Poll of polls

Høyre lav hos InFact?

Publisert 10. januar 2015. Sist endret 10. januar 2015.

1) Tabellen under gjengir snittet for alle byråenes nasjonale stortingsmålinger fra oktober 2013 til og med mai 2014. InFact (for VG) hadde i denne perioden målinger hver måned.

2) Vi ser der at InFacts snitt for Høyre var 26,5. Partiets snitt hos de øvrige byråene var 28,0. Som snitt over en periode på åtte måneder er en forskjell på 1,5 prosentpoeng mellom InFact og andre byråer betydelig. De øvrige byråene målte et snitt for Høyre mellom 27,4 (Norstat) og 28,4 (Norfakta).

3) InFact hadde i samme periode et snitt for Fremskrittspartiet på 14,8. Partiets snitt hos de øvrige byråene var 13,9. Forskjellen for Frp mellom InFact og TNS Gallup (for TV2) er særlig stor – 2,5 prosentpoeng i snitt over en periode på åtte måneder.

4) Vi ser også at TNS Gallup har målt Venstre og SV høyere enn andre byråer.

5) Tabellen nederst gjengir snittet for byråenes nasjonale stortingsmålinger fra oktober 2013 til og med desember 2014. Byråene har ikke hatt et likt antall målinger i denne perioden. InFact har bare hatt to nasjonale målinger etter mai 2014, og i juli 2014 ble det kun publisert tre målinger.

6) Et byrå som måler et parti systematisk høyere eller lavere enn andre byråer kan – selvsagt – treffe bedre enn de øvrige. Svaret på det får vi valgnatten.

7) Et spørsmål er om InFacts intervjumetode, automatiske telefonoppringninger mot vanlige intervjuer som de øvrige byråene bruker, kan frembringe systematiske forskjeller. Mange av våre lesere har en faglig kompetanse på utvalgsundersøkelser som vi ikke har i pollofpolls.no. Skulle noen lesere ha synspunkter på om ulike intervjumetoder kan føre til forskjeller, mottar vi gjerne kommentarer som vi eventuelt kan legge ut på nettsidene.

Snitt per byrå alle nasjonale målinger med spørsmål om stortingsvalg fra 1. oktober 2013 - 31. mai 2014

Byrå Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
InFact 33,7 26,5 14,8 4,0 4,8 5,4 4,9 3,4 1,3 1,5
Ipsos 33,3 28,0 13,9 4,2 4,8 5,1 5,3 2,4 1,7 1,2
Norfakta 33,2 28,4 14,6 3,8 4,6 5,2 4,8 3,1 1,0 1,3
Norstat 33,5 27,4 14,3 3,8 4,9 5,3 5,0 3,6 1,3 1,1
Opinion 33,4 27,5 14,4 3,6 4,8 5,5 5,4 3,4 1,3 0,8
Respons Analyse 33,8 28,2 14,0 3,8 4,8 5,3 5,2 2,7 1,2 1,1
Sentio 33,6 28,1 14,0 3,6 4,9 5,2 5,0 2,8 1,1 1,6
Verian 32,9 28,2 12,3 4,6 4,8 5,6 5,7 3,3 1,3 1,3
| Last ned

Snitt per byrå alle nasjonale målinger med spørsmål om stortingsvalg fra 1. oktober 2013 - 31. desember 2014

Byrå Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
InFact 34,9 25,3 14,6 4,1 4,8 5,4 4,8 3,4 1,3 1,5
Ipsos 34,8 27,5 13,2 4,0 4,9 5,0 5,1 2,9 1,5 1,2
Norfakta 34,8 26,8 14,0 3,7 5,1 5,3 4,9 3,1 1,1 1,2
Norstat 35,4 26,3 13,9 3,6 4,9 5,3 4,7 3,7 1,2 0,9
Opinion 35,6 26,4 13,7 3,4 4,9 5,3 5,1 3,6 1,2 0,9
Respons Analyse 35,0 26,7 13,7 3,8 5,0 5,4 5,1 3,0 1,2 1,0
Sentio 35,3 26,7 13,5 3,6 5,2 5,1 4,7 3,1 1,2 1,5
Verian 34,6 27,0 11,9 4,4 4,9 5,2 5,5 3,6 1,5 1,2
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode