Poll of polls

Sidelengs for Frp

Publisert 27. januar 2011. Sist endret 28. januar 2011.

Såvidt pollofpolls.no har registrert, er det så langt målt 42 kommuner der Fremskrittspartiet stilte liste i 2007. Av disse 42 viser målingene pluss for Frp i 29 kommuner, uendret i to kommuner og minus i 11 kommuner.

Et veiet snitt for alle kommunene ("poll of polls") viser for Frp en marginal fremgang fra 17,5 til 18,1 - som svarer til et pluss på 3 prosent (0,6 prosentpoeng). De to siste nasjonale kommunevalgmålingene viser for Frp 17,2 (Landslaget for lokalaviser/Norfakta) og 19,4 (TV2/TNS Gallup), publisert hhv uke 48 og uke 49 i 2010.

Fremskrittspartiet har derfor hittil i hovedsak beveget seg sidelengs i forhold til sitt nivå i 2007.

Oversikten nedenfor angir relativ endring (i prosent, ikke prosentpoeng) i de 42 kommunene som er målt, og der Frp stilte liste i 2007. De for Frp relativt sett beste kommunene er plassert øverst.

Lokale målinger har ofte høye feilmarginer pga et ofte lavt antall spurte, sammenlignet med landsmålingene hvor antall spurte som regel er 900-1000. Feilmarginene innebærer at de absolutte nivåene som er angitt nedenfor må leses med varsomhet. Men oversikten kan trolig gi visse indikasjoner på kommunetyper hvor Frp så langt har gjort det relativt bra, og motsatt.

Fremskrittspartiet 2010 / 2011 vs 2007

Relativ endring i kommuner der Frp stilte liste K-2007, og som er målt 2010 / 2011. Dvs endring i prosent, ikke i prosentpoeng.
I kommuner som er målt to eller flere ganger, er sist publiserte måling lagt til grunn.
Rangert med relativt sett beste måling øverst.
Medium/byrå og publiseringstidspunkt for de enkelte målingene fremgår av Poll of polls uke 4.

Kommune Endring i prosent
Moskenes 159
Fitjar 131
Kvinnherad 92
Haugesund 86
Andøy 58
Odda 58
Øksnes 46
Meråker 43
Stord 41
Hadsel 39
Hamar 38
Klæbu 28
Sortland 26
Stavanger 26
Bø (Nordl) 24
Kristiansand 22
Vestvågøy 22
Halden 19
Voss 16
Oppdal 15
Nes (Akh) 15
Bø (Telem) 13
Oslo 11
Sandnes 11
Eidsvoll 10
Trondheim 8
Sauda 3
Lillehammer 2
Steinkjer 1
Lørenskog 0
Molde 0
Fauske -2
Bergen -6
Tromsø -7
Ullensaker -8
Moss -8
Nittedal -9
Flora -12
Skedsmo -14
Askøy -26
Drammen -33
Fredrikstad -42
Poll of polls 3

Målinger som ikke er lagt inn i den nasjonale poll of polls

Relativ endring Fremskrittspartiet.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp