Poll of polls

Ferske tall i 428 kommuner

Publisert 19. januar 2015. Sist endret 19. januar 2015.

En landsomfattende kommunevalgmåling – som TNS Gallup for TV2 publiserte 17. Januar 2015 – er et eldorado for alle som er glad i politikk og tall.

På bakgrunn av denne målingen kan pollofpolls.no tilby:

1) TV2s landsmåling nedbrutt i 428 kommuner med mandatfordeling. På hver av våre 428 kommunesider fremkommer nedbrytingen i rubrikken «Siste nasjonale måling». Kommunesidene finnes ved å bruke nedtrekksmenyen på kommuneforsiden.

2) Forutsetningen for nedbrytingen er at partiene har samme relative endring mot kommunevalget 2011 over hele landet. Når det gjelder feilkildene ved en slik beregning: Se Om-siden på dette nettstedet under overskriftene «Nedbryting av målinger» og «Relative endringer er ujevnt fordelt – nedbrutte landstall må leses med varsomhet».

3) Valg av bydelsstyrer i Oslo: Nedbryting beror på siste måling for Oslo – Respons for Aftenposten 18. desember 2014. Nedbrutte bydelstall er inntatt på kommunesiden for Oslo i tabell med tittelen «Siste lokale måling om bystyrevalget – brutt ned på bydeler».

4) Leserne våre vil vite at vi ikke har søyle for MDG for målinger og snittberegninger i kommunene. Se kommentar 6. desember 2014 om årsaken til dette.

5) Se videre kommentar 3. februar 2014 om beregning av nivåer for MDG i kommunene basert på nasjonale målinger.

6) Nedbryting på kommunesidene kan gi gruppen «Andre» for mange mandater, fordi programmet vårt slår partiene i denne gruppen sammen. Leserne bør i slike tilfeller spalte opp gruppen «Andre» basert på sitt skjønn over mulige nivåer til «Andre» partier i kommunen (MDG, Pensjonistpartiet, Kystpartiet, Demokratene, by- og bygdelister osv), og slå inn alle partienes nivåer i rubrikken «Mandatfordeling» ved å bruke funksjonen «Kommunestyre: Representanter i én kommune basert på partienes oppslutning i samme kommune».

7) På kommuneforsiden er tabellen «Antall kommuner med flertall for ulike konstellasjoner» lagt ut. Tabellen bygger på (i) siste nasjonale kommunevalgmåling – TV2/TNS Gallup 17. januar 2015 og (ii) siste poll of polls kommunevalg.

8) I tabellen «Antall kommuner med flertall for ulike konstellasjoner» på kommuneforsiden er det også mulig å få frem alle 428 kommuner ved å klikke på «Vis alle kommuner» nederst til høyre. Da fremkommer en tabell med tittelen «Flertallskonstellasjoner i kommunene» (merk forutsetningene i kursivert skrift under tittelen).

9) Denne tabellen har fargekoder som angir blokkstillingen i (i) kommunestyret etter kvlg 2011, (ii) etter siste poll of polls kommunevalg, og (iii) etter siste nasjonale kommunevalgmåling som er TV2/TNS Gallup 17. januar 2017. Tabellen kan organiseres etter kommunenummer, kommunestørrelse mv. Klikkes det på «Endring», fremkommer oversikt over kommuner der blokkstillingen er endret mot kvlg 2011.

10) Tabellene om blokkstillingen i kommunene er ingen forutsigelse om hvilket parti som kan få ordføreren, eller byrådslederen i parlamentarisk styrte kommuner. Detter beror på forhandlinger etter valget, der borgerlige kommuner i noen tilfeller velger ordfører fra Arbeiderpartiet – og omvendt.

11) Klikkes det på «pollofpolls.nos mandatberegning» i tilknytning til målingen fra TV2/TNS Gallup 17. januar 2015, fremkommer tabell med (i) sum representanter i kommunestyrene for partiene nasjonalt, og (ii) mandatfordeling i alle 428 kommuner ved nedbryting av målingen.

12) Merk at nedbryting på poll of polls´ nettsider utelukkende bygger på partienes relative endring mot referansevalget.

13) TV2 legger derimot inn et skjønn i beregningen av stillingen i kommunene, se TV2s beskrivelse: «TV 2s prognoser bygger på det nasjonale kommunevalgbarometeret fra TNS Gallup … og er vektet mot resultatene fra stortingsvalget i 2013, resultatene fra kommunevalget i 2011, og lokalpolitiske begivenheter siden valget.» Henvisningen til «lokalpolitiske begivenheter» er en referanse til skjønn utøvd av TV2s valgredaksjon.

14) All ære til TV2 som holder oss oppdatert om velgernes preferanser ved kommunevalg. Målingen publisert 17. januar 2015 er kanalens fjerde nasjonale kommunevalgmåling i 2014/2015. Ingen andre medier har så langt publisert nasjonale målinger med spørsmål om kommunevalg.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no