Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,0 27,4 -1,4 47 49 -2 46 46
Høyre 25,7 25,0 0,7 46 45 1 46 47
Frp 13,5 15,2 -1,7 24 27 -3 24 24
SV 8,8 6,0 2,8 16 11 5 16 16
Sp 10,5 10,3 0,2 19 19 0 20 18
KrF 4,1 4,2 -0,1 7 8 -1 7 7
Venstre 4,0 4,4 -0,4 7 8 -1 7 7
MDG 2,4 3,2 -0,8 1 1 0 1 1
Rødt 3,9 2,4 1,5 2 1 1 2 3
Andre 1,7 1,8 -0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1+1 1 0 1 0 0 0
Oslo 5 5 2 2+1 0 0 1 1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4+1 3 1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 2 1 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0+1 0 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,598951 Mandat tildelt
2 SV Buskerud 0,585558 Mandat tildelt
3 SV Finnmark 0,516384 Mandat tildelt
4 SV Østfold 0,511578 Mandat tildelt
5 SV Hedmark 0,501806 Mandat tildelt
6 SV Oslo 0,488073 Mandat tildelt
7 KrF Møre og Romsdal 0,479685 Mandat tildelt
8 V Oslo 0,462739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Møre og Romsdal 0,457095 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Oslo 0,444157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Oslo 0,440827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Vestfold 0,434109 Mandat tildelt
13 Frp Akershus 0,428081 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Rogaland 0,426261 Mandat tildelt
15 H Hordaland 0,425275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Rogaland 0,419393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Akershus 0,413054 Mandat tildelt
18 Frp Buskerud 0,410242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Nord-Trøndelag 0,408529 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Oppland 0,406396 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Hedmark 0,405368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Finnmark 0,405013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Hordaland 0,402261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Oppland 0,399893 Mandat tildelt
25 Ap Rogaland 0,395882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Nordland 0,395757 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Akershus 0,391484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Østfold 0,390718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Nordland 0,389935 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Oslo 0,388095 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Hordaland 0,384984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Sør-Trøndelag 0,383296 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Vestfold 0,382954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Troms 0,380477 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Oslo 0,375788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Akershus 0,363697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Akershus 0,363662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Telemark 0,362146 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Hordaland 0,361647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Rogaland 0,355698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Møre og Romsdal 0,351653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Troms 0,351415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Østfold 0,348024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Oppland 0,343613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Telemark 0,343375 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Sør-Trøndelag 0,337862 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Sør-Trøndelag 0,334611 Mandat tildelt
48 Ap Vest-Agder 0,333119 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Rogaland 0,331832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Nord-Trøndelag 0,331404 Mandat tildelt
51 H Nordland 0,331273 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Østfold 0,331103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Vest-Agder 0,329701 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Sør-Trøndelag 0,325915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Akershus 0,325575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Rogaland 0,324971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Møre og Romsdal 0,324305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Vestfold 0,318730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Møre og Romsdal 0,316814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Akershus 0,316524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Buskerud 0,315244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Hedmark 0,314060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Vest-Agder 0,313655 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Sør-Trøndelag 0,311558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Sør-Trøndelag 0,311531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Hordaland 0,307759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Buskerud 0,306998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Oslo 0,305298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Nordland 0,303546 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Telemark 0,303375 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Sogn og Fjordane 0,302099 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vestfold 0,300083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Nord-Trøndelag 0,294575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Buskerud 0,292456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Aust-Agder 0,287468 Mandat tildelt
76 H Vest-Agder 0,286137 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Møre og Romsdal 0,277014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Nordland 0,272915 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Hedmark 0,270757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Hordaland 0,270214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Troms 0,270012 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Buskerud 0,268898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Vestfold 0,265177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Sogn og Fjordane 0,263970 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Aust-Agder 0,263246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Nord-Trøndelag 0,259971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Oppland 0,258735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Troms 0,253999 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Aust-Agder 0,253798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Vest-Agder 0,253545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Møre og Romsdal 0,253506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Rogaland 0,249569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Østfold 0,249123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Troms 0,246440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Telemark 0,244803 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Telemark 0,243375 Mandat tildelt
97 Ap Aust-Agder 0,241741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Sør-Trøndelag 0,240649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Østfold 0,235261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Ap Sogn og Fjordane 0,233326 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Sp Telemark 0,218100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Oppland 0,217585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Vestfold 0,216197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Finnmark 0,212976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Vestfold 0,210880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Hedmark 0,208363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Vest-Agder 0,205653 Mandat tildelt
108 KrF Buskerud 0,204675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Sp Finnmark 0,201907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 H Nord-Trøndelag 0,201875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 H Finnmark 0,196938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Sogn og Fjordane 0,196276 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 H Sogn og Fjordane 0,191158 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Nordland 0,190116 Mandat tildelt
115 KrF Nordland 0,189879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 V Østfold 0,176545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 SV Aust-Agder 0,173444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 V Vest-Agder 0,165618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 V Finnmark 0,154720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 Frp Aust-Agder 0,153560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 V Oppland 0,140516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 V Troms 0,134347 Mandat tildelt
123 KrF Troms 0,129186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 V Hedmark 0,128015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 KrF Sogn og Fjordane 0,126601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 KrF Oppland 0,123263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 V Telemark 0,122384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 V Sogn og Fjordane 0,111875 Mandat tildelt