Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,0 27,4 2,6 55 49 6 54 54
Høyre 24,6 25,0 -0,4 44 45 -1 45 45
Frp 13,1 15,2 -2,1 23 27 -4 24 24
SV 5,1 6,0 -0,9 9 11 -2 9 9
Sp 10,6 10,3 0,3 19 19 0 19 19
KrF 5,3 4,2 1,1 9 8 1 9 9
Venstre 4,0 4,4 -0,4 7 8 -1 7 7
MDG 3,4 3,2 0,2 2 1 1 1 1
Rødt 2,7 2,4 0,2 1 1 0 1 1
Andre 2,1 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 6 5 2 2 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 2 0+1 1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 2 1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,605680 Mandat tildelt
2 H Finnmark 0,566244 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,537421 Mandat tildelt
4 Frp Oppland 0,527051 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,523879 Mandat tildelt
6 KrF Oslo 0,507942 Mandat tildelt
7 SV Nordland 0,472656 Mandat tildelt
8 Frp Akershus 0,466605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Oslo 0,449311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Rogaland 0,440806 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Rogaland 0,432232 Mandat tildelt
12 SV Troms 0,426760 Mandat tildelt
13 KrF Østfold 0,423977 Mandat tildelt
14 H Akershus 0,422084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Rogaland 0,419393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Oslo 0,412761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Rogaland 0,408510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,407565 Mandat tildelt
19 Frp Nord-Trøndelag 0,395827 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Hordaland 0,389743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Hordaland 0,387914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Vestfold 0,385870 Mandat tildelt
23 Frp Nordland 0,377805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Østfold 0,374451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Buskerud 0,370100 Mandat tildelt
26 Sp Akershus 0,369067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Aust-Agder 0,368099 Mandat tildelt
28 H Sør-Trøndelag 0,367345 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Oppland 0,362089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Akershus 0,356089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Vestfold 0,355786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Buskerud 0,347784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Hordaland 0,346001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Troms 0,336774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Sør-Trøndelag 0,334611 Mandat tildelt
36 Sp Rogaland 0,334351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Nord-Trøndelag 0,333937 Mandat tildelt
38 Sp Vest-Agder 0,332227 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Telemark 0,329077 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Sør-Trøndelag 0,328390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Møre og Romsdal 0,325215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Nordland 0,317486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Oslo 0,312239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Telemark 0,311664 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Møre og Romsdal 0,310046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Sør-Trøndelag 0,308126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Nordland 0,305853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Sogn og Fjordane 0,304400 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sør-Trøndelag 0,301871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Hedmark 0,300982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Finnmark 0,298132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Oslo 0,297405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Hordaland 0,296101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Buskerud 0,295793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Østfold 0,295287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Oslo 0,293068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Vestfold 0,290750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Hedmark 0,289691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Vestfold 0,276828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Oppland 0,274424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vest-Agder 0,274231 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Rogaland 0,273276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Hedmark 0,272819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Møre og Romsdal 0,268591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Akershus 0,268251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Vest-Agder 0,263335 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Troms 0,261612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Buskerud 0,257841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Troms 0,255939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Sogn og Fjordane 0,255762 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Aust-Agder 0,255697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Aust-Agder 0,252285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Vestfold 0,250629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Vest-Agder 0,245654 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Nordland 0,243132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Østfold 0,241373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Telemark 0,237198 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Østfold 0,237052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Buskerud 0,235286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Møre og Romsdal 0,230868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Buskerud 0,229322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Møre og Romsdal 0,221818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Telemark 0,219751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Vestfold 0,210880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Telemark 0,209050 Mandat tildelt
86 Frp Finnmark 0,206328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Finnmark 0,203449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Hordaland 0,199650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Oppland 0,195484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Sør-Trøndelag 0,195037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Nord-Trøndelag 0,193459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Nordland 0,190116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Sogn og Fjordane 0,183191 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Vest-Agder 0,181071 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Østfold 0,176545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Nord-Trøndelag 0,170063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Vest-Agder 0,165618 Mandat tildelt
98 KrF Troms 0,165422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Sogn og Fjordane 0,162090 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Finnmark 0,154720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Aust-Agder 0,148790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Nord-Trøndelag 0,135020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Hedmark 0,134958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Troms 0,134347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Oppland 0,131521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Hedmark 0,128015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Telemark 0,122384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Oppland 0,117097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Sogn og Fjordane 0,113275 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Sogn og Fjordane 0,111875 Mandat tildelt