Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,0 27,4 -1,4 46 49 -3 46 46
Høyre 25,7 25,0 0,7 45 45 0 45 47
Frp 13,5 15,2 -1,7 24 27 -3 22 23
SV 8,8 6,0 2,8 14 11 3 14 14
Sp 10,5 10,3 0,2 18 19 -1 20 17
KrF 4,1 4,2 -0,1 7 8 -1 7 7
Venstre 4,0 4,4 -0,4 7 8 -1 7 7
MDG 2,4 3,2 -0,8 1 1 0 1 1
Rødt 4,0 2,4 1,6 7 1 6 7 7
Andre 1,7 1,8 -0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1 1 0 1 0 0+1 0
Oslo 5 5 2 2+1 0 0 1 1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 3 1 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5 2 2 1 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,598951 Mandat tildelt
2 SV Buskerud 0,585558 Mandat tildelt
3 R Hordaland 0,533897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 SV Finnmark 0,516384 Mandat tildelt
5 R Akershus 0,515565 Mandat tildelt
6 SV Østfold 0,511578 Mandat tildelt
7 SV Hedmark 0,501806 Mandat tildelt
8 SV Oslo 0,488073 Mandat tildelt
9 KrF Møre og Romsdal 0,479685 Mandat tildelt
10 V Oslo 0,462739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Møre og Romsdal 0,457095 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Sør-Trøndelag 0,439218 Mandat tildelt
13 SV Vestfold 0,434109 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Rogaland 0,419393 Mandat tildelt
15 SV Akershus 0,413054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Oppland 0,406396 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 R Nordland 0,383604 Mandat tildelt
18 R Oslo 0,375788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Oslo 0,375788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Akershus 0,363697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Telemark 0,362146 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Rogaland 0,355698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Sør-Trøndelag 0,337862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Sør-Trøndelag 0,334611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Østfold 0,331103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Akershus 0,316524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Vest-Agder 0,313655 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Hordaland 0,307759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Nord-Trøndelag 0,294575 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Aust-Agder 0,287468 Mandat tildelt
31 R Østfold 0,283646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Nordland 0,272915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Hordaland 0,270214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Buskerud 0,268898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Møre og Romsdal 0,253506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Rogaland 0,249569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 R Rogaland 0,248809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Troms 0,246440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Telemark 0,243375 Mandat tildelt
40 KrF Sør-Trøndelag 0,240649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Vestfold 0,216197 Mandat tildelt
42 V Vestfold 0,210880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Vest-Agder 0,205653 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Buskerud 0,204675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 R Buskerud 0,196706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Sogn og Fjordane 0,196276 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Nordland 0,190116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Nordland 0,189879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Troms 0,189689 Mandat tildelt
50 R Vestfold 0,185238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Østfold 0,176545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Telemark 0,174879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Aust-Agder 0,173444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Oppland 0,167336 Mandat tildelt
55 V Vest-Agder 0,165618 Mandat tildelt
56 R Møre og Romsdal 0,163470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Finnmark 0,154720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Oppland 0,140516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Troms 0,134347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Troms 0,129186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Hedmark 0,128015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Sogn og Fjordane 0,126601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Hedmark 0,126017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Oppland 0,123263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Telemark 0,122384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Vest-Agder 0,113120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Sogn og Fjordane 0,111875 Mandat tildelt
68 R Nord-Trøndelag 0,108547 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Nord-Trøndelag 0,105435 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Hedmark 0,105400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Finnmark 0,102701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Aust-Agder 0,089894 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Nord-Trøndelag 0,082073 Mandat tildelt