Gran 141 131 5,1 Sentio/Hadel. 02.des
Ringsaker 464 145 1,7 Sentio/HA 03.des
Lunner 144 126 4,8 Sentio/Hadel. 04.des
Løten 104 140 7,4 Sentio/HA 05.des
Stange 409 309 4,2 Sentio/HA 06.des
Hamar 976 863 4,9 Sentio/HA 06.des
Risør 534 201 2,1 Sentio/AAB 06.des
Jevnaker 0 26 Sentio/Hadel. 16.des
Bergen 7188 5234 4,0 Respons/BT 19.des
Godkjente stemmer 60268 50597 4,63

Venstre – fylkestingsvalget

F-2015: 5,0. Målinger i 9 fylker publisert 14 aug -- 27 nov med 1.868.742 stemmer i F-2015 = 85% av 2.208.202 stemmer.

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Vestland 14012 8724 3,1 Respons/Høyre 14.aug
Finnmark 2009 666 1,6 InFact/iFinnmark 25.aug
Oslo 21986 25313 5,7 Respons/VG 07.sep
Rogaland 8388 5371 3,2 Respons/Stvgr Aften 10.sep
Viken 23016 15843 3,4 Sentio/Høyre 13.sep
Agder 5584 3550 3,2 Respons/Fævn 14.nov
Innlandet 6100 2462 2,0 Markedsinfo/GD 16.nov
Trøndelag 8494 5767 3,4 Respons/Adressa 21.nov
Møre og Romsdal 5900 1880 1,6 Respons/Smp/RB 27.nov
Godkjente stemmer 95489 69576 3,61

Rogalands andel av Venstres nasjonale stemmetall

%
S-1985 12,1
F-1987 15,3
S-1989 12,3
F-1991 9,1
S-1993 10,1
F-1995 9,2
S-1997 10,1
F-1999 9,0
S-2001 10,1
F-2003 8,7
S-2005 9,8
F-2007 8,3
S-2009 9,7
F-2011 7,1
S-2013 7,3
F-2015 7,7
S-2017 6,9

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V