Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,3 27,4 3,9 59 49 10 56 56
Høyre 23,3 25,0 -1,7 41 45 -4 42 43
Frp 13,2 15,2 -2,0 23 27 -4 24 23
SV 4,5 6,0 -1,5 8 11 -3 8 8
Sp 11,6 10,3 1,3 20 19 1 21 21
KrF 4,8 4,2 0,6 8 8 0 9 9
Venstre 4,0 4,4 -0,4 7 8 -1 7 7
MDG 3,4 3,2 0,2 2 1 1 1 1
Rødt 2,5 2,4 0,1 1 1 0 1 1
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 7 5 2 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 1 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,611203 Mandat tildelt
2 V Hordaland 0,598951 Mandat tildelt
3 H Finnmark 0,535712 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Frp Oppland 0,531889 Mandat tildelt
5 SV Sør-Trøndelag 0,518328 Mandat tildelt
6 KrF Møre og Romsdal 0,491362 Mandat tildelt
7 KrF Akershus 0,478963 Mandat tildelt
8 Frp Akershus 0,470888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Oslo 0,464414 Mandat tildelt
10 Sp Oslo 0,452562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Oslo 0,439071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Hordaland 0,425306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Oslo 0,425051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Vestfold 0,423089 Mandat tildelt
15 V Rogaland 0,419393 Mandat tildelt
16 SV Nordland 0,418692 Mandat tildelt
17 KrF Rogaland 0,416425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Østfold 0,405986 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Akershus 0,404637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Nord-Trøndelag 0,399449 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Akershus 0,399291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Oppland 0,396989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Hordaland 0,393319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Østfold 0,387613 Mandat tildelt
25 H Rogaland 0,386450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Hordaland 0,385558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Rogaland 0,382895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Nordland 0,381276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Troms 0,378061 Mandat tildelt
30 Sp Rogaland 0,366587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Nord-Trøndelag 0,366123 Mandat tildelt
32 Sp Vest-Agder 0,364222 Mandat tildelt
33 Sp Sør-Trøndelag 0,360057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Akershus 0,356089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Østfold 0,354225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Buskerud 0,350979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Buskerud 0,350108 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Sør-Trøndelag 0,347503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Møre og Romsdal 0,339943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vestfold 0,336576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Aust-Agder 0,336560 Mandat tildelt
42 Sp Nordland 0,335344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Sør-Trøndelag 0,334611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Sogn og Fjordane 0,333741 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Troms 0,318601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Rogaland 0,317745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Hordaland 0,316346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Oslo 0,315096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Telemark 0,311303 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Møre og Romsdal 0,307649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Sør-Trøndelag 0,304627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Nordland 0,300339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Hedmark 0,299127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Vestfold 0,293408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Oslo 0,293068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Telemark 0,284927 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Hedmark 0,284730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Buskerud 0,282704 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Sør-Trøndelag 0,281739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Troms 0,280608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Aust-Agder 0,280382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Møre og Romsdal 0,271049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Finnmark 0,264103 Mandat tildelt
64 Frp Troms 0,264009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Hordaland 0,262293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Buskerud 0,262030 Mandat tildelt
67 SV Østfold 0,261609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Østfold 0,259901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Oppland 0,259616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Vest-Agder 0,259423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Sogn og Fjordane 0,258128 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Hedmark 0,256609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Vestfold 0,253073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Vest-Agder 0,247899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Telemark 0,240949 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Vest-Agder 0,240751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Telemark 0,239366 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Aust-Agder 0,238653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Akershus 0,237630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Buskerud 0,235286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Finnmark 0,223050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Nordland 0,222304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Vestfold 0,221986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Møre og Romsdal 0,221818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Vestfold 0,210880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Buskerud 0,209689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Finnmark 0,208212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Møre og Romsdal 0,204528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Nordland 0,190116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Telemark 0,185202 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Nord-Trøndelag 0,183019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Østfold 0,176545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Sogn og Fjordane 0,173308 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Oppland 0,173180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Vest-Agder 0,165618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Vest-Agder 0,160368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Finnmark 0,154720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Troms 0,151257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Nord-Trøndelag 0,150629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Aust-Agder 0,150148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Sogn og Fjordane 0,148233 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Troms 0,134347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Hedmark 0,128015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Nord-Trøndelag 0,123441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Hedmark 0,123387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,122384 Mandat tildelt
107 KrF Oppland 0,120276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Oppland 0,117097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Sogn og Fjordane 0,111875 Mandat tildelt