Poll of polls

Er SV overvurdert?

Publisert 29. januar 2011. Sist endret 3. april 2011.

Spørsmålet for Sosialistisk Venstreparti er, som så ofte før, om partiet er overvurdert av meningsmålerne. I 2007 holdt SV lenge stø kurs på poll of polls med rundt 8% fra nyåret 2007 til ultimo august. Så kom fallet - til 6,2 i kommunevalget og 6,5 i fylkestingsvalget.

Audun Bjørlo Lysbakken
Storting 2021: 7,6 %
S-snitt juni: 9,7 %
Kommune 2023: 6,9 %

Mulige årsaker til overvurdering av SV har - såvidt pollofpolls.no har fått vite - blant annet vært at partiet dels har hatt en uforholdsmessig høy andel på målingene av velgere som ikke stemte ved forrige valg, og dels er SV-velgere ofte lett å treffe når målerne ringer.

Så langt i denne kommunevalgkampen har SV på poll of polls vært stabil rundt 6%, eller i underkant. SV er på fire av fem nasjonale kommunevalgmålinger i fjor notert fra 5,3 til 6,1. Den femte - Norfakta/Landslaget for lokalaviser uke 48 - ga 7,3.

Spenningen knytter seg nå særlig til om SV i årets valg har fallhøyde nedover også fra dagens nivå rundt 6%. I motsatt fall kan partiet klare å holde stillingen mot 2007.

pollofpolls.no har for SV registrert målinger i 42 kommuner der partiet stilte liste i 2007. Av disse er 18 i pluss mot K-2007, to er uendret, og 22 er i minus. Bildet for SV er derfor mer nyansert enn de mange ensidig negative kommentarene i såkalt nasjonale medier.

SVs relativt sterkeste måling (Moss) svarer til en landstendens på 9,1. Partiets relativt sett svakeste (Molde) svarer til 2,2 nasjonalt. Et veiet snitt av alle 42 målinger ("poll of polls") gir f.t. 5,8.

Oversikten nedenfor angir relativ endring (i prosent, ikke prosentpoeng) i de 42 kommunene som er målt, og der SV stilte liste i 2007. De for SV relativt sett beste kommunene er plassert øverst.

Vi ser av oversikten, ikke uventet, at SVs nivå i noen grad er avhengig av om Ap gjør det skarpt eller svakt. SVs relativt sett beste lokale målinger, Moss og Tromsø, er i kommuner der Ap har gjort det svakt. På den annen side synes SV hittil ikke å ha klart å utnytte Ap's fall i f.eks. Trondheim.

Lokale målinger har ofte høye feilmarginer pga et ofte lavt antall spurte, sammenlignet med landsmålingene hvor antall spurte som regel er 900-1000. Feilmarginene betyr at de absolutte nivåene som er angitt nedenfor må leses med varsomhet. Men oversikten kan trolig antyde kommunetyper hvor Sosialistisk Venstreparti så langt har gjort det relativt bra, og motsatt.

Sosialistisk Venstreparti 2010 / 2011 vs 2007

Relativ endring i kommuner der SV stilte ren liste i 2007, og som er målt 2010 / 2011. Dvs endring i prosent, ikke i prosentpoeng.
I kommuner som er målt to eller flere ganger, er sist publiserte måling lagt til grunn.
Rangert med relativt sett beste måling øverst.
Medium/byrå og publiseringstidspunkt for de enkelte målingene fremgår av Poll of polls uke 4.

Kommune Endring prosent
Moss 47
Tromsø 45
Hadsel 42
Stavanger 39
Hamar 38
Meråker 26
Odda 19
Nittedal 17
Ullensaker 14
Stord 14
Sortland 14
Steinkjer 13
Andøy 13
Kristiansand 12
Eidsvoll 9
Oppdal 7
Lillehammer 6
Skedsmo 4
Kvinnherad 0
Vestvågøy 0
Trondheim -1
Ullensvang -2
Voss -2
Fitjar -2
Haugesund -7
Bø (Nordl) -7
Bø (Telem) -10
Oslo -11
Fauske -12
Bergen -17
Lørenskog -24
Flora -24
Moskenes -24
Klæbu -26
Sauda -28
Askøy -28
Sandnes -31
Drammen -34
Fredrikstad -37
Nes (Akh) -41
Halden -49
Molde -65
Poll of polls -6

Målinger som ikke er lagt inn i den nasjonale poll of polls

Relativ endring Sosialistisk Venstreparti.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV