Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Vestnes

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 89 10,6 286 12,1 375 11,8 0,2 11,8 3 0
H 118 14,1 321 13,5 439 13,8 2,1 13,8 3 0
Frp 132 15,7 350 14,8 482 15,1 4,9 15,1 4 2
SV 94 11,2 171 7,2 265 8,3 5,2 8,3 2 1
Sp 241 28,7 752 31,7 993 31,2 -10,6 31,2 7 -3
KrF 29 3,5 106 4,5 135 4,2 -1,2 4,2 1 0
V 37 4,4 154 6,5 191 6,0 -4,3 6,0 1 -1
Andre (vis) 99 11,8 205 8,6 304 9,5 3,6 9,5 2 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
424 50,5 1 209 51,0 1 633 51,3 -5,2 51,3 12 -2
H+Frp+
KrF+V
316 37,7 931 39,3 1 247 39,1 1,5 39,1 9 1
Nærmest til å vinne mandat: V (16 stemmer), tape mandat: Frp (19 stemmer)
Fremmøte: 62,1 % Stemmeberettigede: 5 220 Opptalte stemmer: 3 209
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 11,8 13,8 15,1 8,3 31,2 4,2 6,0 0,0 0,0 9,5
24/9 - 13:01 11,8 13,8 15,1 8,3 31,2 4,2 6,0 0,0 0,0 9,5
24/9 - 13:01 11,8 13,8 15,1 8,3 31,2 4,2 6,0 0,0 0,0 9,5
12/9 - 14:25 11,8 13,8 15,1 8,3 31,2 4,2 6,0 0,0 0,0 9,5
12/9 - 14:25 11,8 13,8 15,1 8,3 31,2 4,2 6,0 0,0 0,0 9,5
10/9 - 17:07 11,8 13,8 15,1 8,3 31,2 4,2 6,0 0,0 0,0 9,5
10/9 - 17:07 11,8 13,8 15,1 8,3 31,2 4,2 6,0 0,0 0,0 9,5
10/9 - 02:56 11,9 13,7 15,3 8,0 31,3 4,3 6,0 0,0 0,0 9,6
10/9 - 02:40 11,9 13,7 15,3 8,0 31,3 4,3 6,0 0,0 0,0 9,6
10/9 - 01:50 11,9 13,7 15,3 8,0 31,2 4,3 6,0 0,0 0,0 9,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 11,5 (3) 11,6 (3) 10,3 (2) 3,1 (1) 41,8 (10) 5,4 (1) 10,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,9 (1)
Poll of polls (brutt ned) 8,5 (1) 10,1 (2) 8,8 (2) 4,9 (1) 71,4 (13) 4,0 (1) 7,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,9 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 7,9 (1) 10,5 (2) 8,8 (2) 6,3 (1) 72,4 (14) 4,1 (1) 6,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,0 (1)
K-snitt september (brutt ned) 8,5 (2) 9,9 (2) 8,0 (1) 5,2 (1) 74,9 (13) 4,0 (1) 6,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,6 (2)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 9,8 (3) 16,9 (5) 21,4 (6) 4,1 (1) 18,3 (5) 4,4 (1) 6,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (23) 125,2 (23) 123,3 (23) 126,8 (23) 80,9 (23) SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, And
Borgerlige 37,6 (8) 30,5 (6) 29,7 (6) 28,6 (5) 48,7 (14) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 56,4 (14) 84,8 (15) 86,6 (16) 88,6 (16) 32,2 (9) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 57,5 (13) 83,0 (15) 82,8 (16) 85,6 (15) 28,7 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 11,5 (3) 11,6 (3) 10,3 (2) 3,1 (1) 41,8 (10) 5,4 (1) 10,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,9 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 19 3 55 26
Høyre 20 3 47 40
KrF 11 1 57 36
Venstre 22 1 57 32
Sp 24 1 43 33
Ap 19 2 57 37
SV 14 4 58 43
Pensjonistpartiet 16 0 66 19
Sum 145 15 54 33
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 1 50 25
Høyre 27 3 44 44
KrF 13 1 58 38
Venstre 25 1 55 28
Sp 22 1 44 36
Ap 23 2 55 48
SV 14 4 55 36
Pensjonistpartiet 12 4 64 8
Sum 148 17 52 35
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 2 47 25
Høyre 27 4 45 44
KrF 18 2 55 44
Venstre 29 1 54 34
Sp 21 2 41 43
Ap 19 3 55 42
SV 14 3 52 36
Sum 144 17 50 39
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 6 624
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 024
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,2 %
F-2015 51,6 %
K-2015 57,8 %
S-2013 75,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 23 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Geir Inge Lien, Sp (2011-)
Øyvind Uren, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, A
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 11,5 11,6 10,3 3,1 41,8 5,4 10,3 0,0 0,0 5,9
2011 15,1 20,4 15,3 2,4 18,0 10,1 18,7 0,0 0,0 0,0
2007 21,8 13,8 28,1 3,1 19,9 7,9 5,4 0,0 0,0 0,0
2003 22,4 13,9 24,7 4,9 12,1 9,3 4,5 0,0 1,4 6,8
1999 23,1 24,4 5,9 3,7 18,4 17,1 7,5 0,0 0,0 0,0
1995 15,5 9,8 4,4 2,1 22,1 11,6 8,1 0,0 0,0 26,4
1991 18,1 12,1 8,9 7,3 21,5 12,6 6,5 0,0 0,0 12,9
1987 25,0 16,7 0,0 5,4 14,1 15,5 7,7 0,0 0,0 15,7
1983 23,1 11,9 7,7 3,8 16,9 15,8 7,4 0,0 0,0 13,5
1979 20,2 16,1 0,0 3,6 20,3 17,2 9,2 0,0 0,0 13,4
1975 21,1 6,5 0,0 0,0 17,9 20,2 13,6 0,0 0,0 20,6
1971 26,8 3,4 0,0 0,0 18,9 17,6 13,0 0,0 0,0 20,2
1967 26,5 3,9 0,0 0,0 20,0 17,7 11,5 0,0 0,0 20,3
1963 34,9 5,0 0,0 0,0 20,7 20,4 12,6 0,0 0,0 6,4
1959 27,6 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 0,0 0,0 0,0 48,7
1955 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 58,8
1951 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 55,2
1947 34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 54,9
1945 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 17,0 18,9 15,8 3,3 23,6 6,1 6,0 1,9 0,4 7,0
2011 19,7 24,3 20,8 2,7 14,1 8,0 7,9 0,3 0,4 1,8
2007 23,8 17,0 23,2 3,3 17,0 8,6 4,5 0,3 0,9 1,4
2003 21,4 16,7 22,9 7,1 12,3 10,9 4,2 0,3 0,8 3,4
1999 20,7 21,7 9,8 4,5 20,3 15,7 4,4 0,0 0,8 2,1
1995 28,2 13,1 9,6 3,5 23,4 14,9 5,0 0,0 0,8 1,5
1991 23,6 13,4 13,8 8,9 20,6 13,8 4,9 0,0 0,2 0,7
1987 29,4 15,4 12,5 4,4 12,1 16,0 6,6 0,0 0,3 3,2
1983 25,8 14,2 8,3 3,9 15,1 16,4 6,8 0,0 0,5 8,9
1979 20,0 16,6 2,0 3,5 17,1 17,7 7,1 0,0 0,5 15,5
1975 23,7 7,6 0,7 2,4 17,2 22,0 8,6 0,0 0,0 17,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 15,1 22,7 26,8 4,2 17,1 4,9 3,0 1,6 0,9 3,7
2013 18,6 26,4 21,9 2,1 14,5 7,6 5,3 1,3 0,2 2,2
2009 24,8 14,6 32,5 3,7 12,2 7,9 3,2 0,1 0,5 0,6
2005 22,6 12,0 27,3 5,3 12,0 11,4 7,8 0,1 0,6 0,9
2001 16,8 17,2 15,5 8,6 8,3 23,1 5,2 0,0 0,7 4,5
1997 24,8 9,7 15,6 2,9 12,8 25,9 6,3 0,1 0,4 1,6
1993 28,0 10,6 9,0 4,8 28,4 13,3 3,6 0,0 0,3 2,0
1989 29,3 16,1 14,6 8,0 11,4 15,8 3,6 0,1 0,0 1,0
1985 33,9 22,7 6,5 4,4 11,1 16,4 4,3 0,0 0,3 0,4
1981 25,8 26,2 5,8 3,2 12,2 19,5 6,4 0,0 0,4 0,5
1977 30,1 16,7 1,8 2,4 14,3 25,7 6,9 0,0 0,5 1,5
1973 25,7 4,6 5,0 7,1 18,7 24,6 11,4 0,0 0,3 2,7
1969 37,3 4,7 0,0 1,8 20,5 18,3 17,2 0,0 0,0 0,3
1965 35,2 6,5 0,0 4,0 23,3 18,1 12,7 0,0 0,0 0,1
1961 38,7 5,0 0,0 4,1 13,6 26,0 12,2 0,0 0,0 0,3
1957 39,7 5,4 0,0 0,0 14,1 25,4 14,9 0,0 0,0 0,6
1953 38,9 6,5 0,0 0,0 13,4 25,2 15,3 0,0 0,0 0,7
1949 36,8 5,4 0,0 0,0 0,0 31,1 23,8 0,0 0,0 2,9
1945 40,5 3,0 0,0 0,0 10,1 21,4 22,8 0,0 0,0 2,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 17.3 13.2 11.9 4.6 30.5 5.3 8 0 0 9.1
Valgting 10,0 11,2 9,8 2,7 44,8 5,4 10,9 0,0 0,0 5,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned