Poll of polls

VG: R+SV henter 56.000 fra Ap

Publisert 5. desember 2018. Sist endret 5. desember 2018.

Fakta om målingen
Respons for VG.
OEEV
Ap26,0-2,4-0,3
H25,7-0,85,3
Frp13,50,71,9
SV8,82,81,2
Sp10,50,2-3,0
KrF4,1-0,10,3
V3,4-0,7-1,2
MDG2,4-0,5-1,5
R3,90,0-0,8
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – Respons for VG – publisert 5. desember 2018.

Vi retter en hjertelig takk til nyhetssjef Grøttum i VG for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Målingen har flertall for Ap+Sp+SV+Rødt med 85 mandater. Alle fire partier må til for å oppnå 85. Tas MDG med, blir det 86. Sum Frp+H+KrF+V får 83.

2) Venstre fikk 3,4. Settes Venstre til fire blank og de øvrige uendret, blir det 84 mnd (og mindretall) til Frp+H+KrF+V.

3) Rødt fikk 3,9. Settes både Venstre og Rødt til fire blank, blir det 83 og mindretall til Frp+H+KrF+V.

4) Lojalitet desember (lojalitet Respons/VG i november i parentes):

R 84 (77)

SV 83 (67)

Ap 77 (76)

Sp 79 (71)

V 48 (48)

KrF 63 (65)

H 78 (79)

Frp 71 (70)

MDG 47 (58)

5) Arbeiderpartiet vs Rødt og SV:

(i) Desember: SV henter 38.000, leverer null tilbake. Rødt henter 22.000, leverer 4.000 tilbake. Netto pluss 38.000 for SV og 18.000 for Rødt, sum 56.000. At SV ikke leverer en eneste respondent til Ap, er en sjeldenhet. SV har i denne undersøkelsen også høy lojalitet.

(ii) November: SV hentet 20.000, leverte 29.000 tilbake. Rødt hentet 29.000, leverte 4.000 tilbake. Netto minus 9.000 for SV og pluss 25.000 for Rødt.

(iii) VGs målinger i november og desember viser viktigheten for både Rødt og SV å lykkes i utvekslingen mot Støres parti.

6) Arbeiderpartiet vs Høyre:

(i) Desember: Ap henter 16.000, leverer 26.000 tilbake. Netto pluss 10.000 for H.

(ii) November: Ap hentet 19.000, leverte 12.000 tilbake. Netto pluss 7.000 for Ap.

(iii): I Norstats måling for NRK ultimo november hadde Ap netto pluss 39.000 mot Høyre (Ap hentet hos NRK 51.000, leverte 12.000 tilbake).

7) Senterpartiet vs Fremskrittspartiet: Sp-leder Vedum er på jakt etter Frp-velgerne, men verken i november eller desember har dette gitt seg utslag hos Respons for VG. I desember leverer Frp to respondenter til Sp, og får en tilbake. I november leverte Frp en respondent til Sp, og fikk en tilbake. Gitt Respons/VG, er disse partiene nær et nullforhold.

8) Venstre:

(i) Venstre leverte i desember ni respondenter til Høyre, og fikk to tilbake. Brutto overgang fra V til H er 18.000, netto 12.000.

(i) I november leverte Venstre ti respondenter til Høyre, og fikk tre tilbake. Brutto lekkasje fra V til H var 22.000, netto 12.000.

(iii) Lekkasjen fra Venstre til Høyre er – trolig – velgere som Venstre kan mobilisere i en stortingsvalgkamp. Stanser Venstre overgangene til Høyre (som partiet lyktes med i fjor), er Trine Skei Grande og hennes partifeller rundt eller over sperregrensen.

(iv) Lekkasjen til Ap var i desember på fem respondenter. Ap leverte en tilbake. Brutto lekkasje 10.000, netto 6.000. Lekkasjen til Ap var i november på syv respondenter. Ap leverte en tilbake. Brutto lekkasje 16.000, netto 12.000.

9) Andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2017 (november i parentes):

SV 14,6 (1,6)

Ap 20,2 (31,2)

KrF 10,5 (0)

H 22,4 (28,1)

Frp 12,1 (9,1)

De øvrige partiene var her ensifret hos Respons/VG i desember. Disse tallene viser at dette er en gruppe der nivåene svinger. Hos Norstat for NRK ultimo november var andelene av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2017: SV 7,3 – Ap 27,3 – KrF 6,8 – H 22,0 – Frp 14,6.

9) Uvektete råtall (november i parentes):

R 5,2 (5,4)

SV 10,4 (7,5)

Ap 22,3 (26,3)

Sp 9,7 (9,8)

V 5,0 (5,4)

KrF 5,6 (4,3)

H 27,3 (27,7)

Frp 10,8 (9,4)

MDG 3,0 (3,5)

10) Arbeiderpartiet har hatt et råtallsproblem, fordi det ofte er funnet færre Ap-velgere enn andelen på 27,4 i 2017. Dette fenomenet synes å forekomme mer sjelden i andre halvår enn i første, men det er (ennå) ikke borte. Av respondentene hos Respons/VG i desember som opplyste om stemmegivning i 2017, svarte 22,2 pst at de stemte Ap (188 av 847 respondenter). I november var det 23,8 pst (198/832). Ap vektes derfor som regel opp.

11) For Høyre er det motsatt. Respons finner ofte flere høyrevelgere enn stemmeandelen i fjor på 25,0 pst – i desember 27,0 (229/847) – i november 26,9 (224/832). Høyre vektes derfor som regel ned.

12) Vi minner om den særlige usikkerheten ved bakgrunnstall.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap