Poll of polls

Blir Venstre avgjørende?

Publisert 12. august 2017. Sist endret 12. august 2017.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp / BT / Adressa.
OEEV
Ap28,1-3,61,8
H24,80,74,4
Frp13,6-0,42,0
SV6,41,6-1,2
Sp10,10,3-3,4
KrF5,10,41,3
V3,60,1-1,0
MDG3,70,6-0,2
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1001 (gir vanlige feilmarginer).

Fire landsmålinger er publisert hittil i august, en vektet mot 2015 (InFact for VG), tre mot 2013 (Norfakta for Nationen og Klassekampen, Opinion for ANB og Respons for Aftenposten, Adresseavisen og Bergens Tidende).

1) Snittet i juni av disse fire målingene var for Stoltenberg II (Ap+Sp+SV) 47,4 mot Nydalen (Frp+H+KrF+V) 44,6. Forskjellen var 2,8 i favør førstnevnte.

2) Snittet i august av disse fire er Stoltenberg II 45,7 vs Nydalen 46,3. Svingen er 3,4 – fordelt på minus 1,7 for Stoltenberg II og pluss 1,7 for Nydalen.

3) Snittet i juni av disse fire målingene ga 78 mandater for Nydalen.

4) Hadde Venstre vært satt til fire blank i juni og de øvrige uendret, ville Nydalen fått 80 mandater. Venstre over sperren ville da ikke vært tilstrekkelig.

5) Snittet i august av disse fire målingene gir 81 mandater for Nydalen.

6) Gis Venstre på fire blank på snittet av disse fire målingene i august, og de øvrige uendret, vinner Nydalen et hårfint flertall med 85 mandater.

7) I juni var altså vilkårene for Nydalen-flertall (i) Økning i prosentpoeng for summen av de fire partiene, og (ii) Venstre over sperregrensen. I august synes det så langt tilstrekkelig med forutsetning (ii), men med hårfin margin.

8) Underlagstall Respons for Aftenposten, Adresseavisen og Bergens Tidende er lagt ut i tabellene under. Vi takker de tre avisene for innsyn i bakgrunnsmaterialet.

9) Et trekk ved målingene fra Respons primo august (Buskerud for Høyre og landsmålingen for de tre avisene) er at Høyre i begge hadde marginalt sterkere råtall enn Arbeiderpartiet.

10) Årsaken var at av respondentene både i Buskerud og nasjonalt var det klart færre enn 31,8 (Buskerud) og 30,8 (nasjonalt) som opplyste at de stemte Ap i 2013.

11) Om dette er en tilfeldighet, eller om det er starten på et mønster med at byråene finner for få Ap-velgere fra 2013, vet vi mer om i neste uke. Fordi Respons fant "for få" Ap-velgere, ble partiet vektet solid opp både i Buskerud og nasjonalt.

Respons for Aftenposten og Adresseavisen / Bergens Tidende – lojalitet

Alle bakgrunnstall er avrundet til nærmeste hele prosent. Merk særlige feilkilder ved bakgrunnstall.

jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 aug.I.17
R 87 81 77 78 74 92 67
SV 61 60 59 68 65 57 68
Ap 85 75 70 67 70 70 61
Sp 85 81 79 83 89 77 82
V 52 43 44 44 38 33 41
KrF 71 61 80 71 69 64 61
H 66 65 67 64 65 69 65
Frp 74 60 54 60 75 60 62
MDG 46 57 59 35 57 46 49

Respons for Aftenp og Adressa / BT – overganger

Mot stv 2013, stemmetall 2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – KrF 158.475 – Sp 155.357 – V 148.275 – SV 116.021 – MDG 79.152

jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 aug.I.17
Ap til H 11000 3000 27000 16000 46000 16000 45000
H til Ap 61000 43000 52000 65000 98000 45000 62000
H til Frp 37000 32000 34000 20000 43000 32000 27000
Frp til H 51000 52000 43000 51000 43000 31000 38000
Ap til Frp 7000 4000 11000 11000 10000 16000 7000
Frp til Ap 6000 51000 21000 16000 13000 14000 21000
H til V 17000 14000 6000 5000 7000 12000 8000
V til H 16000 11000 11000 8000 13000 8000 5000
Ap til V 4000 4000 12000 3000 10000 10000 4000
V til Ap 18000 20000 26000 22000 16000 29000 20000
SV til Ap 20000 13000 13000 19000 7000 6000 12000
Ap til SV 8000 24000 11000 22000 14000 17000 39000
SV til MDG 3000 2000 5000 2000 2000 9000 0
MDG til SV 3000 4000 0 3000 3000 8000 6000
Ap til MDG 7000 3000 12000 7000 9000 11000 23000
MDG til Ap 11000 18000 15000 17000 8000 4000 6000
H til MDG 3000 3000 2000 2000 0 0 0
MDG til H 0 0 0 3000 3000 0 10000
V til MDG 0 3000 3000 5000 7000 5000 9000
MDG til V 0 0 0 0 0 0 0
Ap til KrF 5000 3000 0 7000 4000 0 16000
KrF til Ap 0 3000 3000 6000 3000 3000 0
Ap til Sp 15000 16000 53000 66000 84000 46000 39000
Sp til Ap 5000 5000 3000 0 9000 22000 8000
H til KrF 7000 0 4000 3000 0 8000 4000
KrF til H 12000 8000 3000 0 9000 8000 11000
Frp til KrF 0 0 0 11000 6000 14000 6000
KrF til Frp 3000 10000 0 6000 10000 0 6000
H til Sp 16000 22000 35000 39000 20000 11000 24000
Sp til H 0 0 0 0 0 4000 0
Frp til Sp 0 24000 38000 21000 37000 23000 28000
Sp til Frp 2000 6000 0 0 0 6000 9000

Respons for Aftenp og Adressa / BT – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i stv 2013

Tabellen omfatter (i) aktiviserte hjemmesittere fra 2013, (ii) fra 2017 fire årskull førstegangsvelgere, (iii) andre som har fått stemmerett etter 2013.

jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 aug.I.17
SV 0 6 8 7 3 10 8
Ap 38 36 35 27 38 38 34
Sp 7 11 9 10 8 8 10
V 6 5 3 6 8 5 7
KrF 5 5 3 2 1 1 4
H 19 26 22 23 25 17 20
Frp 13 9 3 11 7 13 10
MDG 7 0 7 5 3 4 4

Respons for Aftenp og Adressa / BT – andel av 2013-velgerne som nå er "ikke sikker"

jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 aug.I.17
SV 15 14 13 6 15 8 10
Ap 7 17 14 17 9 14 16
Sp 8 10 12 18 3 2 7
V 24 29 15 20 24 29 18
KrF 13 23 12 14 15 19 17
H 14 19 14 17 12 16 17
Frp 14 12 21 16 2 19 11
MDG 13 11 17 29 7 25 15

Respons for Aftenp og Adressa / BT – Ap's netto bytteforhold mot Frp og H

Minus angir negativt bytteforhold for Ap.

Ap vs Frp Ap vs H
sep.15 30000 44000
okt.15 2000 57000
nov.15 2000 26000
des.15 8000 19000
jan.16 -6000 21000
feb.16 -10000 12000
mar.16 -1000 11000
apr.16 -12000 32000
mai.16 5000 24000
jun.16 13000 -2000
aug.16 16000 35000
sep.16 -1000 41000
okt.16 17000 54000
nov.16 17000 47000
des.16 42000 44000
jan.17 -1000 50000
feb.17 47000 40000
mar.17 10000 25000
apr.17 5000 49000
mai.17 3000 52000
jun.17 -2000 29000
aug.i.17 14000 17000

Respons for Aftenp og Adressa / BT – svarprosent

aug.I.17 76
jun.17 74
mai.17 78
apr.17 75
mar.17 75
feb.17 73
jan.17 78
des.16 79
nov.16 77
sep.16 81
aug.16 72
jun.16 79
mai.16 77
apr.16 78
mar.16 80
feb.16 78
jan.16 81

Respons for Aftenp og Adressa / BT – råtall

aug.I.17
R 3,2
SV 8,6
Ap 25,2
Sp 11,3
V 4,4
KrF 5,2
H 25,6
Frp 11,2
MDG 3,8

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V