Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Rauma

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 254 15,5 410 18,0 664 17,0 -0,1 17,0 5 0
H 344 21,0 469 20,5 813 20,8 -9,3 20,8 6 -2
Frp 84 5,1 116 5,1 200 5,1 -2,9 5,1 1 -1
SV 381 23,3 525 23,0 906 23,2 17,3 23,2 7 5
Sp 300 18,3 454 19,9 754 19,3 -8,9 19,3 5 -2
KrF 76 4,6 89 3,9 165 4,2 -1,9 4,2 1 -1
V 30 1,8 51 2,2 81 2,1 -2,5 2,1 0 -1
MDG 85 5,2 80 3,5 165 4,2 4,2 4,2 1 1
Andre (vis) 83 5,1 71 3,1 154 3,9 3,9 3,9 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 020 62,3 1 469 64,3 2 489 63,7 12,5 63,7 18 4
H+Frp+
KrF+V
534 32,6 725 31,7 1 259 32,2 -16,6 32,2 8 -5
Nærmest til å vinne mandat: Frp (10 stemmer), tape mandat: SV (15 stemmer)
Fremmøte: 66,7 % Stemmeberettigede: 5 905 Opptalte stemmer: 3 921
Oppdatert: 13/9 kl 07:17:13 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
07:17 17,0 20,8 5,1 23,2 19,3 4,2 2,1 4,2 0,0 3,9
14:25 17,0 20,8 5,1 23,2 19,3 4,2 2,1 4,2 0,0 3,9
14:25 17,0 20,8 5,1 23,2 19,3 4,2 2,1 4,2 0,0 3,9
17:31 17,0 20,8 5,1 23,2 19,3 4,2 2,1 4,2 0,0 3,9
17:31 17,0 20,8 5,1 23,2 19,3 4,2 2,1 4,2 0,0 3,9
00:13 17,1 20,9 5,1 23,2 19,3 4,3 2,0 4,2 0,0 3,9
23:19 17,1 20,9 5,1 23,2 19,3 4,3 2,0 4,2 0,0 3,9
23:19 17,1 20,9 5,1 23,2 19,3 4,3 2,0 4,2 0,0 3,9
21:19 17,1 20,9 5,1 23,2 19,3 4,3 2,0 4,2 0,0 3,9
21:01 18,5 18,6 5,3 21,6 19,4 4,7 1,9 4,8 0,0 5,3

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 17,1 (5) 30,1 (8) 8,0 (2) 5,9 (2) 28,2 (7) 6,2 (2) 4,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 12,6 (3) 26,1 (6) 6,8 (2) 9,4 (2) 48,1 (12) 4,6 (1) 3,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 11,8 (3) 27,3 (6) 6,8 (2) 12,0 (3) 48,8 (12) 4,6 (1) 2,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 12,6 (3) 25,5 (6) 6,2 (2) 10,0 (2) 50,4 (12) 4,5 (1) 2,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 14,6 (4) 43,7 (12) 16,6 (4) 7,9 (2) 12,3 (3) 5,0 (1) 2,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 48,8 (13) 40,8 (10) 41,5 (9) 39,1 (10) 67,9 (18) V, KrF, H, Frp
Borgerlige 48,8 (13) 40,8 (10) 41,5 (9) 39,1 (10) 67,9 (18) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 51,2 (14) 70,1 (17) 72,6 (18) 73,0 (17) 34,8 (9) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 38,9 (10) 56,0 (14) 56,2 (13) 57,8 (14) 19,9 (5) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 17,1 (5) 30,1 (8) 8,0 (2) 5,9 (2) 28,2 (7) 6,2 (2) 4,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 3 54 13
Høyre 22 4 45 36
KrF 10 2 64 40
Venstre 14 1 59 21
Sp 18 1 51 33
Ap 19 2 53 42
SV 32 2 50 50
MDG 8 1 51 38
Pensjonistpartiet 16 3 72 25
Sum 155 19 54 35
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 2 50 20
Høyre 22 3 41 45
KrF 10 2 56 50
Venstre 14 2 54 43
Sp 20 1 53 40
Ap 24 2 54 50
SV 32 2 47 47
Sum 137 14 50 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 1 55 23
Høyre 20 3 52 30
KrF 11 2 53 36
Venstre 18 1 47 50
Sp 20 2 50 45
Ap 17 2 54 35
SV 14 2 44 57
Sum 122 13 51 39
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 7 427
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 555
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 74,2 %
F-2015 53,2 %
K-2015 60,5 %
S-2013 73,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Lars Olav Hustad, H (2011-)
Torbjørn Rødstøl, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, V, H
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 17,1 30,1 8,0 5,9 28,2 6,2 4,5 0,0 0,0 0,0
2011 23,1 17,8 13,7 5,5 23,1 9,7 7,1 0,0 0,0 0,0
2007 23,2 11,4 15,4 6,0 21,9 9,6 7,4 0,0 0,0 5,1
2003 20,7 12,3 20,0 10,8 17,2 10,0 9,1 0,0 0,0 0,0
1999 29,6 15,9 11,7 0,0 17,2 17,1 8,6 0,0 0,0 0,0
1995 28,2 12,8 6,8 5,9 25,6 15,0 5,7 0,0 0,0 0,0
1991 24,5 14,7 7,1 11,3 20,0 15,5 6,9 0,0 0,0 0,0
1987 33,4 19,3 9,9 5,1 11,4 14,6 6,3 0,0 0,0 0,0
1983 32,9 18,1 6,9 5,1 12,9 16,6 7,5 0,0 0,0 0,0
1979 30,9 21,3 0,0 0,0 16,9 20,4 10,4 0,0 0,0 0,0
1975 30,9 14,7 0,0 4,3 19,2 22,2 5,6 0,0 0,0 3,1
1971 38,1 10,8 0,0 0,0 21,7 20,6 8,8 0,0 0,0 0,0
1967 32,9 10,3 0,0 6,6 20,1 20,0 10,2 0,0 0,0 0,0
1963 39,3 9,6 0,0 0,0 20,0 21,7 9,3 0,0 0,0 0,0
1959 41,9 10,7 0,0 0,0 12,8 16,8 17,7 0,0 0,0 0,0
1955 39,7 11,5 0,0 0,0 12,3 18,9 17,7 0,0 0,0 0,0
1951 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,4
1947 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,2
1945 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 22,6 23,7 10,8 9,8 18,7 6,3 3,0 2,3 0,4 2,5
2011 31,1 20,0 14,3 4,4 13,9 8,7 5,3 0,4 0,7 1,1
2007 28,7 12,8 19,6 5,0 15,9 9,7 6,4 0,5 0,7 0,8
2003 22,4 11,5 21,9 8,9 17,6 10,2 4,7 0,2 0,6 1,9
1999 26,6 13,7 13,1 5,1 16,0 17,6 5,3 0,0 1,2 1,4
1995 28,1 11,8 7,5 7,4 23,3 15,5 4,3 0,0 0,6 1,4
1991 26,0 15,6 6,6 12,2 18,6 15,5 5,0 0,0 0,4 0,1
1987 32,4 22,0 10,3 4,5 9,9 15,0 5,3 0,0 0,4 0,2
1983 32,7 20,0 6,7 4,7 12,0 17,1 5,7 0,0 0,7 0,4
1979 29,6 21,3 1,5 2,4 15,1 19,7 7,9 0,0 0,4 2,0
1975 31,5 15,3 0,6 3,8 18,8 21,6 4,5 0,0 0,0 3,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 18,9 22,9 21,2 8,0 16,7 5,1 2,3 2,1 0,8 1,9
2013 25,4 22,4 19,6 3,5 13,3 8,3 4,3 1,6 0,6 1,0
2009 30,9 12,7 26,6 4,4 12,4 8,1 4,0 0,2 0,4 0,2
2005 27,7 11,0 25,8 6,2 10,8 10,9 6,1 0,1 0,4 1,1
2001 21,5 14,2 16,2 8,2 9,1 21,2 5,1 0,0 0,3 4,2
1997 28,3 9,7 15,0 4,0 13,4 22,7 4,9 0,2 0,7 1,0
1993 28,4 11,6 4,6 8,1 28,4 13,1 3,7 0,0 0,2 1,8
1989 31,7 16,4 12,4 8,5 11,5 15,5 3,1 0,3 0,0 0,6
1985 38,8 22,5 4,7 3,7 10,7 15,4 3,6 0,0 0,2 0,4
1981 32,9 23,7 4,5 3,1 11,3 19,0 4,9 0,0 0,4 0,3
1977 36,7 16,9 1,8 2,5 14,9 21,9 4,2 0,0 0,3 0,9
1973 32,9 8,8 3,9 6,1 19,0 22,2 3,6 0,0 0,2 3,2
1969 38,9 9,2 0,0 2,5 22,5 18,5 8,1 0,0 0,0 0,1
1965 36,4 8,0 0,0 4,8 25,7 17,9 7,2 0,0 0,0 0,0
1961 44,3 10,7 0,0 4,2 10,2 19,8 10,5 0,0 0,0 0,3
1957 46,3 11,1 0,0 0,0 9,0 18,6 14,5 0,0 0,0 0,5
1953 45,6 13,2 0,0 0,0 9,8 22,0 8,0 0,0 0,0 1,4
1949 47,1 16,4 0,0 0,0 0,0 23,0 11,5 0,0 0,0 1,9
1945 41,9 8,2 0,0 0,0 9,2 28,6 10,4 0,0 0,0 1,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 20.4 26.2 10.5 6.9 25.2 6.3 4.4 0 0 0
Valgting 15,8 31,7 7,0 5,5 29,4 6,1 4,6 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned