Poll of polls

Oslo: Ap lojalitet 60

Publisert 21. august 2017. Sist endret 21. august 2017.

Kommunevåpen
Oslo fylke
Folketall: 709 037
Fakta om målingen
Sentio for KK.
OEV
Ap26,73,7
H29,56,0
Frp8,32,3
SV9,6-3,7
Sp2,8-0,3
KrF3,51,7
V3,5-6,5
MDG7,7-0,8
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – Oslo – Sentio for Klassekampen – 800 spurte – opptatt 14–17 august.

Vi retter en hjertelig takk til nyhetssjef Kallset for Klassekampens åpenhet med å dele bakgrunnsmaterialet.

1) Rødt har størst pluss mot stv 2013 med 4,7 pp.

2) Rødt og MDG har størst pluss mot Sentios måling i Oslo i juni (for SV) med +1,7 for begge.

3) Mandatendringene mot 2013 er Ap minus ett, R pluss to, SV pluss ett, Venstre minus to. Frp, Høyre og MDG er uendret.

4) Arbeiderpartiet

(i) Lojaliteten er 60. Nær hver fjerde 2013-velger – 23 pst – har satt seg på gjerdet, og 17 pst vil stemme på andre partier.

(ii) Mobiliseringen av velgere som ikke stemte i 2013 er 31 pst av de aktiviserte.

(iii) Ap lekker netto knapt 11.000 til R+Sp+SV+MDG. I Oslo svarer 3.500 stemmer til ett prosentpoeng, forutsatt samme antall godkjente stemmer som i stv 2013.

(iv) Partiet har også netto lekkasje til både Frp og Høyre, samlet nesten 3.000. Det normale i denne stortingsperioden har vært pluss for Ap overfor begge regjeringspartiene. Ap er i pluss mot KrF og V.

5) Høyre

(i) Lojaliteten er 72, som er noe høyere enn den nasjonale. Nesten tyve pst har satt seg på gjerdet. Rundt ti pst av 2013-velgerne foretrekker andre partier.

(ii) Partiet er i pluss mot Ap og Venstre. Netto utveksling mot de øvrige er tresifret eller null.

6) Sosialistisk Venstreparti

(i) Lojaliteten er 61. Skal Oslo SV holde et så sterkt barometertall som 9,6 pst, bør lojaliteten helst opp.

(ii) Partiet henter ti pst av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013.

(iii) SV henter netto over to tusen fra Ap, men lekker netto nesten tre tusen til både Rødt og MDG.

6) Rødt

(i) Partiet vinner for første gang to distriktsmandater på en måling i hovedstaden.

(ii) Rødt henter netto fire tusen (!) 2013-velgere fra Arbeiderpartiet, nesten tre tusen fra SV, halvannet tusen fra MDG.

(iii) Lojaliteten er ikke uventet solid, hele 85.

(iv) Rødt henter formidable fjorten pst (!) av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013.

7) Miljøpartiet De Grønne

(i) Lojaliteten i Oslo, som er partiets kjerneområde, er iflg Sentio 47. Partiet er da avhengig av massiv henting for å komme til barometertall 7,7 som på denne målingen.

(ii) MDG har firesifrete pluss mot Ap, SV og V, men er i minus mot Rødt.

(iii) MDG henter ni pst av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013.

8) Venstre

(i) Hovedårsaken til barometertallet på 3,5 er lojalitet mot 2013 på 25.

(ii) Netto utveksling er i firesifrete minus mot Ap, H, SV og MDG.

9) Råtallsjustering

(i) Vi har på denne plass redegjort for Sentios "råtallsjustering", så langt vi med vår begrensete kunnskap om byråets praksis kjenner denne.

Fylke utjevning

(ii) I Sentios måling i Oslo har, så vidt vi kan se, byrået råtallsjustert ved et påslag for SV på 10.000 på stemmetallsgrunnlaget fra 2013 og et tilsvarende fradrag for Fremskrittspartiet.

(iii) Tas justeringen bort, får vi disse nivåene iht TV2s Terje Sørensen:

Ap 26,70

Frp 10,01

H 29,93

KrF 3,61

RV 7,71

Sp 2,71

SV 7,75

V 3,54

MDG 7,33

(iv) Så vidt vi forstår, vil disse nivåene være nærmere det som f.eks. Respons ville lagt til grunn, gitt samme matrise som Sentio i Oslo.

(v) Sammenlignet med Sentios barometertall, "vinner" KrF mandat uten justeringen, hårfint på bekostning av Rødts andre.

(vi) Faglig synes det å være en viss uenighet blant byråene om hensiktsmessigheten av en slik "råtallsjustering". Vi tar ikke stilling til et slikt faglig spørsmål.

(vii) Vårt anliggende i pollofpolls er etterprøvbarhet. Sentios matriser skal studeres inngående for å se hvordan justeringen teknisk er gjennomført. Sentios oppdragsgivere bør anmode byrået om (a) å gjøre tydeligere oppmerksom på hvorfor og hvordan justeringen foretas, og (b) innta råtallene i matrisen, slik at leserne kan se bakgrunnen for justeringen.

(viii) Vi vil anbefale at partier som skal kommentere Sentios målinger (a) krever utlevert matrise før kommentar avgis, (b) studerer om det trolig har vært en råtallsjustering og vurderer effektene av denne, og (c) kommenterer målingen etter at en slik undersøkelse har frembrakt et bredere bilde enn bare barometertallene.

(ix) Vår kunnskap om Sentios fremgangsmåte er begrenset. Det er bare Sentio som kan gi oppdragsgiverne og det øvrige publikum sikker kunnskap om det foretas justeringer i retning råtallene, og hvilke momenter som inngår i byråets skjønn i disse tilfellene. Vi vil her som ellers anbefale åpenhet.

Oslo fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 4 7 8 5 6 5 7 8 8 7 9 6
S2005 6 8 9 7 9 3 6 7 8 6 9 5
S2009 6 8 9 7 8 4 7 8 8 6 9 5
S2013 6 7 8 7 9 6 8 9 10 9 11 8
S2017 5 7 7 5 7 6 8 8 10 8 10 8
S2021 4 7 7 4 7 5 6 6 9 8 9 8
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / KK 34/17 5 7 7 5 5 6 8 8 8 6 8 6
Respons / Aftenp 25/17 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Sentio / SV 25/17 5 8 8 6 7 6 7 7 8 7 8 7
Respons / Aftenp 12/17 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Aftenp 51/16 7 8 8 7 9 5 7 7 9 7 9 7
Respons / Aftenp 39/16 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Aftenp 24/16 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Aftenp 11/16 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
InFact / Ap 7/14 7 8 8 7 9 5 7 7 9 7 9 7
Sentio / KK 36/13 5 7 7 5 6 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Aftenp 35/13 6 7 7 6 7 7 9 9 10 8 10 8
Respons / Aftenp 25/13 5 6 7 6 7 7 9 10 10 9 11 8
Sentio / KK 25/13 5 6 6 5 7 6 9 9 11 8 11 8
InFact / MDG 24/13 7 8 8 7 8 7 9 9 10 8 10 8
Sentio / KK 20/13 6 7 7 6 7 7 10 10 11 8 11 8
Respons / Aftenp. 14/13 6 7 7 6 7 8 10 10 11 9 11 9
Respons / Aftenp. 51/12 6 7 7 6 8 8 9 9 11 10 11 10
Respons / Aftenp. 38/12 6 7 7 6 8 8 9 9 11 10 11 10
Respons / Aftenp. 26/12 6 7 7 6 7 8 10 10 11 9 11 9
Respons / Aftenp. 13/12 6 7 7 6 7 7 8 8 9 8 9 8
Respons / Aftenp. 51/11 6 7 7 6 7 7 8 8 9 8 9 8
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Respons / Aftenp 12/17 Sentio / SV 25/17 Respons / Aftenp 25/17 Sentio / KK 34/17
Ap 33,5 33,0 23,0 nan nan 32,1 29,0 30,1 26,7
Høyre 43,3 42,4 23,5 nan nan 29,2 29,8 28,3 29,5
Frp 4,6 7,0 6,0 nan nan 10,4 6,7 11,6 8,3
SV 5,6 6,7 13,3 nan nan 6,2 8,1 7,1 9,6
Sp 0,8 0,7 3,1 nan nan 3,4 4,0 2,2 2,8
KrF 5,4 4,8 1,8 nan nan 2,7 3,0 2,2 3,5
Venstre 3,5 2,8 10,0 nan nan 5,4 6,9 6,0 3,5
MDG 0,0 0,0 8,5 nan nan 4,4 6,0 5,5 7,7
Rødt 1,8 1,7 8,3 nan nan 5,0 4,7 6,2 7,9
Andre 1,3 1,0 2,5 nan nan 1,2 1,8 0,8 0,5
R+SV+Ap+Sp 41,8 42,1 47,6 nan nan 46,7 45,8 45,6 47,0
Frp+H+KrF+V 56,9 56,9 41,4 nan nan 47,7 46,4 48,1 44,8
Sp+KrF+V 9,8 8,2 15,0 nan nan 11,5 13,9 10,4 9,8
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner