Poll of polls

InFact vs Sentio vs Respons vs Norfakta

Publisert 4. juli 2015. Sist endret 4. juli 2015.

1) De fire byråene som er nevnt i tittelen leverer i år de fleste lokale målingene.

2) Når det særlig gjelder H og Frp, antyder tabellen under nyanser mellom byråene. Disse nyansene ser vi i noen grad også på de nasjonale målingene.

3) Sees mange målinger i sammenheng, måler InFact Fremskrittspartiet sterkere enn de øvrige – motsatt for Høyre.

4) Respons har færre målinger enn InFact, men har tunge kommuner. Høyre gjør det skarpere hos Respons enn InFact, annerledes Frp. Forskjellen kan ikke skyldes referansevalget. Begge vekter i år mot stv 2013.

5) Respons har også en rekke fylkestingsmålinger. En av de mulige årsaker til at Høyre f.t. har et høyere nivå på poll of polls fylkestingsvalget enn kommunevalget, er – trolig – at Respons er tunge i fylkestingsvalget, mens InFact er relativt sett tyngre i kommunene.

6) Gitt ressursene medier og partier bruker på målinger, og betydningen målinger kan ha i en valgkamp og kanskje også for valgesultatet, er det i Norge behov for mer debatt og mer åpenhet om byråenes metoder. Vi skal gjerne gi spalteplass til lesere som reiser slik debatt eller som stiller kritiske spørsmål til byråene.

7) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

InFact – målinger 1. mai til 2. juli 2015

H Frp Ap
2015 2011 Index 2015 2011 Index 2015 2011 Index
Bergen 30213 45783 66 14195 13477 105 47013 37408 126
Sogn og Fjordane 7714 11901 65 3803 3190 119 15320 14655 105
Birkenes 349 853 41 294 194 152 589 388 152
Lillesand 1934 2342 83 409 369 111 1186 817 145
Larvik 4841 3620 134 4595 4340 106 7344 7896 93
Tromsø 6111 12171 50 3579 4381 82 12391 8910 139
Bodø 6142 5529 111 4071 5277 77 8714 8066 108
Rana 2086 3286 63 1271 1219 104 6113 4311 142
Vestvågøy 887 1396 64 657 520 126 1861 1399 133
Vågan 994 1249 80 440 362 122 1285 1334 96
Halden 4449 4859 92 1526 1185 129 4647 4479 104
Vefsn 888 732 121 741 971 76 2296 2684 86
Narvik 1760 2138 82 1476 1878 79 3644 3146 116
Gjøvik 2516 3336 75 1293 734 176 6492 5998 108
Oslo 88439 110776 80 31962 21852 146 101472 102707 99
Vestre Toten 902 1151 78 686 576 119 3313 2912 114
Søndre Land 344 324 106 263 136 193 1235 1239 100
Skedsmo 6516 7047 92 3780 2732 138 8858 9261 96
Nøtterøy 2913 4319 67 1619 1243 130 3609 3051 118
Lørenskog 4154 4886 85 2110 1894 111 7693 7315 105
Nordre Land 367 300 122 0 170 0 1170 1631 72
Drammen 10443 15045 69 4341 2730 159 11202 8896 126
Ullensaker 2384 2464 97 3549 4874 73 5147 4294 120
Horten 3770 5031 75 1327 1005 132 5045 4646 109
Østre Toten 1190 956 124 801 427 188 3021 2664 113
Tønsberg 4868 7233 67 2561 1955 131 7507 6363 118
Sum 197174 258727 76 91349 77691 118 278167 256470 108
Landstendens 21,3 13,4 34,3

Sentio – målinger 1. mai til 2. juli 2015

H Frp Ap
2015 2011 Index 2015 2011 Index 2015 2011 Index
Oslo 94025 110776 85 20791 21852 95 113885 102707 111
Hamar 2914 2977 98 646 633 102 6128 5846 105
Røyken 3749 4061 92 919 1039 88 3044 2738 111
Sum 100688 117814 85 22356 23524 95 123057 111291 111
Landstendens 23,9 10,8 35

Respons – målinger 1. mai til 2. juli 2015

H Frp Ap
2015 2011 Index 2015 2011 Index 2015 2011 Index
Oslo 104885 110776 95 23584 21852 108 100541 102707 98
Trondheim 19444 24367 80 8244 8002 103 37276 35438 105
Bergen 35032 45783 77 11330 13477 84 45189 37408 121
Sandnes 7306 9044 81 5645 6821 83 9811 6568 149
Stavanger 20928 20694 101 6449 7983 81 18738 17618 106
Sum 187595 210664 89 55252 58135 95 211555 199739 106
Landstendens 24,9 10,8 33,5

Norfakta – målinger 1. mai til 2. juli 2015

H Frp Ap
2015 2011 Index 2015 2011 Index 2015 2011 Index
Tromsø 7022 12171 58 3984 4381 91 11986 8910 135
Vindafjord 639 793 81 366 408 90 662 627 106
Os 1388 1406 99 3224 3310 97 1924 1702 113
Fusa 297 271 110 267 450 59 420 331 127
Etne 320 304 105 268 263 102 600 563 107
Lenvik 1127 1285 88 744 985 76 1595 1063 150
Harstad 1811 1684 108 3046 3976 77 4882 3390 144
Skjervøy 175 181 97 116 112 104 483 241 200
Kvæfjord 192 208 92 170 225 76 559 504 111
Skånland 462 510 91 0 0 0 684 604 113
Lyngen 320 248 129 200 201 100 604 683 88
Målselv 608 589 103 253 315 80 1384 1207 115
Kvinnherad 2315 2077 111 598 906 66 1698 1674 101
Nordreisa 402 373 108 395 476 83 863 955 90
Sørreisa 196 237 83 138 141 98 628 454 138
Brønnøy 999 1188 84 0 149 0 1534 1302 118
Nes 1675 1820 92 1526 1774 86 3631 3096 117
Bø ( Telemark ) 246 329 75 213 224 95 686 530 129
Hjelmeland 332 352 94 0 99 0 255 187 136
Hemnes 516 519 99 423 457 93 873 891 98
Sum 21042 26545 79 15931 18852 85 35951 28914 124
Landstendens 22,2 9,6 39,4
Tromsø holdt utenfor 27,3 9,4 37,9

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode