Poll of polls

InFact om avvik for Høyre

Publisert 17. mars 2015. Sist endret 17. mars 2015.

Den ansvarlige for partimålinger hos InFact – Knut Weberg – redegjør her med utgangspunkt i spørsmålet om InFact måler Høyre lavere enn snittet av de øvrige byråene. Vi takker Weberg for at han med dette bidrar til å øke vår felles kunnskap om årsaker til mulige forskjeller mellom byråene.

Det er poengtert fra pollofpolls at InFact måler Høyre konsekvent lavere enn konsensus blant de øvrige byråer og institutter. Som dere påpeker, er det ikke godt å si hvem som treffer og hvem som har avvik all den tid det ikke foreligger noe valgresultat å sammenlikne med, men la oss likevel ha som utgangspunkt at avviket er reelt, og se på mulige forklaringsparametre på dette.

Vektevariabler
Som InFact tidligere har dokumentert i pollofpolls, er politisk vektevariabel en vesentlig forklaring. InFact benytter alltid valget nærmest i tid som vektevariabel, fordi valg bakover i tid er så utsatt for erindringsfeil at det diskvalifiserer som vektevariabel. Siden øvrige institutter i den perioden redegjorde for sine råtall, kunne vi fastlå at disse var like for instituttene, og at forskjellene i målt oppslutning kom fra vektingen. Noe slikt sammenlikningsgrunnlag har vi ikke denne gang.

InFact tar øyeblikksbilder
Men det er også andre forklaringsmodeller. InFact tar øyeblikksbilder. Vi er mer interessert i hvordan dagsorden påvirker oppslutning om partiene, enn å forsøke å etablere et vakuum målingene kan tas opp i.

Vi fisker derfor gjerne i opprørt vann, og legger målinger så tett som mulig opp til hendelser som kan tenkes å påvirke oppslutning, for å se hvordan enkeltsaker påvirker trendene. Eksempelvis gjennomførte vi et politisk barometer i Tromsø dagen etter at ordfører Jens Johan Hjort overraskende trakk sitt kandidatur. Da kunne vi fastslå hvor stort utslag denne saken hadde for partiets oppslutning i byen – og det var betydelig. Dessverre for Høyre, styrket ikke partiet seg til neste måling – den negative trenden fortsatte. Dette mener vi er mer interessant enn om deres reelle oppslutning – om man i det hele tatt kan bruke et slikt begrep om et hypotetisk valg vinteren 2015 – ligger på 22 eller 24 prosent. La oss for ordens skyld tilføye at InFact alltid spør om partivalg i begynnelsen av undersøkelsene. Det er altså ikke slik at vi først spør om kritiske saker, og deretter spør om partivalg.

Hvis vi ser på den politiske dagsorden siden valget 2013, har den jo i hovedsak vært negativ for Høyre og Frp. Når InFact gjennomfører målinger samtidig som «drevet går», er det ikke urimelig å konkludere at de som får mest stryk i mediene også blir ekstra hardt straffet i våre målinger.

Endring av måleparameter eller ny trend?
Når vi nå skriver mars 2015, har InFact gått fra å spørre hva elektoratet ville stemt ved stortingsvalg i morgen, til kommunevalg i morgen. Det medførte store endringer – reduksjon for Ap og økning for H. Nå har ikke InFact sett tendensene til en slik reduksjon for Ap og økning for H når vi har spurt om kommunevalg ved lokale undersøkelser, bortsett fra helt i det siste . Tvert i mot, oppslutningen om partiene har vist nøyaktig samme tendens som nasjonale stortingsvalgsmålinger, sterk fremgang som i det siste har avtatt for Ap, og tilsvarende tilbakegang med utflating for H. Men så er det jo spørsmål om hvor representative våre spredte, enkeltstående, lokale målinger er for hele landets elektorat. Det blir derfor spennende å se om de neste målingene viser en ny trend for partiene, eller om det var overgangen til kommunevalg som var utslagsgivende.

Knut Weberg

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode