Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,0 27,4 -1,4 48 49 -1 48 48
Høyre 25,7 25,0 0,7 48 45 3 47 48
Frp 13,5 15,2 -1,7 25 27 -2 25 25
SV 8,8 6,0 2,8 16 11 5 16 16
Sp 10,5 10,3 0,2 19 19 0 20 19
KrF 4,1 4,2 -0,1 8 8 0 8 8
Venstre 3,4 4,4 -1,0 2 8 -6 2 1
MDG 2,4 3,2 -0,8 1 1 0 1 1
Rødt 3,9 2,4 1,5 2 1 1 2 3
Andre 1,7 1,8 -0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2+1 1 1 0 1 0 0 0
Oslo 5 5 2 2+1 0 0 1 1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4+1 3 1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 2 2 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 2+1 2 1 1 2 0 0 0 0 0
Troms 1+1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Buskerud 0,585558 Mandat tildelt
2 SV Finnmark 0,516384 Mandat tildelt
3 SV Østfold 0,511578 Mandat tildelt
4 SV Hedmark 0,501806 Mandat tildelt
5 SV Oslo 0,488073 Mandat tildelt
6 KrF Møre og Romsdal 0,479685 Mandat tildelt
7 SV Møre og Romsdal 0,457095 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Oslo 0,444157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Ap Oslo 0,440827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Vestfold 0,434109 Mandat tildelt
11 Frp Akershus 0,428081 Mandat tildelt
12 H Rogaland 0,426261 Mandat tildelt
13 H Hordaland 0,425275 Mandat tildelt
14 SV Akershus 0,413054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Buskerud 0,410242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Nord-Trøndelag 0,408529 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Oppland 0,406396 Mandat tildelt
18 Ap Hedmark 0,405368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Finnmark 0,405013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Hordaland 0,402261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Oppland 0,399893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Rogaland 0,395882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Nordland 0,395757 Mandat tildelt
24 H Akershus 0,391484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Østfold 0,390718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Nordland 0,389935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Oslo 0,388095 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Hordaland 0,384984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Sør-Trøndelag 0,383296 Mandat tildelt
30 Sp Vestfold 0,382954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Troms 0,380477 Mandat tildelt
32 KrF Oslo 0,375788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Akershus 0,363697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Akershus 0,363662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Telemark 0,362146 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Hordaland 0,361647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Rogaland 0,355698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Møre og Romsdal 0,351653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Troms 0,351415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Østfold 0,348024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Oppland 0,343613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Telemark 0,343375 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Sør-Trøndelag 0,337862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Vest-Agder 0,333119 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Rogaland 0,331832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Nord-Trøndelag 0,331404 Mandat tildelt
47 H Nordland 0,331273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Østfold 0,331103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Vest-Agder 0,329701 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Sør-Trøndelag 0,325915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Akershus 0,325575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Rogaland 0,324971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Møre og Romsdal 0,324305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Vestfold 0,318730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Møre og Romsdal 0,316814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Buskerud 0,315244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Hedmark 0,314060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Vest-Agder 0,313655 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Sør-Trøndelag 0,311558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Sør-Trøndelag 0,311531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Hordaland 0,307759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Buskerud 0,306998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Oslo 0,305298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Nordland 0,303546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Telemark 0,303375 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Sogn og Fjordane 0,302099 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Vestfold 0,300083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Nord-Trøndelag 0,294575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Buskerud 0,292456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Aust-Agder 0,287468 Mandat tildelt
71 H Vest-Agder 0,286137 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Møre og Romsdal 0,277014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Nordland 0,272915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Hedmark 0,270757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Hordaland 0,270214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Troms 0,270012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Vestfold 0,265177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Sogn og Fjordane 0,263970 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Aust-Agder 0,263246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Nord-Trøndelag 0,259971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Oppland 0,258735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Troms 0,253999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Aust-Agder 0,253798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Vest-Agder 0,253545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Rogaland 0,249569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Østfold 0,249123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Troms 0,246440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Telemark 0,244803 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Telemark 0,243375 Mandat tildelt
90 Ap Aust-Agder 0,241741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Sør-Trøndelag 0,240649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Østfold 0,235261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Ap Sogn og Fjordane 0,233326 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Telemark 0,218100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Oppland 0,217585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Vestfold 0,216197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Finnmark 0,212976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Hedmark 0,208363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Vest-Agder 0,205653 Mandat tildelt
100 KrF Buskerud 0,204675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Sp Finnmark 0,201907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Nord-Trøndelag 0,201875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 H Finnmark 0,196938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Sogn og Fjordane 0,196276 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 H Sogn og Fjordane 0,191158 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Nordland 0,189879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Aust-Agder 0,173444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Frp Aust-Agder 0,153560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Troms 0,129186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Sogn og Fjordane 0,126601 Mandat tildelt