Poll of polls

Lojalitet Oslo: R 82 – H 75 – SV 70 – Ap 68

Publisert 20. juni 2017. Sist endret 20. juni 2017.

Kommunevåpen
Oslo fylke
Folketall: 709 037
Fakta om målingen
Sentio for SV.
OEV
Ap29,06,0
H29,86,3
Frp6,70,7
SV8,1-5,2
Sp4,00,9
KrF3,01,2
V6,9-3,1
MDG6,0-2,5
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – Oslo – Sentio for SV – opptatt 13–18 juni 2017 – publisert 20. juni.

Vi retter en hjertelig takk til SVs leder Audun Lysbakken som har gitt oss innsyn i målingen med bakgrunnstall.

1) Sammenlignet med stortingsvalget 2013, gir målingen minus ett mandat for Ap, Frp og Venstre – uendret for Høyre og MDG – pluss ett for SV, Rødt og Sp.

2) Sp kommer iflg Sentio inn i Oslo, for første gang siden 1993. Partiet scorer ti pst blant aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013, og har H, Ap og Frp som sine største leverandører.

3) SV vinner to distriktsmandater, særlig fordi (i) lojaliteten på 70 er bedre en snittet på landsmålingene, og (ii) SV er i netto pluss mot hovedkonkurrent Ap. SV vinner tre pst av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013. Det gjør SVs matrise denne gang sunnere enn de mange målingene der SV har hatt (uforholdsmessig) høy score i denne gruppen, som kan være troløs valgdagen.

4) Høyre ble målt størst med 29,8 og vinner seks mandater, mot Ap fem. Har Sentio truffet, holder Høyre 2013-nivået i hovedstaden (i likhet med Akershus, iflg Respons for Høyre i mai).

5) Oslo er ett av mange fylker der Ap og Høyre er i kamp om å bli størst. Høyre i hovedstaden har ikke uventet sterkere lojalitet enn landspartiet (75 på denne), scorer solid blant hjemmesitterne (28 pst av de aktiviserte), og er bare i et marginalt minus mot Ap (knapt 600 iflg Sentio, som reelt er et nullforhold, jf feilmarginene).

6) Basert på denne undersøkelsen, har Oslo Høyre sin største lekkasje til Sp med netto over 3.000. Også hos Respons for Aftp i mars hadde Oslo Høyre et minus mot Sp (da 4.000 på stortingsspørsmål, 2.000 på kommunespørsmål).

Fylke utjevning

7) Arbeiderpartiet i Oslo har iflg Sentio marginalt svakere lojalitet enn nasjonalt (68 på denne), partiets pluss mot Frp+H er mindre enn nasjonalt, og Oslo Ap lekker til Rødt, Sp, SV og MDG med samlet netto på 8.500. Sett i lys av et stemmetall på 106.000 i 2013, er en så stor lekkasje til konkurrenter på venstresiden merkbar for Støres fylkesparti. Også hos Norfaktas måling for Nationen og Klassekampen i forrige uke var det en tydelig lekkasje fra Ap til konkurrentene til venstre.

8) Råtall (barometertall i parentes): Ap 28,7 (29,0) – Frp 4,8 (6,7) – H 29,7 (29,8) – KrF 3,2 (3,0) – R 5,2 (4,7) – Sp 3,7 (4,0) – SV 8,6 (8,1) – V 7,8 (6,9) – MDG 6,3 (6,0). Sentio har opplyst at byrået nå legger økende vekt på råtallene. Vi retter derfor en særlig takk til SV for at partiet har gitt oss innsyn også i råtallene i denne undersøkelsen.

9) Lojalitet mot 2013: Ap 68 – Frp 58 – H 75 – KrF 62 – R 82 – Sp 43 – SV 70 – V 40 – MDG 50.

10) Skal MDG være sikker på å beholde mandatet, bør lojaliteten opp. Partiet holder distriktsmandatet på grunn av overganger fra Ap (nesten 3.000), Høyre (1.200) – V (1.600). MDG er i minus mot SV på nesten tusen.

11) Merk de særlige feilkildene ved bakgrunnstall.

Oslo fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 4 7 8 5 6 5 7 8 8 7 9 6
S2005 6 8 9 7 9 3 6 7 8 6 9 5
S2009 6 8 9 7 8 4 7 8 8 6 9 5
S2013 6 7 8 7 9 6 8 9 10 9 11 8
S2017 5 7 7 5 7 6 8 8 10 8 10 8
S2021 4 7 7 4 7 5 6 6 9 8 9 8
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / SV 25/17 5 8 8 6 7 6 7 7 8 7 8 7
Respons / Aftenp 12/17 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Aftenp 51/16 7 8 8 7 9 5 7 7 9 7 9 7
Respons / Aftenp 39/16 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Aftenp 24/16 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Aftenp 11/16 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
InFact / Ap 7/14 7 8 8 7 9 5 7 7 9 7 9 7
Sentio / KK 36/13 5 7 7 5 6 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Aftenp 35/13 6 7 7 6 7 7 9 9 10 8 10 8
Respons / Aftenp 25/13 5 6 7 6 7 7 9 10 10 9 11 8
Sentio / KK 25/13 5 6 6 5 7 6 9 9 11 8 11 8
InFact / MDG 24/13 7 8 8 7 8 7 9 9 10 8 10 8
Sentio / KK 20/13 6 7 7 6 7 7 10 10 11 8 11 8
Respons / Aftenp. 14/13 6 7 7 6 7 8 10 10 11 9 11 9
Respons / Aftenp. 51/12 6 7 7 6 8 8 9 9 11 10 11 10
Respons / Aftenp. 38/12 6 7 7 6 8 8 9 9 11 10 11 10
Respons / Aftenp. 26/12 6 7 7 6 7 8 10 10 11 9 11 9
Respons / Aftenp. 13/12 6 7 7 6 7 7 8 8 9 8 9 8
Respons / Aftenp. 51/11 6 7 7 6 7 7 8 8 9 8 9 8
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Respons / Aftenp 39/16 Respons / Aftenp 51/16 Respons / Aftenp 12/17 Sentio / SV 25/17
Ap 33,5 33,0 23,0 nan nan 33,5 36,1 32,1 29,0
Høyre 43,3 42,4 23,5 nan nan 28,8 28,5 29,2 29,8
Frp 4,6 7,0 6,0 nan nan 9,8 8,4 10,4 6,7
SV 5,6 6,7 13,3 nan nan 6,1 6,6 6,2 8,1
Sp 0,8 0,7 3,1 nan nan 2,1 1,2 3,4 4,0
KrF 5,4 4,8 1,8 nan nan 2,5 1,9 2,7 3,0
Venstre 3,5 2,8 10,0 nan nan 7,3 8,0 5,4 6,9
MDG 0,0 0,0 8,5 nan nan 4,8 5,7 4,4 6,0
Rødt 1,8 1,7 8,3 nan nan 4,2 3,5 5,0 4,7
Andre 1,3 1,0 2,5 nan nan 0,9 0,1 1,2 1,8
R+SV+Ap+Sp 41,8 42,1 47,6 nan nan 45,9 47,4 46,7 45,8
Frp+H+KrF+V 56,9 56,9 41,4 nan nan 48,4 46,8 47,7 46,4
Sp+KrF+V 9,8 8,2 15,0 nan nan 11,9 11,1 11,5 13,9
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner