Poll of polls

Er Venstre på sperregrensen?

Publisert 30. juni 2017. Sist endret 30. juni 2017.

1) Respons har målt fjorten fylker, publisert 23. mai – 30. juni.

2) Våre forutsetninger for å beregne et nasjonalt «resultat» er at (a) fylkene leverer samme antall godkjente stemmer som i 2013, (b) partienes resultat i disse fjorten fylkene svarer til målingene fra Respons, og (c) de relative endringene i summen av disse fjorten fylkene gjør seg også gjeldende i summen av de fem fylkene som Respons ikke har målt.

2) Tabellen:

(i) Kolonnen «S-2013» angir summen av partienes stemmer i stv 2013 i disse fjorten fylkene.

(ii) Kolonnen «S-2017» angir summen av partienes stemmer i 2017 i disse fjorten fylkene, gitt de nevnte forutsetninger.

3) Arbeiderpartiet noteres på disse premissene til 30,5 – som er nær landsmålingen fra Norstat for Vårt Land den 29. juni på 30,6. Nivåene for de øvrige partiene er også i hovedsak gjenkjennelige.

4) Unntaket er Venstre med 4,02:

(i) Beregningen: (90336 : 117.536) x 148.275 = 113.961.

(ii) 90.336 stemmer er Venstres stemmetall i de fjorten fylkene i 2017 med nevnte forutsetninger. 117.536 var Venstres stemmetall i disse fylkene i stv 2013. Når kvotienten i parentesen multipliseres med Venstres nasjonale stemmetall i 2013 på 148.275, får vi et beregnet «stemmetall» i 2017 på 113.961.

(iii) Sperregrensen i 2013 gikk på 113.442 stemmer. Beregningen gir Venstre en avstand til sperregrensen på 519 (!) stemmer og et «landsresultat» på 4,018.

5) Dette er slik alle beregninger på våre nettsider skjer når to eller flere lokale målinger i fylker eller kommuner regnes om til nasjonal tendens. Vi pretenderer ikke at dette er «riktig». Fasiten kommer valgnatten. Det eneste vi innestår for, er forutsetningene og beregningsmåten.

6) Vi minner om feilkildene ved målingene og beregningsmåten.

7) Vi bruker en rendyrket prosentmetode. Det finnes en rekke alternative måter for beregning av nasjonale tendenser på bakgrunn av lokale målinger, og vi får stadig spennende henvendelser fra lesere som bruker andre beregninger.

8) Ser vi på alle fylkesmålingene som i år er vektet mot 2013 uansett byrå, og legger sist publiserte måling i hvert fylke inn, får vi dette «landsresultatet»: Ap 31,60 – H 23,68 – Frp 13,72 – KrF 4,60 – Sp 11,46 – V 3,93 – SV 4,34 – MDG 2,69 – R 2,16. Denne beregningen har en lengre tidsperiode, fra 9. februar (Telemark eldst), og omfatter atten fylker. Buskerud er ennå ikke målt med vekting mot 2013. Venstre er nær sperregrensen med 3,93.

9) Denne beregningen gir 45,92 til Nydalen (80 mnd) og 47,40 til Stoltenberg II (87 mnd) og ett til MDG og Rødt. Settes Venstre til fire blank, blir det 87 vs 82 i favør opposisjonen.

10) Venstres snitt på de tre siste landsmålingene er 3,67 (Sentio/DN, Ipsos/Dgbl, Norstat/VL).

11) Vi takker Jon Aabye for beregningene.

Respons mai/juni 2017

Målinger i fjorten fylker av Respons, publisert 23.mai–30.juni med 2.129.311 stemmer i stv 2013 = 75% av 2.836.029 stemmer. S- og N-Trøndelag, Møre og R, Akershus, Vestfold, Finnmark, Troms, Nordland, Oslo, V- og A-Agder, Hedmark, Oppland, Hordaland.

S-2013 % S-2017 % Nasjonalt Mnd
Ap 664679 31,2 656809 30,8 30,47 54
H 571609 26,8 513048 24,1 24,06 43
Frp 334651 15,7 293269 13,8 14,33 26
KrF 107637 5,1 90605 4,3 4,71 8
Sp 110242 5,2 232291 10,9 11,55 21
V 117536 5,5 90336 4,2 4,02 7
SV 95083 4,5 100642 4,7 4,33 8
MDG 64224 3,0 63404 3,0 2,75 1
R 26367 1,2 50556 2,4 2,09 1
Andre 37283 1,8 38351 1,8
Frp+H+KrF+V 47,12 84
Ap+Sp+SV 46,35 83
SUM 2129311 2129311

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V