Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,3 27,4 3,9 59 49 10 58 58
Høyre 23,3 25,0 -1,7 43 45 -2 43 43
Frp 13,2 15,2 -2,0 24 27 -3 25 25
SV 4,5 6,0 -1,5 8 11 -3 8 8
Sp 11,6 10,3 1,3 21 19 2 22 22
KrF 4,8 4,2 0,6 9 8 1 9 9
Venstre 3,3 4,4 -1,1 2 8 -6 2 2
MDG 3,4 3,2 0,2 2 1 1 1 1
Rødt 2,5 2,4 0,1 1 1 0 1 1
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 7 5 2 2 0 0+1 1 1 1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1 1+1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 1+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,611203 Mandat tildelt
2 H Finnmark 0,535712 Mandat tildelt
3 Frp Oppland 0,531889 Mandat tildelt
4 SV Sør-Trøndelag 0,518328 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,491362 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,478963 Mandat tildelt
7 Frp Akershus 0,470888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Oslo 0,464414 Mandat tildelt
9 Sp Oslo 0,452562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Hordaland 0,425306 Mandat tildelt
11 H Oslo 0,425051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Vestfold 0,423089 Mandat tildelt
13 SV Nordland 0,418692 Mandat tildelt
14 KrF Rogaland 0,416425 Mandat tildelt
15 Frp Østfold 0,405986 Mandat tildelt
16 Sp Akershus 0,404637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Nord-Trøndelag 0,399449 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Akershus 0,399291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Oppland 0,396989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Hordaland 0,393319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Østfold 0,387613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Rogaland 0,386450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Hordaland 0,385558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Rogaland 0,382895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Nordland 0,381276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Troms 0,378061 Mandat tildelt
27 Sp Rogaland 0,366587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Nord-Trøndelag 0,366123 Mandat tildelt
29 Sp Vest-Agder 0,364222 Mandat tildelt
30 Sp Sør-Trøndelag 0,360057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Østfold 0,354225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Buskerud 0,350979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Buskerud 0,350108 Mandat tildelt
34 H Sør-Trøndelag 0,347503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Møre og Romsdal 0,339943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Vestfold 0,336576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Aust-Agder 0,336560 Mandat tildelt
38 Sp Nordland 0,335344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Sogn og Fjordane 0,333741 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Troms 0,318601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Rogaland 0,317745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Hordaland 0,316346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Oslo 0,315096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Telemark 0,311303 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Møre og Romsdal 0,307649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Sør-Trøndelag 0,304627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Nordland 0,300339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Hedmark 0,299127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Vestfold 0,293408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Telemark 0,284927 Mandat tildelt
51 H Hedmark 0,284730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Buskerud 0,282704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Sør-Trøndelag 0,281739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Troms 0,280608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Aust-Agder 0,280382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Møre og Romsdal 0,271049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Finnmark 0,264103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Troms 0,264009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Oslo 0,263442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Hordaland 0,262293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Buskerud 0,262030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Østfold 0,261609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Østfold 0,259901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Oppland 0,259616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Vest-Agder 0,259423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Sogn og Fjordane 0,258128 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Hedmark 0,256609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Vestfold 0,253073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Vest-Agder 0,247899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Telemark 0,240949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Vest-Agder 0,240751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Telemark 0,239366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Aust-Agder 0,238653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Akershus 0,237630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Finnmark 0,223050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Nordland 0,222304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Vestfold 0,221986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Buskerud 0,209689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Finnmark 0,208212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Møre og Romsdal 0,204528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Telemark 0,185202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Nord-Trøndelag 0,183019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Sogn og Fjordane 0,173308 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Oppland 0,173180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Vest-Agder 0,160368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Troms 0,151257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Nord-Trøndelag 0,150629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Aust-Agder 0,150148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Sogn og Fjordane 0,148233 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Nord-Trøndelag 0,123441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Hedmark 0,123387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Oppland 0,120276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Sogn og Fjordane 0,100383 Mandat tildelt