Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Gjemnes

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 54 11,7 145 16,9 199 15,2 -12,3 15,2 3 -1
H 49 10,7 103 12,0 152 11,6 -4,3 11,6 2 -1
Frp 33 7,2 58 6,8 91 7,0 -2,4 7,0 1 -1
SV 55 12,0 53 6,2 108 8,3 3,1 8,3 1 0
Sp 231 50,2 421 49,1 652 49,8 19,9 49,8 9 4
KrF 25 5,4 54 6,3 79 6,0 -1,7 6,0 1 0
V 13 2,8 15 1,7 28 2,1 -2,3 2,1 0 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
340 73,9 619 72,1 959 73,3 10,7 73,3 13 3
H+Frp+
KrF+V
120 26,1 230 26,8 350 26,7 -10,7 26,7 4 -3
Nærmest til å vinne mandat: SV (8 stemmer), tape mandat: Ap (19 stemmer)
Fremmøte: 64,6 % Stemmeberettigede: 2 065 Opptalte stemmer: 1 318
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 15,2 11,6 7,0 8,3 49,8 6,0 2,1 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 15,2 11,6 7,0 8,3 49,8 6,0 2,1 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 15,2 11,6 7,0 8,3 49,8 6,0 2,1 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 15,2 11,6 7,0 8,3 49,8 6,0 2,1 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 15,2 11,6 7,0 8,3 49,8 6,0 2,1 0,0 0,0 0,0
10/9 - 15:28 15,2 11,6 7,0 8,3 49,8 6,0 2,1 0,0 0,0 0,0
10/9 - 15:28 15,2 11,6 7,0 8,3 49,8 6,0 2,1 0,0 0,0 0,0
9/9 - 22:49 15,2 11,4 7,0 8,2 50,0 6,0 2,2 0,0 0,0 0,0
9/9 - 16:30 11,4 9,8 7,3 12,1 51,0 5,3 3,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 27,5 (4) 15,9 (3) 9,3 (2) 5,2 (1) 29,9 (5) 7,7 (1) 4,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 20,2 (3) 13,8 (2) 8,0 (1) 8,3 (1) 51,1 (9) 5,7 (1) 3,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 18,9 (3) 14,5 (2) 8,0 (1) 10,6 (2) 51,8 (8) 5,8 (1) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 20,3 (3) 13,5 (2) 7,3 (1) 8,8 (1) 53,6 (9) 5,7 (1) 2,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 23,4 (4) 23,1 (4) 19,4 (4) 6,9 (1) 13,1 (3) 6,2 (1) 2,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 74,7 (12) 88,5 (14) 89,8 (14) 91,3 (14) 52,2 (9) SV, Ap, Sp, V, KrF
Borgerlige 37,4 (7) 30,7 (4) 31,0 (4) 29,4 (4) 51,3 (9) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 62,6 (10) 79,6 (13) 81,3 (13) 82,7 (13) 43,4 (8) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 42,0 (7) 60,0 (10) 60,3 (9) 62,2 (10) 21,9 (4) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 27,5 (4) 15,9 (3) 9,3 (2) 5,2 (1) 29,9 (5) 7,7 (1) 4,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 0 64 23
Høyre 14 1 46 43
KrF 9 1 46 44
Venstre 10 1 52 50
Sp 20 1 50 40
Ap 19 0 52 37
SV 14 3 61 50
Sum 99 7 53 40
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 3 60 27
Høyre 17 3 47 41
KrF 11 3 51 55
Venstre 10 1 51 60
Sp 17 1 47 41
Ap 21 0 49 43
SV 14 1 55 50
Sum 105 12 51 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 4 56 17
Høyre 16 3 48 38
KrF 12 4 46 67
Venstre 9 1 52 44
Sp 17 1 44 41
Ap 11 0 49 45
SV 17 1 54 47
Sum 100 14 50 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 558
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 273
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,3 %
F-2015 57,9 %
K-2015 63,8 %
S-2013 76,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Knut Sjømæling, Sp (2015-)
Odd Steinar Bjerkeset, KrF (2011-2015)
Knut Sjømæling, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 27,5 15,9 9,3 5,2 29,9 7,7 4,4 0,0 0,0 0,0
2011 20,4 15,3 11,2 3,7 18,4 25,8 5,2 0,0 0,0 0,0
2007 17,3 10,8 12,5 5,3 31,4 19,4 3,5 0,0 0,0 0,0
2003 20,4 18,4 0,0 8,6 30,0 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 23,6 7,6 0,0 7,3 28,6 28,7 4,1 0,0 0,0 0,0
1995 26,2 8,2 0,0 4,4 39,2 19,2 2,7 0,0 0,0 0,0
1991 23,7 10,0 0,0 7,5 37,7 16,8 4,2 0,0 0,0 0,0
1987 32,0 10,7 0,0 0,0 33,2 14,5 9,7 0,0 0,0 0,0
1983 26,9 10,5 3,1 0,0 27,1 15,8 3,5 0,0 0,0 13,1
1979 24,6 11,2 0,0 0,0 24,2 12,8 3,1 0,0 0,0 24,1
1975 22,6 4,7 0,0 0,0 27,7 13,9 2,6 0,0 0,0 28,5
1971 23,1 0,0 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 59,4
1967 24,5 0,0 0,0 0,0 25,2 10,5 8,8 0,0 0,0 31,0
1963 18,5 0,0 0,0 0,0 25,9 14,7 0,0 0,0 0,0 40,9
1959 19,4 0,0 0,0 0,0 16,9 17,2 0,0 0,0 0,0 46,5
1955 18,7 0,0 0,0 0,0 22,4 16,3 0,0 0,0 0,0 42,6
1951 23,4 0,0 0,0 0,0 23,4 13,7 0,0 0,0 0,0 39,6
1947 26,9 0,0 0,0 0,0 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 41,8
1945 21,8 0,0 0,0 0,0 28,6 8,2 0,0 0,0 0,0 41,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 26,0 10,3 7,7 2,4 19,7 8,3 3,0 2,3 0,0 20,3
2011 26,6 15,3 13,9 2,5 19,0 14,8 5,8 0,8 0,2 1,1
2007 21,9 6,7 16,0 3,1 30,4 15,6 4,5 0,1 0,7 1,0
2003 17,0 8,1 14,6 9,3 26,3 20,8 2,0 0,1 0,4 1,4
1999 16,9 5,9 7,8 5,3 40,6 19,5 2,2 0,0 0,8 1,0
1995 23,1 6,2 5,2 3,1 41,8 16,4 2,8 0,0 0,8 0,6
1991 20,2 7,6 2,5 5,2 40,9 19,7 3,1 0,0 0,4 0,3
1987 26,5 8,9 7,4 2,0 32,4 16,4 5,5 0,0 0,6 0,3
1983 27,0 12,0 5,6 3,0 26,3 20,3 4,1 0,0 0,8 0,9
1979 25,4 13,0 1,0 1,4 28,6 20,9 5,2 0,0 0,5 4,0
1975 24,0 6,7 1,4 1,9 33,0 20,0 3,3 0,0 0,0 9,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 19,7 16,7 16,0 3,7 28,6 7,4 2,2 1,8 0,9 2,9
2013 27,5 15,9 15,7 2,4 21,2 9,9 4,6 1,7 0,2 1,0
2009 28,7 8,9 21,2 3,2 21,7 11,1 3,9 0,2 0,2 0,9
2005 23,6 5,6 21,6 5,2 20,3 14,4 7,9 0,1 0,2 1,1
2001 18,1 8,7 11,8 7,4 16,6 25,5 8,6 0,0 0,3 3,1
1997 23,1 4,3 8,6 3,2 23,5 28,6 7,1 0,0 0,7 0,9
1993 23,2 7,1 3,2 5,0 43,8 14,2 2,6 0,0 0,2 0,7
1989 27,5 10,3 9,8 5,6 24,9 17,1 3,8 0,1 0,0 0,8
1985 32,1 16,7 3,1 1,8 23,2 18,7 3,6 0,0 0,4 0,4
1981 29,1 17,1 1,7 2,1 23,8 19,9 5,3 0,0 0,4 0,6
1977 29,6 8,8 1,3 1,3 29,2 23,7 4,5 0,0 0,3 1,2
1973 25,9 2,8 3,2 3,2 35,6 20,4 5,9 0,0 0,2 2,8
1969 28,2 2,8 0,0 0,6 38,3 19,9 10,2 0,0 0,0 0,1
1965 28,0 3,1 0,0 2,3 42,5 17,1 7,0 0,0 0,0 0,0
1961 28,6 4,7 0,0 1,1 41,9 18,3 5,0 0,0 0,0 0,3
1957 28,5 2,4 0,0 0,0 40,1 21,5 7,3 0,0 0,0 0,3
1953 27,5 3,2 0,0 0,0 35,6 25,3 8,1 0,0 0,0 0,3
1949 30,1 5,1 0,0 0,0 0,0 45,1 19,7 0,0 0,0 0,0
1945 25,5 2,0 0,0 0,0 40,4 20,1 10,9 0,0 0,0 1,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 28.7 16.4 10.1 7.1 25 6.7 6 0 0 0
Valgting 27,2 15,8 9,2 4,7 31,2 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned