Poll of polls

InFact endrer vektene

Publisert 29. juni 2015. Sist endret 29. juni 2015.

Fakta om målingen
InFact for Ap.
OEEV
Ap32,7-3,314,3
H28,55,1-4,1
Frp10,32,14,2
SV5,7-0,5-4,4
Sp0,3-0,8-0,5
KrF3,00,51,3
V5,2-5,4-3,9
MDG9,41,9-0,8
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1272 (gir vanlige feilmarginer).

Oslo – kommunevalg – InFact for Arbeiderpartiet – opptatt 23. juni 2015 – publisert Klassekampen 26. juni 2015.

pollofpolls.no retter en hjertelig takk til Arbeiderpartiet, ved valgkampsjef Snorre Wikstrøm, for innsyn i bakgrunnstallene og for støtte i den prosessen vi nå skal redegjøre for. Arbeiderpartiets åpenhet er et eksempel til etterfølgelse for alle medier og partier som er oppdragsgivere for målinger.

1) Etter å ha mottatt bakgrunnstallene, festet vi (særlig tallknuser Terje Sørensen) oppmerksomheten mot MDGs barometertall på 11,3 pst. Noteringen var påfallende, fordi matrisen fra InFact vanskelig kunne begrunne et så ekstremt nivå for MDG.

2) Terje Sørensen utarbeidet derfor en matrise basert på partienes stemmetall gitt InFacts referansevalg (stv 2013) og antall hjemmesittere i Oslo i dette valget (87.245). Matrisen bygget på regnearket InFact hadde levert til Arbeiderpartiet med overganger og mobilisering av hjemmesittere, og som fra byrået var oppgitt i prosentpoeng.

3) Denne beregningen ga dette resultatet – i parentes InFacts barometertall publisert i Klassekampen: Ap 33,84 (31,9) – Frp 10,08 (9,4) – H 27,93 (26,2) – KrF 2,89 (3,2) – V 4,95 (6,2) – SV 5,58 (6,1) – Sp 0,15 (0,3) – R 4,42 (4,7) – MDG 9,10 (11,3). Grunnlaget for beregningen fremgår av matrisen nedenfor. Sum godkjente stemmer i Oslo i stv 2013 var 348.542. Sum stemmer i matrisen under er 349.133. Forskjellen, ca 600, skyldes avrundinger og at prosentene i matrisen bare hadde en desimal.

4) Sørensen beregnet også nivåer uten hjemmesittere, og kom da til: Ap 31,45 – Frp 10,71 – H 28,81 – KrF 2,87 – V 5,68 – SV 5,96 – R 3,77 – MDG 9,56.

5) Forskjellene mellom Terje Sørensens beregning og barometertallene fra InFact var over to prosentpoeng for MDG, nesten to prosentpoeng for Ap og over halvannet prosentpoeng for Høyre.

6) pollofpolls.no tok derfor fredag 26. juni kontakt med InFact og Arbeiderpartiet, med spørsmål om det kunne være en feil i målingen. Hvis InFact fastholdt de oppgitte barometertall, anmodet vi om grunnlaget for oppvektingen av MDG og nedvektingen av Ap og H.

7) Mandag 29. juni leverte InFact nye barometertall – de opprinnelig oppgitte i parentes: Ap 32,7 (31,9) – Frp 10,3 (9,4) – H 28,5 (26,2) – KrF 3,0 (3,0) – V 5,2 (6,2) – SV 5,7 (6,1) – Sp 0,3 (0,3) – R 3,8 (4,7) – MDG 9,4 (11,3).

8) Dette gir 31 mandater til opposisjonen i Oslo bystyre og 28 til byrådspartiene og Frp.

9) Fagsjef Knut Weberg i InFact sendte også denne redegjørelsen til Arbeiderpartiet og pollofpolls.no:

InFact har alltid fokus på å måle så reell partioppslutning som mulig. Vi trekker alle i samme enden av tauet, og ønsker velkommen enhver sjanse til forbedring.

Forskjellen som her er påpekt skyldes rekkefølgen på vekteparametrene og hvordan de virker sammen. Alle vektevariabler påvirker hverandres tyngde, og vi ser at ved å gjøre en endring i denne strukturen blir overgangsmatrisen matematisk korrekt. Dette er et argument for at denne nye tilnærmingen er mer presis enn den vi har brukt.

Det er lite reelle sammenlikningsgrunnlag i denne bransjen. Vi har derfor vektlagt våre valgdagsmålinger sterkt i kvalitetskontroll av vektestruktur, fordi vi da sitter med fasit senere på kvelden. Disse målingene har utpekt seg ved sin presisjon.

InFact er varsomme med å endre vektestrukturer uten omfattende empirisk grunnlag for å kvalitetssikre slike endringer, men siden overgangsmatrisene her blir mer matematisk presise, er det et tungt argument for endring.

Forskjell i partienes oppslutning ved den nye strukturen er knapt signifikant, men vår vurdering er likevel at argumentet for endring står seg faglig, og endringen blir gjennomført.

Vi takker for – og er imponert over – pollofpolls evne og lyst til å gå i dybden av problemstillingen på denne måten, og bidra til felles læring.

Vedlagt finner dere Oslobarometer vektet med den nye strukturen, med forskjeller til den opprinnelige målingen angitt.»

10) Etter å ha mottatt redegjørelsen, stilte undertegnede dette spørsmålet til InFact: «Får den justering som er gjort i grunnlaget for Oslo også betydning for andre målinger InFact har foretatt eller vil foreta?» Fagsjef Weberg i InFact svarte: «Ja, det er nå den nye vektestrukturen som vil være gjeldende for alle InFacts politiske målinger.»

11) pollofpolls.no vil takke InFact for hyggelig kontakt i denne prosessen.

12) I tabellen under er det en forskjell mellom barometertallene Terje Sørensen regnet ut i lys av InFacts opprinnelige matrise og byråets rettete tall mandag 29. juni. Differansen er ikke påfallende. Forskjellen skyldes i hovedsak – antagelig – at InFact har nedvektet hjemmesitterne i stortingsvalget gitt spørsmål om kommunevalg.

Oslo, InFact for Ap – basert på InFacts matrise i prosentpoeng – grunnlaget for at det ble reist spørsmål rundt målingen

Godkjente stemmer stv 2013: 348.542. Stemmeberettigede 435.787 – godkj stemmer 348.542 = Hjemmesittere 87.245. Stv 2013 i Oslo: Ap 106.001 – Frp 40.660 – H 103.834 – KrF 9.850 – V 28.619 – SV 21.924 – Sp 2.963 – R 11.133 – MDG 19.356. Matrisen utarbeidet av Terje Sørensen.

Ap Frp H KrF V SV Sp R MDG Andre Stemte ikke 13 SUM Pst
Ap 78335 2033 6022 621 3806 3617 1141 1659 1084 525 23207 122050 33,84
Frp 0 25413 6749 0 715 285 228 0 0 262 2705 36357 10,08
H 7208 6424 73307 305 2375 0 0 0 658 262 10208 100747 27,93
KrF 954 0 623 5851 944 0 228 0 426 0 1395 10421 2,89
V 954 0 2389 926 12932 0 0 0 658 0 0 17859 4,95
SV 3180 0 0 621 0 14711 0 234 0 0 1395 20141 5,58
Sp 318 0 0 0 0 0 228 0 0 0 0 546 0,15
R 318 1017 0 0 229 833 0 9240 213 0 4101 15951 4,42
MDG 3180 325 3634 621 4064 1666 456 0 15659 525 2705 32835 9,1
Andre 1272 0 1038 0 0 0 0 0 0 790 698 3798 1,05
Sum 95719 35212 93762 8945 25065 21112 2281 11133 18698 2364 46414 360705 99,99
Ikke sikker mv. 10388 5408 10072 926 4064 833 653 0 658 1840 41267
Stv 13 106107 40620 103834 9871 29129 21945 2934 11133 19356 4204 87681

Opprinnelige barometertall – barometertall iht matrisen over – rettete barometertall

Opprinnelige barometertall Mandater Barometer-tall iht matrisen over Mandater Rettete barometer-tall Mandater
Ap 31,9 19 33,84 20 32,7 20
Sp 0,3 0 0,15 0 0,3 0
SV 6,1 4 5,58 3 5,7 3
R 4,7 3 4,42 3 3,8 2
MDG 11,3 7 9,1 5 9,4 6
Ap+Sp+SV+R+MDG 54,3 33 53,09 31 51,9 31
Frp 9,4 5 10,08 6 10,3 6
H 26,2 15 27,93 17 28,5 17
KrF 3,2 2 2,89 2 3 2
V 6,2 4 4,95 3 5,2 3
Frp+H+KrF+V 45 26 45,85 28 47 28

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner