Poll of polls

MDG på pollofpolls

Publisert 6. desember 2014. Sist endret 6. desember 2014.

Vi får stadig spørsmål om hvorfor ikke MDG har egen søyle på hjemmesiden til pollofpolls.no og når vi presenterer målinger og snittberegninger.

Da vi utviklet systemet i 2009 og 2010, måtte vi velge mellom å gi MDG søyle for hver måling, eller bare å oppgi MDGs oppslutning på en linje under søylene i målinger der MDGs nivå var publisert. Hvis vi generelt la inn søyle for MDG, ville søylen vise 0,0 pst i de mange målinger der MDGs nivå ikke ble publisert.

Vi la til grunn at det mest hensiktsmessige var at MDG ikke burde ha egen søyle. En rekke målinger med søyle for MDG som angir 0,0 pst ville bli misvisende.

Vi gjorde i stortingsvalgkampen i fjor flere tilpasninger for bedre å synliggjøre MDG, bl.a. ble partiet inntatt i tabellene for snitt stortingsmålinger og i mandatberegningene.

pollofpolls.no fulgte i fjor MDG tett, bl.a. var vi først ute med å fremheve at Arbeiderpartiet var det partiet som i innledningen av valgkampen hadde størst lekkasje til MDG i antall velgere. Vi har også etter stortingsvalget fulgt MDG tett med stadig informasjon om bakgrunnstall.

Spørsmålet er så: Kan pollofpolls.no gi MDG egen søyle? Dette nettstedet beror på 30.000 linjer med kode, og – for å låne ord fra Gro Harlem Brundtland – «alt henger sammen med alt». En søyle for MDG på hjemmesiden og i tilknytning til målinger og snittberegninger vil innebære en full – og særdeles tidkrevende – omlegging av systemet som ligger til grunn for dette nettstedet.

Vi har f.t. ikke tid til en slik omlegging. Dette nettstedet er for oss en artig hobby på fritiden, og det skal forbli slik. Søyler for MDG og eventuelt også partiet De Kristne kommer hvis og når vi får tid.

Men fordi vi stadig får henvendelser fra lesere med tilknytning til MDG, gir vi denne oversikten over informasjon om MDG på våre nettsider:

1) I tilknytning til hver eneste måling som vi legger ut, er MDGs nivå opplyst (så fremt vedkommende medium har angitt nivå for MDG). Se senest NRK/Norstat 4. desember 2014.

2) I tabellen for månedssnitt nasjonale stortingsmålinger er MDG med. Se tabellen «Gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger om stortingsvalg» på stortingsforsiden.

3) MDG er med i vår mandatfordeling Stortinget basert på siste måling med stortingsspørsmål i fylkene. Klikk nederst på stortingsforsiden på «mandatfordeling dersom siste fylkesmåling var valgresultatet». Når vi nærmer oss valget 2017, er det grunn til å anta at denne beregningen blir blant de mest leste på våre nettsider.

4) Skal en finne MDGs nivå på siste stortingsmåling i hvert fylke, klikkes på stortingsforsiden på «poll of polls stortingsvalget 2017 siste fem uker», klikk på siste uke (f.t. uke 49). Da fremkommer oversikt over fylker med stortingsmålinger. Klikk så på målingen i kolonnen til venstre med tittelen "måling", da fremkommer også MDGs nivå.

5) Skal en finne MDGs nivå på siste fylkestings-måling i hvert fylke, klikkes på fylkestings-forsiden på «Poll of polls fylkestingsvalget 2015 siste fem uker». Klikk på siste uke (f.t. uke 49). Da fremkommer oversikt over fylker med fylkestings-målinger. Klikk på målingen i kolonnen til venstre med tittelen «måling», da fremkommer også MDGs nivå.

6) Skal en finne MDGs nivå på siste måling i kommuner med kommunevalgspørsmål, klikkes på kommunestyre-forsiden på «Poll of polls kommunestyrevalget 2015 siste fem uker» (f.t. uke 49). Der er oversikt over kommuner med målinger med kommunevalgspørsmål. Klikk på målingen i kolonnen til venstre med tittelen «måling», da fremkommer også MDGs nivå.

7) Ønskes informasjon om MDGs nivå på stortingsmålinger i et fylke, klikk på «Stortinget» øverst, da fremkommer en nedtrekksmeny. Klikk så på f.eks. Akershus, gå til «Lokale meningsmålinger for dette fylket med spørsmål om stortingsvalg», klikk på målingen i kolonnen til venstre, og MDGs nivå fremkommer (hvis vedkommende medium har opplyst dette).

8) Ønskes informasjon om MDGs nivå på fylkestings-målinger i et fylke, klikk på «Fylkesting» øverst, da sees en nedtrekksmeny. Klikk så på f.eks. Hordaland, gå ned til "Lokale meningsmålinger for dette fylket", klikk på målingen i kolonnen til venstre, og MDGs nivå fremkommer (hvis vedkommende medium har opplyst dette).

9) Ønskes informasjon om MDGs nivå på kommunevalg-målinger i en kommune, klikk på «Kommunestyre» øverst, da sees en nedtrekksmeny. Klikk så på f.eks. Bergen, gå ned til «Lokale meningsmålinger for denne kommunen», klikk på målingen i kolonnen til venstre, og MDGs nivå fremkommer (hvis vedkommende medium har opplyst dette).

10) I kommentarfeltet inntas regelmessig stoff om (bl.a.) MDG med tabeller og/eller tekst. Se f.eks. kommentaren til målingen 4. desember 2014 fra NRK/Norstat.

11) Klikkes på «kommentarer» øverst på nettsidene, fremkommer titlene på alle kommentarer vi har lagt ut. Se der bl.a. funksjonen «Vis artikler som i hovedsak omtaler et parti», og klikk på MDG. Da fremkommer kommentarer om (bl.a.) MDG. Oversikten der er ikke fullstendig, bl.a. har vi nok ikke med alle kommentarer der MDG er omtalt sammen med andre partier.

12) Kommentarene våre inneholder samlet sett omfattende informasjon om bl.a. MDG. Se f.eks. kommentarene vil la ut i påsken 2014 i lys av Respons’ landsmålinger for Aftenposten, Adresseavisen og Bergens Tidende (lagt ut 12. april – 17. april 2014). Se også våre månedlige oversikter over Respons’ bakgrunnstall der MDG er med, senest 13. november 2014.

13) Funksjonen «mandatfordeling» er når det gjelder nasjonale og fylkesvise stortingsmålinger lagt til rette også for beregning av mandater for MDG.

14) I oversiktene over endring av Stortingets sammensetning basert på nasjonale stortingsmålinger med bl.a. bilde av representanter som går «inn» på og «ut» av Stortinget er MDG med. Se bl.a. TV2/TNS Gallup 1. desember 2014.

15) Ønskes informasjon om det mulige / sannsynlige antall representanter fra MDG som kan bli innvalgt i et fylkesting eller kommunestyre, bruk funksjonen «mandatfordeling» og legg inn antatt stemmefordeling basert på f.eks. målinger.

16) MDG er med på linje med de øvrige partiene i mandatberegninger i henhold til nasjonale og fylkesvise stortingsmålinger. Klikk f.eks. på "pollofpolls.nos mandatberegning" på siden for landsmålingen fra TV2/TNS Gallup 1. desember 2014. Da fremkommer bl.a. MDG på den nasjonale mandatoversikten, og klikkes på fylkene fremkommer nedbrutte tall også for MDG.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no